Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Gonozomální dědičnost

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35,55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Gonozomální dědičnost - gonozomy jsou chromozomy v pohlavních buňkách (gamety) - autozomy jsou chromozomy v tělních buňkách - určení pohlaví: 1) savčí typ (drosophila – octomilky) výskyt u savců, plazů, některých obojživelníků, většiny hmyzu a u rostlin dvoudomýchXX………samičkaXY………sameček 2) ptačí typ (abraxas – píďalka angreštová) u ptáků, motýlů a některých rybXX………samečekXY………samička 3) protenor kobylky, vosychromozomY neexistujesamci mají pouze jednoXXX………samičkyX0………sameček Lidské chromozomy X a Y - ženy mají dva chromozomy jsou homogametní - muži mají X a Y a jsou heterogametní - chromozomy X a Y mají části, které jsou stejné – oblasti PAR, pseudoautozomální oblasti - nesou stejné geny u mužů i u žen, dědičnost je stejná jako u tělních chromozomů - geny se liší v heterologické oblasti chromozom X - jsou důležité geny, které ovlivňují činnost nervové soustavy, činnost svalů, metabolické děje → při poruše (mutaci genu) vznikají nemoci chromozom Y - je zde malé množství genů, ale významné - ovlivňují spermatogenezi (= vznik spermii) - důležitý gen – SRY –> ovlivňuje vznik mužského pohlaví - podle něj je vytvořen protein - ten, když zaplaví tělo, dá impuls buňkám (buňkám bez orgánů = gonádám), aby se začaly měnit na varlata - varlata začnou tvořit testosteron –> signál –> embrio bude chlapec - syndromy: Downův syndrom Turnerův syndrom - X0 - nevyvinuté pohlavní znaky - problémy s fertilizací, neplodnost, nezralé pohlavní orgány - srdeční svaly - neovlivňuje inteligenci Klineferterův syndrom - muži, kteří mají 2 ženské chromozomy a 1 mužský chromozom - málo mužských pohlavních orgánů –> neplodnost - pro vyřešení se jen dodají mužské hormony Superžena - snížená inteligence - občas problémy s plodností Supermuž - sklony k agresivitě Baarovo tělísko (sexchromatin) - geny jsou na jednom chromozomu X během embryonálního vývoje zablokovány - chromozom se rozpadá na zrnko chromatinu, které je po speciálním obarvení viditelné mikroskopem - mají ho ženy a muži s Klineferterovým syndromem Poruchy vázané na chromozom X HEMOFÝLIE chorobná nesrážlivost krvedochází k vnitřnímu krvácení, ke krvácení do podkoží, krvácení do kloubu => to může vézt až k invaliditě X……………normální chromozom XH………….mutace u hemofýlie žena => XX – zdravá žena => XHX – zdravá, ale přenašečka žena => XHXH – nemocná muž => XY – zdravý muž => XhY – nemocný matka přenašeč XHX a otec zdravý XY XHX / XHY / XX / XY → kluci: 50% nemoc a 50% zdravý → dívky: 50% přenašeč a 50% zdravý matka zdravá a otec přenašeč XHX / XY / XHX / XY → kluci: 100% zdraví → dívky: 100% přenašeč DALTONISMUS princip stejný jako u hemofýliezrakové onemocněníčlověk nerozlišuje červenou a zelenou barvu Znaky vázané na pohlaví - P………zdravá alel – normální vlasy - p………alela pro plešatost (alopecie) - ženy: PP, Pp………normální vlasy× pp………problémy s plešatěním (lysinky, řídký porost) - muži: PP……………vlasy× Pp, pp…………………pleš - štěpné poměry nefungují na všechny znaky, bývají porušovány Genové interakce - předpokládalo se, že kvalitativní znaky jsou určeny jediným genem velkého účinku - poté se zjistilo, že to tak není - na tvorbě jednoho znaku se může podílet další gen - v tom případě neplatí štěpné poměry zmínění u Mendelových zákonů -štěpné poměry neplatí také z důvodu vazby genu (opouštíme interakce) geny které jsou umístěny na stejném chromozomu tvoří tzv. vazebnou skupinu tyto geny nejsou volně křižitelné, do gamety jsou spolu, nejsou volně kombinovatelné vazba úplná, neúplná vzorce pro cis a trans Komplementarita - sledovaná barva květu hrachor - spolupracují dva geny alela C řídí tvorbu enzymu, který podmíní vznik bezbarvého prekurzoru (prekurzor=před, není to barva)alela c – enzym se netvoříalela R tvorba enzymu, díky němuž se ten bezbarvý květ přebarví na červenýalela r – květ nebude přebarven, antokyan (červené barvivo) se nevytvoří CcRR – červený, ccRr – bílý geny spolupracují, komplementarita výsledkem dva fenotypy Recesivní epistáze - tlumicí účinek se projeví tehdy, když je jedinec recesivní homozygot - příkladem je zbarvení srsti králíků, u lidí tvorba krevních faktorů - recesivní homozygoti pro jeden z těch genů budou vypadat jinak - tvorba krevních skupin: bílkovina, která tvoří faktor A, B je řízena dvěma geny důležité je, aby byla přítomna alela H genu, který tvoří základ bílkoviny pokud je přítomna faktor se začne vytvářet pokud zdědíme h, základ bílkoviny se nevytvoří alely IAIBI0 řídí tvorbu koncových částí bílkoviny dítě hhIAIB – má nulku hh – spíš vzácné, většina z nás aspoň jedno velké H Přenos znaků kvantitativních (metrické) - patří sem: tělesná výškahmotnostmnoživostvýnosyinteligence - jde o polygenní dědičnost = podílí se velký počet genů malého účinku (=minorgeny) - dochází k velké rozmanitosti potomstva - v potomstvu nelze přesně vymezit jednotlivé fenotypy - nelze stanovit přesné štěpné poměry - míra znaku plynule roste od jedinců s nejnižší hodnotou k jedincům s maximální hodnotou - rozložení četností je charakterizováno Gaussovou křivkou v populaci nejčetněji zastoupení jedinci, kteří mají hodnoty znaku kolem průměru nejméně jedinci s extrémy na okrajích - většina těchto znaků je ovlivněna větší či menší mírou faktory prostředí = multifaktoriální prostředí (sport ovlivní hmotnost, množství svalů…) - míru ovlivnění prostředím či geny uvádí koeficient dědivosti (= heritabilita) h2 = VG/VP h2 leží <0;1> h2 = 1…jen geny, h2 = 0…jen prostředí inteligence míru dědivosti kolem 87% - alely u těchto genů se rozlišují na dva typy neutrální – mají podíl na základní hodnotě znakuaktivní – základní hodnotu upravují - pokud by počet alel byl k - výsledná hodnota by byl součet neutrálních a aktivních alel na kátou - n počet genů Mimojaderná dědičnost - u prokaryot jsou mimo „jádro“ geny ještě v plazmidech - u eukaryot pak v mitochondriích, v plastydech - u živočichů mimojaderná dědičnost není pozorována - vyskytuje se u rostlin – je popsána tvz. matroklinní dědičnost (znaky se dědí po samičí rostlině) - příklady samičí – panašovaná, samčí – normáln

Témata, do kterých materiál patří