Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20. Pohyb v živočišné říši

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (706,39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

POHYBU, ADAPTACE K SUCHOZEMSKÉMU ŽIVOTU, SVALSTVO 1. FYLOGENEZE • pohyb těla(lokomoce)nebo jeho části jeodpověď organismuna podráždění• umožňuje např. vyhledávání potravy a jedinců opačného pohlaví, únik z nevhodné•taxe= pohyb z místa na místo u rostlin a)pasivníb)aktivní - vlastní pohyb, efektivní změna polohy, způsob pohybu závisí na prostředí UNDULUJÍCÍ MEMBRÁNA•výběžek cytoplazmatické membrány vystužený bičíkem• např. tripanosoma spavičná BIČÍKY A BRVY• z mikrotubulů,efektivní v kapalném prostředí• např. spermie, krásnoočko, povrch průdušnice AMOEBOIDNÍ POHYB•přelévání částí cytoplazmy, výstupky se nazývajípanožky• např. měňavky, bílé krvinky SVALOVÝ POHYB• nejrozšířenější forma pohybu,transformace ATP na kontraktivní pohyb • houby: svalové buňky (myocyty) a svěrače • žahavci: pravá svalová tkáň (myoepitel) a výběžky buněk (myonemy) • ploštěnci:kožněsvalový vak • hlísti: na kožněsvalový vak se upínáhladké svalstvo • měkkýši:svalnatá noha, zatahování těla do schránky, mlži:svěrače a vazy • kroužkovci: hladké svalstvo ve vrstvách (svalový vak) • členovci: svaly se upínají na povrch kutikuly,příčně pruhované svalstvo • ostnokožci:ambulaklární soustava • nejčastěji využívají k pohybu: Brvy, bičíkymetanefridií) nebo přihánění potravy k ústům Podkožní svalový vak• tvořen několik vrstvamihladkésvaloviny• umožňuje nejen pohyb, ale taképohání tělní tekutiny Příčnépruhovanou svalovinu• podkožní svalový vak se rozpadá na skupiny svalů, kteréseupínají na jednotlivé částivnější kostry (např. členovci) POHYB OBRATLOVCŮ • u obratlovců je pohyb zajištěnkosterní svalovinou - příčně pruhovanésvaly upínající se na vnitřníkostru•vodní obratlovci(mihule, paryby a ryby) - svalovina je tvořena segmenty uspořádanými v souvislý svalový plášť; oddělují se jen malé•suchozemští obratlovci- majívelkémnožstvískupinsvalů up• obojživelníci - majíurostyl• ptáci - majípygostyl (srostlý rudiment několika posledních ocasních obratlů) • přechod začalv Devonu•rozšíření suchozémské flóry• adaptace: osifikace kostry, redukce ploutví, vývin končetin vhodných k pohoby mimo vodu, pletence končetin (první u obojživelníků - lopatka), pohyblivý krk, spojení žeber s obratli, rozvoj smyslů, přechod saber k plicím, větší efektivita srdce, zárodečné obaly (nezávislost na vodě), změna pokryvu těla (kožní deriváty) 2. SVALOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA SVAL (musculus) • svaly jsoutkáně, kterémajíschopnost se smršťovat (kontrahovat) a opět seuvolňovat• přeměňují chemickou energii v energii mechanickou ROZDĚLENÍ PODLE SPOLUPRÁCE a) synergickésvaly- svaly pracujícísouhlasně, doplňují se a zabezpečujítentb) antagonickésvaly- svaly pracujícíproti soběc) posturální svaly(antigravitační) - zajišťujívzpřímený postoj těla (např. hlubokésvaly zádové, svaly šíjové, hýžďové) ROZDĚLENÍ PODLE FUNKCE a) ohybače (flexory) - dvojhlavý sval pažníd)odtahovače (abduktoryb) natahovače (extenzory) - trojhlavý sval pažníe)svěrače (sfinkteryc) přitahovače (adduktory) - dlouhý přitahovač,f)rozvěrače (dilatátory) - rozšiřovač zornice ROZDĚLENÍ PODLE TYPU SVALOVINY a) hladká svalovina-protáhlé, vřetenovité, jednojaderné buňky; inervována vegetativními nervy - nelze ovládat vůlí;bezobratlí:útrobní a pohybová svalovina;obratlovci: stěny vnitřních orgánů, svěrače b) příčně pruhovaná svalovina -mnohojaderná svalová vlákna tvořena aktinem a myosinem; ovládaná vůlí, vlákna se spojují do svazků a svalů, které jsou kryty vazivem; vazivové obaly jsou prostoupeny nervy a cévami;bezobratlí:u členovců;obratlovci:kosterní svaly c) srdeční svalovina -navzájem propojené jednojaderné úseky (spoje -interkalární disky); tvoří srdce obratlovců,tvořena Purkyňovými buňkami, obsahuje uzlíky; není řízena vůlí, stálá a rytmická aktivita, částečně autonomní řízení, tvorba vlastních svalových potenciálů •svalová tkáň se skládá z: 1. SVALOVÉ BUŇKY MYOCYTYa) svalová vlákna tonická• zajišťujístabilitu afixacipřipohybu•odolnější proti únavě, snadněji se zotavují, mají vyšší klidové• zapojují seneustále (pohybové• např. horní část trapéz b) svalová vlákna fázická• sloužík provedení pohybu• snadněji unavitelné, mají nižší klidovénapětí (tonus), je nutnéjeposilovat• např. břišní svaly •silné (tlusté) filamenty •slabé (tenké) filamenty STAVBA SVALU (PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ SVALOVINA)• sval se skládá zesvalových vláken spojených dosnopečků ty se spojujídosnopců více snopc• sval je na povrchu krytýsvalovou povázkou (fascie• střední část svalu nazývámebříškosvalu, na koncích sval přechází vešlachy, kterými se upíná ke kostře SVALOVÁ KONTRAKCE• je umožněna přítomností molekul dvouvláknitých bílkovin -aktinuamyosinu, ze kterých jsou složenymyofibrily= vlákna v cytoplazmě svalových vláken• mezi vlákna myosinu jsou částečně zasunuta vlákna aktinu• při svalovékontrakci seaktinová vláknadálezasouvají mezi vlákna myosinu myofibrily svalové• základní úseky myofibril tvořenéstřídajícími se vlákny aktinu a myosinu se nazývají• dvě navazující sarkomery jsou spojeny vZ - linii Řízení činnosti kosterního svalstva• činnost je řízenámozkovýmiamíšními nervy• svalovou kontrakci (stah) vyvolává nervový vzruch, který přivádímotorickénervovévlákno• motorickénervovévlákno inervuje více svalových vláken a tvoří speciální typ synapse tzv.nervosvalovou ploténku• nervová vzruch dospěje na konec nervového vlákna a způsobívylitímediátoru(acetylcholinu) do štěrbiny nervosvalovéploténky na svalovém vlákně vznikáakčnípotenciál z jeho endoplazmatického retikula se uvolníionty Ca2+, kterévyvolají reakci mezi aktinem a myosinem nastávásvalový stah• ionty Ca2+ se vracejí zpátky do ER vazba aktinu a myosinu se uvolní a dojde k uvolnění svalu - k uvolnění dojde pouze tehdy, obnoví-li se původní množství ATP! • při stahu a relaxaci svalu je nutný přívod velkého množství kyslíku (v klidu asi 9 litrů za hodinu, při pohybu až 90 l) takového přísunu není možnékrvídosáhnout proto při aktivní práci nebo pohybu pracují svaly na tzv.kyslíkový dluh- dochází k anaerobnímu odbourávání glukózy nalaktát (kyselinu mléčnou) hromadící se ve svalu (krev není schopná

Témata, do kterých materiál patří