Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


8-Nahosemenné-rostliny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,32 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nahosemenné rostliny Kapraďorosty výtrusnécévnaté!!!převahasporofytu nad gametofytem –heteromorfní rodozměna gametofyt-prokel - redukovaný, stélka, nezávislý na sporofytu sporofyt – stonek, listy, pravé kořeny (krom psilofytů) !pravé cévní svazky – xylém –tracheidy, vzácně trachejelisty mikrofylní vývojová větev – malé, celistvé, nečleněné listy megafylní vývojová větev – velké, členěné, zpeřené trofosporofyly – asimilují a nesou výtrusnice či rozlišeny na asimilační (trofofyly) a výtrusnicové (sporofyly)výtrusy stejnovýtrusné kapraďorosty – stejně velké spory různovýtrusné – velikostně a funkčně/fyziologicky rozlišeny – samčímikrospory a samičímegaspory Klasifikace: Psilofyty Převážně vymřelé, vymřelé -ryniofyty Současné roztroušeny v tropechPlavuně Stejno i různovýtrusné Nečlánkovaný, vidličnatě větvený stonek+ mikrofylní čárkovité lístky Výtrusnicové klasy (strobily), dvoubičíkaté spermatozoidy Cyklus Spora-> podzemní jednodomýprokel (prothallium) – saprofytický -> po letech se tvoří gametangia -> zygota -> sporofyt Zástupci Plavuň vidlačka vranečky Přesličky Vytrvalé s oddenky Pokožka s oxidem křemičitým Přelička rolní – jarní lodyha (nezelená, nese výtrusnicový klas) x letní lodyha (zelená, asimilující – tvoří zásoby pro jarní lodyhu) Spora – 4haptery (při změně vlhkosti se proplétají) Dvoudomý gametofyt, mnohobičíkaté spermatozoidy Prokel lupenitý, autotrofní – nese pelatky či zárodečníky Zástupci: Přeslička rolní – plevel, léčivé účinky Přeslička lesní – vlhčí lesy Přeslička bahenní Kapradiny Byliny i dřeviny Megafylní větev, většinou trofosporofyly,v mládí svinuté Výtrusnicové kupky chráněnéostěrou Výtrusnice mají na obvoduprstenec(umožňuje otevírání při vysychání v době zralosti –mrštivé/kohezní pohyby) Oboupohlavné! prokly, mnohobičíkaté spermatozoidy Zástupci: Kapraď samec - lesy Papratka samičí Osladič obecný – stinné skály Sleziníky - skály, zídky Hasivka orličí – největší evropská kapradina! Žebrovice různolistá – hory, sporofyly a trofofyly! Semenné rostliny Sporofyt dominuje nad gametofytem (ten nemůže samostatně existovat –součást sporofytu)!Nezávislost oplození na voděTvorba mnohobuněčných rozmnožovacích částic =semen (ochrana v embryonální fázi) apylu Nahosemenné Vznik v mladších prvohorách zkapraďosemenných, rozvoj v permu a první polovině druhohorNedokonalá ochrana vajíček (vyrůstají volně na plodolistech, nejsou dokonale uzavřeny v pestíku) – dozrávání v semenné plodyAbsence květních obalů a blizny – opylení přenosem na nahé vajíčko!Xylém tvoří zpravidla jentracheidy (cévice)Samčí (mikrosporofyly) a samičímega/makrosporofyly) tvoří pohlavně oddělenéšišticovité soubory =opylení větrem Samčí:výtrusné listy =tyčinky s výtrusnicemi =prašná pouzdra, v nich výtrusy =pylová zrna, gametofyt =proklové buňky v pylovém zrnu, gamety =spermatozoidy(bičíkaté u jinanu a cykasů) nebo spermatické buňky (u jehličnanů, bez bičíku) Samičí: výtrusné listy =plodolisty s výtrusnicemi =vajíčka, v nich výtrus =mladý zárodečný vak, gametofyt =zralý zárodečný vak, gamety =oosféry v zárodečnících, okolonucellus Cycadophytina–megafylní Kapraďosemenné Vymřelé (devon až jura)Cykasy Vznik v karbonu, dnes v tropech a subtropech Rozkvět v druhohorách Někdydvoudomé, stromové Velké zpeřené listy Mikro i megasporofyly – oddělené jednopohlavné šištice (strobily) Obrvené spermatozoidy! hmyzosnubné Semena – dužnatá vnější vrstva –semenná peckovice Coniferophytina–mikrofylní, tyčinky nesou na spodní straně prašníky (mikrosporangia), na plodolistech (megasporofylech) málo vajíček Jinany V současnosti 1 druh – jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) –JV Čína Opadavý,dvoudomý! Dvoulaločnaté vějířovité listy s vidličnatou žilnatinou Velká kulovitá semena (semenná peckovice)– „plod“ Semeník s dužnatými obaly z jednoho vajíčka, druhé zaniká Tyčinky vyrůstají z brachyblastů, plodolisty nesou 2 vajíčka Opylení větrem, oplozenímnohobičíkatými spermatozoidy Léčebné účinky - paměťKordaityJehličnany / konifery Stálezelené dřeviny – stromy či keře Někdy dvoudomé Jehlicovité či šupinovité listy Silná epidermis s kutikulou+ ponořené průduchy Pryskyřičné kanálky v mezofylu listy, primární kůra, dřevo pryskyřice– zacelování ran, konzervační prostředek - zkamenělýjantar Endodermis Cévní svazky Rozmnožování: Tyčinky (samčí výtrusné listy,mikrosporofyly– na nich jsoumikrosporangia) a plodolisty/semenné šupiny (samičí výtrusné listy,megasporofyly) – v jednopohlavních šišticích Semenné šupiny (vyrůstající z úžlabípodpůrných šupin) nesou obvykle 2 vajíčka (výtrusnice) Samčí šištice tvořeny mikrosporofyly –pyl – přenáší se větrem, často majívzdušné vaky(anemofilní) – na jaře otevírání samčích šištic Opylení – pylová zrna dopadají na tekutinu (polinační kapka) naklovém otvoru vajíčka – vysycháním vtahováno dovnitř – klíčí v pylovou láčku– proniká k zárodečníkům (v každémvaječná buňka) – přes zimu se to zastaví, pokračuje to v létě - a uvolňuje dvěneobrvené spermatické buňky (1 – ta větší splývá s vaječnou buňkou – embryo,druhá zaniká, okolo je nucellus) ---- semeno, šištice ---> plodní šiška Embryo2-18 děloh!!! Semena – volně leží na plodolistu,křídlatá – rozšiřována větrem Samičí šištice (megastrobily), z megasporofylů, dozrávají v šišky– dřevnatějí Zástupci: ?Kordaity – vymřelé, prvohorní Smrk obecný, ztepilý – nerozpadavé válcovité šišky ze samičích šištic, náš nejčastější jehličnan –nepřirozené monokultury – šíření škůdců Jedle bělokorá – vzpřímené rozpadavé šišky Borovice lesní – jehlice po dvou zkrácených větévkách (brachyblastech),borovice kleč Modřín opadavý – opadavé měkké jehlice Jalovec obecný – tmavě modré dužnaté šištice,dvoudomý! Tis červený – absence pryskyřičných kanálků,jedovatý, dvoudomý Introdukované druhy – borovice vejmutovka, smrk pichlavý, borovice černá, zerav západní Cizokrajné – cypřiš obecný, sekvojovec obrovský, cedr libanonský, sekvoj vždyzelená

Témata, do kterých materiál patří