Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8-Nahosemenné-rostliny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.32 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nahosemenné rostliny

Kapraďorosty

 • výtrusné cévnaté!!!

 • převaha sporofytu nad gametofytem – heteromorfní rodozměna

  • gametofyt-prokel - redukovaný, stélka, nezávislý na sporofytu

  • sporofyt – stonek, listy, pravé kořeny (krom psilofytů)

 • !pravé cévní svazky – xylém – tracheidy, vzácně tracheje

 • listy

  • mikrofylní vývojová větev – malé, celistvé, nečleněné listy

  • megafylní vývojová větev – velké, členěné, zpeřené

  • trofosporofyly – asimilují a nesou výtrusnice

  • či rozlišeny na asimilační (trofofyly) a výtrusnicové (sporofyly)

 • výtrusy

  • stejnovýtrusné kapraďorosty – stejně velké spory

  • různovýtrusné – velikostně a funkčně/fyziologicky rozlišeny – samčí mikrospory a samičí megaspory

Klasifikace:

 • Psilofyty

  • Převážně vymřelé, vymřelé - ryniofyty

  • Současné roztroušeny v tropech

 • Plavuně

  • Stejno i různovýtrusné

  • Nečlánkovaný, vidličnatě větvený stonek + mikrofylní čárkovité lístky

  • Výtrusnicové klasy (strobily), dvoubičíkaté spermatozoidy

  • Cyklus

   • Spora -> podzemní jednodomý prokel (prothallium) – saprofytický -> po letech se tvoří gametangia -> zygota -> sporofyt

  • Zástupci

   • Plavuň vidlačka

   • vranečky

 • Přesličky

  • Vytrvalé s oddenky

  • Pokožka s oxidem křemičitým

  • Přelička rolní – jarní lodyha (nezelená, nese výtrusnicový klas) x letní lodyha (zelená, asimilující – tvoří zásoby pro jarní lodyhu)

  • Spora – 4 haptery (při změně vlhkosti se proplétají)

  • Dvoudomý gametofyt, mnohobičíkaté spermatozoidy

  • Prokel lupenitý, autotrofní – nese pelatky či zárodečníky

  • Zástupci:

   • Přeslička rolní – plevel, léčivé účinky

   • Přeslička lesní – vlhčí lesy

   • Přeslička bahenní

 • Kapradiny

  • Byliny i dřeviny

  • Megafylní větev, většinou trofosporofyly, v mládí svinuté

  • Výtrusnicové kupky chráněné ostěrou

  • Výtrusnice mají na obvodu prstenec (umožňuje otevírání při vysychání v době zralosti – mrštivé/kohezní pohyby)

  • Oboupohlavné! prokly, mnohobičíkaté spermatozoidy

  • Zástupci:

   • Kapraď samec - lesy

   • Papratka samičí

   • Osladič obecný – stinné skály

   • Sleziníky - skály, zídky

   • Hasivka orličí – největší evropská kapradina!

   • Žebrovice různolistá – hory, sporofyly a trofofyly!

Semenné rostliny

 • Sporofyt dominuje nad gametofytem (ten nemůže samostatně existovat – součást sporofytu)

 • !Nezávislost oplození na vodě

 • Tvorba mnohobuněčných rozmnožovacích částic = semen (ochrana v embryonální fázi) a pylu

Nahosemenné

 • Vznik v mladších prvohorách z kapraďosemenných, rozvoj v permu a první polovině druhohor

 • Nedokonalá ochrana vajíček (vyrůstají volně na plodolistech, nejsou dokonale uzavřeny v pestíku) – dozrávání v semenné plody

 • Absence květních obalů a blizny – opylení přenosem na nahé vajíčko

 • !Xylém tvoří zpravidla jen tracheidy (cévice)

 • Samčí (mikrosporofyly) a samičí mega/makrosporofyly) tvoří pohlavně oddělené šišticovité soubory = opylení větrem

  • Samčí: výtrusné listy = tyčinky s výtrusnicemi = prašná pouzdra, v nich výtrusy = pylová zrna, gametofyt = proklové buňky v pylovém zrnu, gamety = spermatozoidy (bičíkaté u jinanu a cykasů) nebo spermatické buňky (u jehličnanů, bez bičíku)

  • Samičí: výtrusné listy = plodolisty s výtrusnicemi = vajíčka, v nich výtrus = mladý zárodečný vak, gametofyt = zralý zárodečný vak, gamety = oosféry v zárodečnících, okolo nucellus

Témata, do kterých materiál patří