Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20. regulační soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

20. Soustavy regulační 20. Soustavy regulační Reagují na měnící se požadavky prostředí (po požití potravy, v klidu, ve spánku…)Zajišťováno soustavami:látkovounervovou FYLOGENEZE NS difuzní= rozptýlená – žahavci – hustásíť neuronů, vzruchy vedeny všemi směry (u medůz koncentrace neuronů na okrajích zvonu)provazcovitá – ploštěnci, hlístižebříčkovitá (s ganglii) – kroužkovci, členovci – v každém článku pár ganglií, 2 břišní nervové páskygangliová – měkkýšitrubicovitá – strunatciu vyšších strunatců (obratlovců) členěna na míchu a mozekcentrální a periferní nervy mozek obratlovců: na předním konci nervové trubice se diferencovaly 3 oddíly: přední čichový, střední zrakový a zadní sluchový mozek přední mozek →mezimozek a koncový mozekstřední mozekzadní mozek →mozeček, prodloužená mícha (a Varolův most) u anamniot 10 párů mozkových nervů, u amniot 12 paryby – rozvinutý čichový lalok mozkuryby – vyvinutý střední mozek a mozečekobojživ. - vyvinutější a diferencovanější polokoule velkého mozkuhmota mozku vyrovnaná hmotě míchyplazi – nově druhotná kůra velkého mozkuptáci – mozeček (gyrifikovaný), koncový mozeksavci – největší koncový mozek, mozkové závity a rýhy STAVBA NEURONU A ŠÍŘENÍ VZRUCHU dendrity = krátké výběžky – vstupní část, příjem a zapracování signálů z jiných buněksoma = tělo neuronu – obsahuje jádro, cytoplazmu, organelyiniciační segment – mezi tělem a axonem, vzniká zde akční potenciálaxon= neurit = dlouhý výběžek – vodivá část neuronu, přenos akčního potenciálu k synapsímmyelinová pochva – kryje axonz myelinu, vně ze Schwannových buněk, přerušována Ranvierovými zářezyčím tlustší, tím rychlejší přenos vzruchunervová zakončení –synaptický knoflík, v němvezikuly (váčky s neurotransmitery) → vylévány dosynaptické štěrbiny → přenos signálu glie = podpůrné buňky – vyživují neurony, fagocytují poškozené buňky klidový membránový potenciál = rozdíl elektrických potenciálů vně a uvnitř buňky (cca 70mV) obecně v buňkách více aniontů, vně více kationtův neuronu polopropustná membrána propouští velké množstvíK+ z buňky ven a malé množství Na+ do buňky → převaha Cl- iontů v buňce, Na+ vytlačeny vně buňku – při stimulaci rozšíření iontových kanálů →Na+ do buňky (po koncentračním a elektrickém spádu) →depolarizace (=výchylka membránového potenciálu) z neuritů do iniciačního segmentu – při dosažení prahového podnětu vzniká akční potenciál rozšířením Na+ kanálů akční potenciál – šíří se z iniciačního segmentu jako elektrický signál po axonu = vzestupná fáze AP →repolarizace: iontové kanály pro K+ se otevřou, K+ ven z buňky sodíko-draslíková pumpa čerpáNa+ ven z buňky a K+ dovnitř buňky → obnovení původního stavu, klidový potenciál NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA FUNKCE: řízení kosterního svalstvařízení vnitřních orgánů Nervová soustava člověka ústřední nervová soustavamozekmícha páteřní obvodovédostředivé = aferentní = senzorické (smyslové)odstředivé = eferentnímotorickéautonomní (řídí vnitřní orgány) sympatické parasympatické Ústřední nervová soustava bílá a šedá hmotašedá hmota = těla neuronů a jejich krátké výběžkybílá hmota = dlouhé výběžky neuronů (axony, neurity) tvoří nervové dráhy mícha páteřní = provazce v páteřním kanále, od otvoru týlního ke 2. obratli bedernímu chráněna měkkou plenou, pavučnicí a tvrdou plenou (na povrchu)míšní kanálekokolo kanálku, ve středu, je šedá hmota (přední rohy – širší, zadní – užší)bílá hmota31 párů míšních nervů (spojují se z předních a zadních kořenů)zadní = dorzální kořeny = dostředivá dráha - nerv. vlákna do míchypřední = ventrální kořeny = odstředivá dráha - vystupují z míchyfunkce:převod impulzů, spojení s mozkem centrum míšních reflexů mozek chráněný omozečnicí, pavučnicí a tvrdou plenoumezi omozečnicí a pavučnicí mozkomíšní mok Prodloužená mícha centrum životně důležitých fce: krevní tlak, srdeční frekvence, dýchaní, trávicí ústrojícentrum nepodmíněných reflexů Varolův Most součást retikulární formace (formace aktivující mozkovou kůru a udržuje ji v bdělém stavu);fce: kontrola žláz produkující sliny a slzy Mozeček: dvě hemisféry – spojenyčervem mozečkovýmPurkyňovy buňky – složité buňky tvořící největší počet spojení ze všech mozkových buněkReflexivní centrum pohybuKoordinace pohybů Střední mozek nejmenší oddíl mozkukanálek Sylsův – vede středním mozkemStonky mozkové – spojení mozku s nižšími oddíly centrálního nervstvačtverohrbolí: přední 2 hrboly = centra zrakových reflexů → pohybová souhra očí zadní 2 hrboly = centrum sluchu – pouze zprostředkování reflexního pohybu hlavy za zvukem + řízení pohybu a postoje Mezimozek Uložen mezi 2 mozkovými hemisférami, v němIII. komora mozkováSpodina III. komory mozkové =hypotalamus – centrum řízení vnitřních orgánů + řídí hypofýzu → součinnost nervové a humorální soustavyK hypotalamu připojen podvěsek mozkový (hypofýza) a šišinka2krát talamus = hrboly vejčitého tvaru, funkce motorické, udržování bdělosti mozkové kůry Koncový mozek ze 2 hemisfér (levá, pravá)šedá hmota okolo, bílá uvnitř Kůra předního mozku nejvyšší nadřazené nervové ústrojícentrum podmíněných reflexů mozková kůra – šedá gyry (=závity), gyrifikace → zvětšení povrchurýhy (=mezery) → laloky čelní, temenní, týlní, spánkovéoblast motorická (vpředu) a senzorická (vzadu)rozvoj asociačních oblastí – centrum myšleníbazální ganglia = skupiny neuronů pod moz. kůrou → vytváření pohybové aktivitylimbický systém - instinktivní a emocionální chování, proces formování paměti - funkční celek seskupením částí koncového mozku a hypotalamu (mezimozek) 12 mozkových nervů Nervová činnost fce: reakce na prostředíreflex = základní fyziologická jednotka nervové činnosti Reflexy podmíněnénepodmíněné Nepodmíněné reflexy vrozené, dědičnéna týž podnět pokaždé stejná reakcenejrozšířenější forma vrozených rcí = pudy (instinkty)dráhy, po kterých probíhají tyto reflexy, jsou stejné a neměnnévyšším živočichům se pomáhají přizpůsobit měnícím se podmínkám dočasná nervová spojení Podmíněné reflexy jsou vázány na nějakou podmínkumůže vyhasínatvzniká na určitý podnět signál signální soustavy -1.

Témata, do kterých materiál patří