Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Otázka vzniku života

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Otázka vzniku života Co je živé? Systémy s pamětí(kumuluje změny a vyvíjí se), které umožňují syntézu nukleových kyselin (DNA, RNA) a bílkovin Jak vznikl život? Vznikl mimo zemi, na zemi se dostal z vesmíru = panspermie (vyvrácená)Vznikl na Zemi a) abiotické představy (samooplození) Aristoteles b) biotické představy – z neživých hmot se vytvořily organické látky, z těch buňky a pak organismy c)spiritualistické – Bůh stvořil život 4,6 mld let vznik Země 4 mld let, první organické látky, chemická evoluce Wohler (vytvořil z anorganicke latky organickou – močovinu) Je zde spousta mezer a nikdo neví přesně, jak to bylo… Vznik organických látek (4 mld let) -organické a anorganické prekurzory (H2O, methan, kyanovodík, sirovodík H2S) 2) -vznik aminokyselin (horkou i studenou cestou) předchůdci RNA, DNA -vznik dusíkatých bází (adenin, thymin, cytosin, gvanin – DNA; u RNA je místo tyminu uracil) 3) vznik nukleových kyselin, bílkovin, 4) RNA s katalytickou aktivitou (může sama sebe replikovat)=RIBOZOM (známka života) 5)eobionti (primitivní živé struktury)=fosfolipid s ribozomem uvnitř 6) DNA – enzym zpětná transkriptáza, vznik dvouřetězcová RNA => z ní „chybou“ vznikla DNA, formuje se do chromozomů, eobiont obohacený o DNA v jádře = progenot (3,8 mld let) konec chemické evoluce, začátek biologické evoluce 7) 2,5 mld let, progenoti začali vytvářet kyslík (fotosyntéza)

Témata, do kterých materiál patří