Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


30. Ptáci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

30. Ptáci - vyvinuli se z plazů -> přizpůsobení k létání - 9 000 druhů - nejintenzivnější metabolismus kvůli létání - náročný děj - nevyšší tělní teplota: holub domácí 43°C - 220 tepů/min kolibřík 41°C - 615 tepů/min kachna 41°C - 315 tepů/min pštros 40°C - 120 tepů/min rorýs 44°C - 700 tepů/min - mají dokonalou regulaci tělesné teploty - homoitermní - suchá kůže - pouze kostrční žláza - impregnace křídel - olejíček + ochrana - produkuje drobivý prach - papoušci, kasuáři - nebo redukovaná - popelí se -> ochrana - společné znaky se savci - oddělené srdce - dokonale čtyřdílné - stálá tělní teplota - přední končetiny přeměněny v křídla - zadní končetiny mají 4 psrty - 2+2, 3+1, 0+4 - prsty mají drápy - tvar a velikost závisí na potravě -> sovy, dravci - dlouhé špičaté drápy -> běhaví - tupé a krátké drápy - můžou mít plovací blánu - úponové šlachy svalů na zadních končetinách mají drobné zoubky, které do sebe zaklesnou a nemusí vykládat energii na stabilitu - pevná a lehká kostra - drobné kůstky srůstají v jeden celek = běhák - čelisti přeměněny v zobák bez zubů - na horní končetině - spojené klíční kosti, šavlovitá lopatka, kost krkavčí - smysly jsou dokonalé - ptačí oko je nejdokonalejší z živočichů - dravci a sovy - tělo je kryto peřím = derivát kůže - peří: A, prachové - u mláďat, tvoří dolní vrstvu, tepelná izolace, netvoří prapor B, obrysové - letky, rýdovák, krycí - peří: brk, prapor, osten, větve, horní a dolní paprsky -> paprsky mají háčky - souvislá plocha k létání trávicí soustava - mají vole - navlhčení a nabobtnání -> krmení mláďat nebo potrava - střeva ústí do kloaky vylučovací soustava - moč je bílošedá a není to tekutina dýchací soustava - dýchají plícemi - u rozdělení průdušnice na průdušky - hlasový orgán = SYRINX - význam zpěvu: 1. vábení samiček - připravenost k páření 2. signál pro jedince stejného pohlaví - dané teritorium je obsazeno - ptáci mají vzdušné vaky - z plic - 5 párů - vyplňují dlouhé kosti, pod kůží mezi svaly - okysličení krve i při výdechu -> vzduch i do vzdušných vaků - při výdechu je v plicích vzduch z plicních vaků - pneumatizují kosti - nadlehčování - snížení tření svalů o sebe - tepelná izolace - zesilují ptáčí zpěv rozmnožovací soustava - všechny aktivity související s rozmnožováním = hnízdění - min. 1x ročně - zbarvení, velikost, počet vajíček = dohromady snůšky - druhově specifické - 3 vaječné obaly - bílek, papírová vrstva, vápenitá skořápka - vajíčko má vzduchovou komůrku - zásoba vzduchu než se vyklube - mláďata: 1, Nidifugní - rodí se plně vybavena pro život - mají termoregulaci - sami se pohybují - ihned létají - obstarají si potravu, obranné instinkty - velký počet ve snůšce - nevyžadují rodičovskou péči 2, Nidikolní - nedokáží létat - nemají termoregulaci - hnízdní parazitismus = přenesení péče o potomstvo na jiný druh -> kukačka - 1,2,3 vajíčka do hnízda - ostatní vyházejí - kukačka je silnější a větší - sílí a roste - usmrtí ostatní migrace ptáků 1, stálí - celý rok v hnízdišti, nemigrují - vrabec, straka 2, přelétaví - hnízdiště a létají dále (100-500 km) - sýkora, zvonek 3, tažní - 2x ročně přelet do areálu hnízda - rorýs, vlaštovka, čáp (nevydává hlas) - instinktivně řízeny - u ryb, ptáků systém - 8900 druhů - 1, praptáci - fosilní, 2, praví ptáci - běžci, létaví 1. Praptáci - titanis - 2,5 m, 200 kg - blboun nejapný - neohrabaný, Mauricius - archaopteryx lithographica - plazí i ptačí znaky, nalezeny kostry s peřím, běhal, šplhal, plachtil, velikost jako holub považován za mezičlánek mezi plazi a ptáky plazi: ozubené čelisti, šupiny, 3 volné prsty s drápy, dlouhý ocas, plochá a rovná hrudní kost ptáci: křídla, peří, zobák, pneumatizované kosti, srostlé klíční kosti 2. Praví ptáci A, Běžci - nelétají, rychle běhají - největší ptáci - samci mají penis - pštros dvouprstý (Afr.), nandu pampový, tinama chocholatá, kasuár přilbový, emu, kiwi jižní B, Létaví ptáci I. Tučňáci - extrémní přizpůsobení životu ve vodě - od -18°až do -60°C - dlouhá péče o vejce - tvoří kolonie, které mají hiearchii a řád - živí se rybami - mají peří - je modifikováno, kostrční žlázu - vrstva podkožního tuku - uzavíratelné nozdry - nemají pneumatizované kosti - přední křídla přeměněna na veslovací končetiny - dlouhé ostré drápy - chodí sněhem - plovací blány - brýlatý, císařský, královský II. Trubkonosí - albatros - největší létavý pták - buřňák - velikost jako racek III. Potápky - roháč, rudooká - hnízdí v rákosí, v trávě - jsou to vynikající lovci IV. Veslonozí - fregatka, kormoráni, terej - pelikáni - hrdelní vak - neomylní - potápí se nebo letí nad hladinou a spustí se do vody - spolupracují při lovu -> natlačují ryby na mělčinu - etologie - zkoumá chování živočichů V. Brodiví - čápi, volavky - brodí se ve vodě a loví vše živé - ibis posvátný, čáp černý - čáp bílý - celoživotní dvojice, bez hlasového orgánu - čáp marabu - mršiny - volavka popelavá - v párech, nenasytní lovci, za letu esovitě skládá krk VI. Plameňáci - cedí vodu - kolonie - v tropech mimo Austrálii VII. Vrubozobí - kachny - domácí, divoká, labutě - černá, bílá, husy, čírky, lžičák, morčáci - rozvinutá kostrční žláza - vroubky na okraji zobáku VIII. Dravci - vrcholní predátoři - málo přirozených nepřátel - dokonalý zrak - 3 prsty s drápy - spáry - zejk - usmrcení kořisti, zahnutý zobák - neslyšný let - hadilov písař - loví hady, - kondoři - největší, žije v Andách - orel bělohlavý, skalní, mořský, sup africký, včelojed, jestřáb, káně, krahujec, ostříž, - poštolka - dokáže zastavit v letu - populace prudce klesá - jedy z polí, malá snůška, slabá vajíčka - uměle vysazení - při přemnožení holubů = přenašeči chorob, vyzobávají omítku IX. Hrabaví - krátký, tupý zobák - rozhrabávají a hledají potravu - bažant obecný, bělokur, koroptev, krocan, křepelka, kur domácí, teřev, tetřívek X. Měkkozobí - holubi, hrdličky - kostrční žláza produkuje drobivý prach - na zobáku mají MĚKKO - přibližují se lidských sídlům - přenášejí choroby XI. Papoušci - dobří šplhavci - andulka, amazoňan, kakadu, ara - napodobují z

Témata, do kterých materiál patří