Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Dýchací soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,41 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

By: Adel Havlová Dýchací soustava Dýchání=respirace Dýchání=Pohyb vzduchu z plic a do plicHl. fce: výměna plynů Vnější dýchání Výměna plynů mezi vnějším prostředímdo plic Výměna plynů z plic do krve Vnitřní dýchání Z krve do tkání Ve tkáníchtkáňové dýchání=spotřeba kyslíku a výdej CO2Dýchací soustava se dělí na: Vodivá část = horní a dolní cesty dýchací nos a dutina nosnívedlejší dutiny nosní Část respirační PlíceHl. dýchací orgán: bránice VODIVÁ ČÁST DUTINA NOSNÍ Vzduch se zde otepluje, zbavuje se nečistot a zvlhčuje se Je zde čichový epitelVEDLEJŠÍ DUTINY NOSNÍ Čelní Klínové Čichová Čelistní Fce: stejná jako u dutiny nosní (zvětšují objem dutiny nosní)+podílejí se na tvorbě hlasuNOSOHLTAN Vrchní část hrtanu Je zdeEustachova trubice(spojuje nosohltan a střední ucho) Za nosohltanem se hltan dělí na 2trubice: Jícen Hrtan (mezi nimi je hrtanová přepážka) (při polknutí se přepážka uzavře) aby se jídlo nedostalo do dýchací soustavy HRTAN Obsahuje prstencové chrupavkydrží tvar (největší je štítná chrupavka ohryzek/adamovo jablko) Zdehlasivkové chrupavkyvznik hlasu (dva hlasivkové vazy tvoří hlasivky), muži mají delší hlasivky, proto hlubší hlas Zvuk vzniká, kdyžvzduch z plic rozechvívá hlasivky(jdou od sebe), při dýchání jsou hlasivky od sebe HrtanprůdušnicePRŮDUŠNICE Drží tvar (má také prstencové chrupavky) – pevná trubiceUvnitř řasinkový epitel, na něm velké množství hlenu (brání, aby se nedostaly nečistoty do plic, případně obalí a vrátí zpět)PRAVÁ A LEVÁ PRŮDUŠKA Tvořeny z chrupavek Zanořují se do plic, kde se větví Pokud mají míň jak 1milimetr, jmenují se průdušinky RESPIRAČNÍ ČÁST 2plíce Pravá plíce má 3laloky Levá pl. 2 laloky kvůli srdci Plíce jsou vlastní dýchací orgán Na povrchu plíce je vazivový obalpoplicnice Nad ním je ještě jedenpohrudnice Mezi nimi je tekutina a mírný podtlak (kdyby tam podtlak nebyl, tak se plíce smrsknou, pasivně následují pohyby hrudníku) Pneumotorax= do dutiny mezi poplicnicí a pohrudnicí se dostane vzduch (porušení dutiny)plíce splaskne U kuřáků se to může stát po 20-40letech kouřeníPrůdušinky ústní do plicních váčků(plicní váček se skládá z plicních sklípků/alveoly) Povrch sklípků je 80m2. Za den ve sklípkách dochází k výměně plynů asi 10 000l vzduchu) Dochází k výměně plynů mezi vzduchem a krví. Kyslík z plicních sklípků jde do plicních vlásečnic. nádech (kyslík do krve v plicních vlásečnicích). Plicní vlásečnice odvádí CO2 do plicních sklípků a poté z těla ven. děje se na základě difůze.Parciální tlak=směsice plynů (kyslík a CO2).Difůze se děje na základě rozdílu parciálních tlaků v plicních sklípcích a plicních vlásečnicích.Plicní ventilace= mechanismus, při kterém se vzduch dostává z plic a do plic Nádech Účastní se při tom bránice, mezižeberní svaly Je aktivní děj Roztahuje se hrudník Dochází ke kontrakci svalů(stah) Bránice se zplošťuje, jde dolu Výdech Břišní Pasivní děj Bránice se vyklene do oblouku a jde nahoru Svaly se uvolňujíHl. dýchacím svalem je bránice, ta funguje na způsobu pístu, jde dolu při nádechu, nahoru při výdechuDechová frekvence Počet nádechů a výdechů za minutu 16-18 v klidu/min Vdechneme 0.5l vzduchu Při usilovném až 3l Mrtvý prostor, v průdušnicích a průduškách zůstává po minulém nádechu kyslík, když se znovu nadechneme, tak jde prvně do plic vzduch z mrtvého prostoruobsahuje méně kyslíku (150ml) a až poté ten nově vdechnutý), z toho nového opět zůstane 150ml v mrtvém prostoru Vitální kapacita plic=maximální množství vzduchu, které lze vydechnout po maximálním nádechu (asi 4.5l) Inspirační rezervní objem= po volném nádechu usilovně můžeme vdechnout asi 3l(kolik ještě dokážeme…) Expirační rezervní objem=kolik po normálním výdechu ještě dokážeme vydechnout (1.5l) Reziduální objem (zbytkový)=ten nikdy nevydechneme, zůstává tak asi 1.5l(podle toho se poznává, jestli se dítě narodilo mrtvé, nebo ho zabili po porodu-vyříznou se plíce a když plavou nad hadinou tak už se nadechlo, takže ho zabili až po porodu) Celková kapacita plic=kolik se tam vejde vzduchu (asi 6l) Vitální kapacita plic + reziduální objemInspirace=nádechExpirace=výdechKyslíkový dluh=zadýchaní po náročné fyzické činnosti i po ukončení, tělo to musí splatitKyslík se musí dostat Do krve do hemoglobinu Do tkání (při větší teplotě větší spotřeba O2) O2 na odbourání kys.mléčné ve svalechNerespirační fce dýchání: Mluvení (hlas), mluvidla (jazyk,dásně, zuby, rty, měkké patro) Zahřívání vzduchu Zvlhčení Zbavování nečistotHyperventilace = zrychlené prohloubené dýchání, kdy se do těla dostane více kyslíku,(používá se po námaze), při použití v klidu se může omdlítHypoventilace = mělké a pomalé dýchání(může dojít k omdlení z nedostatku kyslíku, do těla se dostává méně O2, než je potřeba)Obranné mechanismy: (snaží se udržet stálou průchodnost dýchacích cest) Kašel=udržuje průchodnost hrtanu a průdušnice + průdušky, =RYCHLÝ VÝDECHOVÝ MANÉVR (100-400km/h) Kýchání=reflex, který udržuje stálou průchodnost dutiny nosní (rychlost vydechovaného vzduchu 170km/h)Kontrola plicního dýchání Dýchání ovládá dýchací centrum v prodloužené míše, neurony, na nich jsou receptoryjsou citlivé na CO2 více než na kyslík, zjišťují, kolik je CO2 v těle Při větším obsahu CO2dojde ke zrychlení plicní ventilace Při zadržení dechuv těle se hromadí CO2při velké koncentracidýchací centrum vydá povel k nádechuvůlí jde ovládat jen trochu(takto nejde spáchat sebevraždu)Přenos kyslíku O2 se přenáší ve dvou formách V krvi vázán na hemoglobin 98% Hem=nebílkovinná část (obsahuje železo, na které se váže O2) Globin=bílkovinná část Plazma 2% Jedna molekula hemoglobinu váže 4molekuly O2 OXYHEMOHLOBIN (má jasně červenou barvu) =hemoglobin s kyslíkem DEOXYHEMOGLOBIN Hemoglobin bez kyslíkuMá tmavě červenou barvu CO se na hemoglobin váže 300x lépe než kyslíkhrozí udušení COnení cítit a drží se při zemi(při nedokonalém spalování uhlí/vulkanická činnost) Dusitany, dusičnanymění dvojmocné železo na trojmocnékyslík to nedokáže přijmoutnedokáže se na to poté O2 navázat Přenos CO2 Krevní plazma (7-8%) Hemoglobin (23-25%) HCO3-(hy

Témata, do kterých materiál patří