Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kůže

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Kůže nejtěžší orgán v těle (16% hmotnosti, 1,2-2,3m2) epidermis dermis podkožní vazivo (podkožní tuk) kožní deriváty Kůže- vývoj ektoderm- epidermis mezoderm- dermis neurální lišta- melanocyty Vývoj- epidermis během 1. a 2. trimestru primordium- vrstva epiderm. b. proliferací vznikne periderm BAZÁLNÍ GERMINÁLNÍ VRSTVA (budoucí s. basale) probíhá keratinizace a deskvamace- VERNIX CASEOSA chrání před expozicí amniové tekutině usnadňuje porod Vývoj- dermis ze somatopleury laterálního mezodermu část z dermatomů v 11. týdnu začíná produkce vláken KOLAGEN ELASTIKA kontinuálně probíhá kapilarizace a inervace epdermis a dermis vzájemně invaginují Epidermis keratinocyty rohovějící epitel-5 vrstev stratum basale (germinální) stratum spinosum stratum granulosum stratum lucidum melanocyty Langerhansovy buňky Merkelovy buňky Stratum basale 1 vrstva cylindrických n. kubických elementů bazofilní dezmosomy, hemidezmosomy mitotická aktivita celá epidermis se obnoví za 15-30 dní 10 nm filamenta (cytokeratiny) směrem k povrchu jich přibývá Stratum spinosum ostnité bb., ve vrcholech dezmosomy cytokeratiny (tonofilamenta) konvergují do dezmosomů zmnoženy na dlaních a chodidlech četné mitosy spolu se s. basale tvoří tzv. STRATUM GERMINATIVUM MALPIGHI Stratum granulosum 3-5 vrstev buněk polygonální s centrálně uloženým jádrem BAZOFILNÍ GRANULA-KERATOHYALINOVÁ lamelární granula (obsah vylučován do mezibuněčného prostoru funguje jako tmel proti pronikání cizorodých látek) Stratum lucidum tenké ploché eosinofilní bb. jádra a organely nezřetelné hlavně filamenta v elektrondenzní matrix viditelné dezmosomy Stratum corneum 15-20 vrstev oploštělých bb. jádra a organely nepřítomny působení lyzosomálních enzymů cytoplazma vyplněna KERATINEM složitý skleroprotein spojený základní hmotou z keratohyalinových granul poté bb. nazýváme BUŇKAMI ROHOVÉ VRSTVY Zbarvení kůže melanin (melanocyty) karoten počet krevních cév v dermis a barva krve v nich proudící Melanocyty mezi elementy stratum basale, ve vlasových folikulech okrouhlá těla s výběžky do epidermis produkují melanin (eumelanin) tmavohnědý pigment v rezavých vlasech feomelanin syntéza tyrosinázy a skladování ve váčcích (melanosomech) injikovaných do keratinocytů (melanoforů) Produkce melaninu tyrosináza přemění tyrosin na 3,4 -dihydroxyfenylalanin (DOPA) DOPA na dopachinon dopachinon konvertován na melanin mikroskopicky 4 stadia (děje v melanosomu) Jemně zrnitý materiál, tyrosináza na proteinové matrix Rovnoběžná filamenta-melanin na proteinové matrix s periodicitou 10 nm Periodicita se stírá vysokým obsahem melaninu Váček zcela vyplněn melaninem, viditelný LM, postrádá ultrastrukturu Sekrece melaninu cytokrinní sekrece prostřednictvím výběžků koncentrace v supranukleární oblasti ochrana dělících se buněk před UV epidermální melaninová jednotka 2 fáze tmavnutí pokožky tmavnutí již existujícího melaninu tvorba nových váčků albinismus, vitiligo Další buňky Langerhansovy bb. makrofágy 2-8% buněk pokožky zejména ve stratum spinosum Merkelovy bb. v tlustém typu kůže temná granula nejistého složení na bazi volná nervová zakončení mechanoreceptory nebo DNES Dermis-stavba vazivová vrstva pod bazální membránou epidermis tloušťka až 4 mm (záda) výběžky- dermální papily korelují s epidermálními čepy 2 nezřetelně ohraničené vrstvy stratum papillare a reticulare bohatá síť kapilár přítomnost kožních derivátů Stratum papillare tvoří velkou část papil řídké vazivo běžné vazivové komponenty KOTEVNÍ VLÁKNA upínající se do b. membrány Stratum reticulare husté vazivo mnoho vláken hlavně kolagen I. typu dermatan sulfát elastická síť upínající se do bas. membrány stáří, Ehlers-Danlos, cutis laxa Dermis-funkce zpevnění epidermis čepy-papily kotevní struktury krevní zásobení termoregulace a regulace krevního tlaku zprostředkování vjemů volná nervová zakončení, Meissnerova tělíska, Vater-Pacciniho tělíska Kožní deriváty chlupy (vlasy, vousy) nehty kožní žlázy Chlupy všude s výjimkou dlaní, plosek, rtů, glans penis a labia minora rozmístění, hustota a barva závisí na pohlaví, věku, rase a okrsku těla působení hormonů ( androgeny, T3,T4, kortikoidy) růstové periody (anagen) klidové periody (katagen, telogen) Stavba chlupu vlasový folikul (vchlípená epidermis) vlasová cibulka (bulbus pili)- ekvivalent stratum germinativum dermální papila (na bázi cibulky, kapilární pleteň) b. kolem papily- kořen vlasu dřeň- z centrálních bb. nad papilou velké, vakuolizované elementy kůra- z centrálních bb. kolem papily keratinizované, vřetenovité elementy z další vrstvy bb. vzniká kutikula Stavba chlupu z periferních bb. vzniká vnitřní kořenová pochva vnější kořenová pochva(přechází v epidermis) sklovitá membrána-odděluje folikul od škáry dermis kolem folikulu hustá- vazivová pochva musculus arrector pili upíná se do vazivové pochvy začíná v papilární vrstvě dermis napřimuje chlup, husí kůže Nehet ploténky zrohovělých epitelových b. dorzální povrch dist. článků prstů kořen (v nehtovém žlábku) eponychíum (kutikula) nehtové lůžko (epidermální podklad)- zrcadlo okysličenosti krve epitel ploténky z NEHTOVÉ MATRIX proximální a distální lunula Žlázy mazové v dermis po celém těle (100 na cm2) dlaně, plosky (0 na cm2) obličej, kštice (400-900 na cm2) alveolární s vývodem do vlas. folikulu holokrinní produkují MAZ - SEBUM směs triacylglycerolů, vosků, skvalenu, cholesterolu a jeho esterů Žlázy potní ekkrinní (merokrinní) apokrinní Mollovy (oční víčko) glandulae ceruminosae Žlázy ekkrinní jednoduché, stočené, tubulózní tmavé buňky (mukoidní) světlé buňky (transport iontů) produkují nevazkou tekutinu voda, NaCl, močovina, amoniak, k. močová ultrafltrát krevní plazmy termoregulace cholinergní inervace ekkrinní žlázy He 298x Žlázy apokrinní 3-5 mm v průměru v podkožním vazivu ústí do vlasových folikulů axila, areola, perianální krajina vazký sekret bez zápachu pach- působení bakterií adrenergní inervace Mléčná žláza (glandula mammae) sekrece mléka- výživa novorozence 15-20 složitých tuboalveolárních žláz odděleny hustým vaz

Témata, do kterých materiál patří