Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
24. Odstraňování odpadních látek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (8,79 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

24. ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH LÁTEK BUNĚČNÉ ODPADY ENDOCYTÓZA buňka pohlcuje látky z okolí PINOCYTÓZA – membrána obalí pohlcované částice, vchlípí se do buňky a odškrtí se ve formě malého měchýřku, ten přechází do cytoplazmy, rozpadá se a obsah je rozptýlen FAGOCYTÓZA – buňka vytvoří panožky (plazmatické výběžky), jimiž obklopí větší částici a uzavře ji do nově vzniklého měchýřku – spojením s lysozomy se do měchýřku dostávají enzymy, které částici rozloží EXOCYTÓZA opak endocytózyměchýřek vytvořený uvnitř buňky splyne s cytoplazmatickou membránou a jeho obsah je vyloučen do okolíbuňka vylučuje látky odpadní, škodlivé nebo látky, které mají v organismu určité funkce, např. hormony VAKUOLA vyplněny šťávou obsahující zásobní a odpadní produkty nebo barvivajejich obsah může zhoustnout i vykrystalizovat – vznikají inkluzetrávicí vakuoly (rozklad – místo lysozomů)uloženy zásobní látky (cukry, bílkoviny, zřídka lipidy)ukládají se zde meziprodukty metabolismu – šťavelan vápenatýlátky toxické pro cytoplazmu (alkaloidy, glykosidy, hydrofilní barviva)enzymy – fosfázy (štěpí bílkoviny, cukry, NK)voda (pevnost rostlinných pletiv)osmoregulace (pulzující vakuoly prvoků) BUNĚČNÉ INKLUZE jsou rezervní či odpadní látky vznikající činností buňkyjsou volně rozptýleny v cytoplazmě bez membránového ohraničeníje to pro buňku někdy víceméně nepotřebná věc – odpad, jejž nelze vyloučitCUKRY: škrob (v rostlinných buňkách ve formě škrobových zrn)TUKY (lipoproteiny)BÍLKOVINY – granulebarvivakrystaly anorganických látek: uhličitan a šťavelan vápenatý ODPADY MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ POTNÍ ŽLÁZY ústí samostatně na povrch kůžeprodukují pot, který se tvoří z tkáňového mokupot slouží k ochlazování organismu a vylučování škodlivinpot obsahuje vodu, soli, odpadní látkynejvíce je jich v dlaních a na chodidlech, chybí na rtech TRANSPORT A VÝMĚNA DÝCHACÍCH PLYNŮ organismus vdechuje atmosférický vzduch, vydechovaný vzduch obsahuje méně kyslíku a více oxidu uhličitéhopřenoskyslíku krví je zajišťován prostřednictvím krevního barvivahemoglobinu obsaženého v červených krvinkáchkyslík se váže na železo v molekule hemoglobinu za vznikuoxyhemoglobinu (vazba je slabá, lehce se ve tkáních uvolňuje)z tkání je žilní krví odváděnoxid uhličitý, je přenášen krevní plazmou ve formě HCO3, navázaný na hemoglobin v podoběkarbaminohemoglobinu nebo rozpuštěný v krevní plazměvýměna dýchacích plynů mezi plicními sklípky a krví a mezi krví a tkáněmi probíhá prostou difuzí přes buněčné stěnyv plicních sklípcích je parciální tlak kyslíku vyšší než v odkysličené žilní krvi přitékající do plic, proto kyslík proniká stěnou plicních sklípků do krvenaopak ve tkáních je parciální tlak kyslíku menší než v přitékající okysličené tepenné krvi, a proto se uvolňuje do tkáníu oxidu uhličitého je situace opačná VYLUČOVACÍ ORGÁNY výjimečně tím, že v průběhu evoluce měnily svou funkci: v mořské vodě ve sladké vodě na souši 1. regulace osmotického tlaku (tj. koncentrace iontů) 1. regulace osmotického tlaku 2. odstraňování vody 1. regulace osmotického tlaku 2. odstraňování vody 3. odstraňování dusíkatých zplodin vodní bezobratlí – vylučují dusík ve forměamoniaku nebo amonných solísuchozemští bezobratlí, většina plazů a ptáci – ve forměkyseliny močové (pevná bílá látka nerozpustná ve vodě)savci, žraloci, korýši a ostnokožci – ve forměmočoviny (krystalická látka rozpustná ve vodě)některé ryby, obojživelníci a vodní želvy – vylučují současněmočovinu i amoniak VYLUČOVACÍ SOUSTAVA BEZOBRATLÝCH PROTONEFRIDIE– vývodné kanálky na vnitřní straně s plaménkovými buňkami (jsou opatřeny bičíky, které pohánějí tekutinu směrem k vývodu), např. ploštěnci METANEFRIDIE – vývodné kanálky s obrvenými nálevkami, typické najdeme u kroužkovců, modifikované např. u měkkýšů nebo korýšůMALPIGHICKÉ TRUBICE – tenké trubice ústící do střeva, nacházejí se u stonožkovců, hmyzu a některých klepítkatců PROTONEFRIDIE– plaménkové buňky PLOŠTĚNCI tekutina se filtruje z tělní tekutiny z blastocelu proud tekutiny se v kanálcích udržuje kmitajícími bičíky NEFRIDIE KROUŽKOVCI MĚKKÝŠI tekutina se filtruje z tělní tekutiny z célomu otevřená cévní soustava proud tekutiny se v kanálcích udržuje nálevkou s kmitajícími brvami MALPIGICKÉ ŽLÁZY HMYZ tekutina se filtruje z tělní tekutiny filtrují tělní tekutinunapojena trávicí soustava proud tekutiny se v kanálcích udržuje osmotickým tlakem (sekrecí solí se tam udržuje hypertonické prostředí) ODPADY ČLOVĚKA odpadní látky (vznikají při látkové přeměně) jsou vylučovány (exkrece)plíce (CO2, voda)ledviny (močovina, voda, soli)kůže (voda, soli) LEDVINY párový orgán fazolovitého tvaru a hnědočervené barvyobalené tukemuloženy v zadní části břišní dutiny po stranách bederní páteřekrev přivádí ledvinná tepna (z břišní části aorty) a odvádí ledvinná žílafunkce:1) filtrace krve (odstraňují toxické látky rozpustné ve vodě) 2) zpětné vstřebávání (udržují stálou homeostázu – hospodaří vodou a solemi) ovlivňuje výši krevního tlaku stavba:vazivové pouzdrokůra ledvinydřeň – tvoří ledvinné pyramidyledvinová pánvička s močovými cestami mikroskopická stavba kůry a dřeně funkce ledvinné tělísko = Bowmanův váček + klubíčko vlásečnic (nefron = Bowmanův váček + glomerolus) filtrace primární moč (150 l denně) kanálky: proximální = 1.řáduHenleova kličkadistální = 2.řádu sběrný kanálek podle koncentračního spádu definitivní močNa+, glukóza jsou resorboványaktivně (pomocí iontových kanálů, přenašečů)H2O pasivně (koncentrační spád) MOČOVÉ CESTY MOČOVODpárová trubice 20-30 cm dlouhá trubice odstupuje z ledvinných pánviček a ústí do močového měchýře moč je aktivními stahy hladké svaloviny močovodu posunována po malých dávkách směrem k měchýři MOČOVÝ MĚCHÝŘje svalový orgán uložený v dolní části pánve za stydkou sponouslouží jako rezervátor moči – pojme až 700 ml močinutkání k vyprázdnění močového měchýře nastává při náplni 200-250 mlmá 2 svěrače:vnitřní – nedokážeme ovládat vůlí (hladké svalsvo) vnější– do 2 let nedokážeme ovládat vůlí (příčně pruhované svalstvo) MOČOVÁ TRUBICEtrubicovitý orgán, kter

Témata, do kterých materiál patří