Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dědičnost v populaci organismů, genetika člověka, význam genetiky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

28 DĚDIČNOST V POPULACI ORGANIZMŮ. GENETIKA ČLOVĚKA, VÝZNAM GENETIKY

POPULACE = soubor jedinců téhož druhu v určitém čase na určitém místě

GENOFOND = soubor genů v populaci

- skládají ho jedinci populace

- i několik desítek alel téhož genu

- celá šíře fenotypů a genotypů

- širší  lepší variabilita, velká naděje na přežití

- vliv na šíři genofondu – způsob množení

2 extrémy – autogamická populace panmiktická populace

(inbrední)- zákon, předsudky

AUTOGAMICKÁ POPULACE = množí se samooplozením, samosprášením

- nerekombinují se genotypy

- vzrůstá počet (v generacích) homozygótů, zmenšuje heterozygótů

Aa  AA 25 %

 Aa 50 %

 aa 25 %  počet heterozygótů bude nakonec zanedbatelný

- často tímto způsobem mohou vznikat nové druhy rostlin

PANMIKTICKÁ POPULACE = teoreticky – kterákoli samička se může spářit s kterýmkoli samečkem

 po čase se ustaluje GENETICKÁ ROVNOVÁHA

- urč. genotyp se vyskytuje s urč. frekvencí

- podíl fenotypů bude stále stejný

- na začátku ale nemusí být samí heterozygotu

- gen. rovnováha se nepočítá podle gen. zákonitosti – nazývá se

HARDYHO-WEINBERGŮV

p….. četnost A (dom. alely)

q…... četnost a (rec. alely) p + q = 1

p2 + 2pq + q2 = 1 p2 – dom. homozygóti

2pq – heterozygóti

q2 – rec. homozygóti

PROCESY PORUŠUJÍCÍ GEN. ROVNOVÁHU

1) MUTACE

- změna DNA – kvality - vznik v procesu = mutageneze

- kvantity - příčiny = mutageny – ( chem. látky, oxidač. činidla, těžké kovy, org. barviva, fyzikální – UV, rentgen)

- vznik nových alel, zanikají existující alely (zánik vlastnosti)

nové alely nové vlastnosti – pozitivní  šíří se dál

- dochází k nim často

- 10-5

Témata, do kterých materiál patří