Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14. Druhousti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27.96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

14. Druhoústí

Ostnokožci, polostrunatci, strunatci, jejich charakteristika a rozlišení podkmenů (pláštěnci, bezlebeční, obratlovci).

Druhoústí (Deuterostomia)

 • triblastika, na místě prvoúst vzniká řitní otvor, ústní vzniká na opačném konci těla

 • pravá (druhotná) tělní dutina – coelom

 • bilaterální souměrnost – levá/ pravá, předek/zadek

 • absence parazitismu – jsou velcí a nemají velký rozmnožovací potenciál

Systém: Kmen: Ostnokožci (Echinodermata) Třída: Ježovky

Třída: Hvězdice

Třída: Hadice

Třída: Sumýši

Třída:Lilijice

Kmen: Polostrunatci (Hemichordata)

Kmen: Strunatci (Chordata)

Podkmen: Pláštěnci (Urochordata, Tunicata)

Třída: Sumky

Třída: Salpy

Třída: Vršenky

Podkmen: Kopinatci (Cephalochordata) = Bezlebeční (Acrania)

Podknem: Obratlovci (Vertebrata)

kmen: OSTNOKOŽCI

 • starobylá skupina, rozvoj v prvohorách a druhohorách, žijící fosílie

 • mořští živočichové, málo pohybliví, přisedlí u dna

 • tělo: paprsčitě (radiálně) souměrné

  • larvy – dvoustranně (bilatelárně) souměrné

 • nerozlišujeme hlavu a zadní část těla, ale části ústní = ORÁLNÍ – nachází se dole, řitní = ABORÁLNÍ – nachází se nahoře

 • vytváří se kožní kostra - je vylučována buňkami pokožky – tvořená vápenitými tělísky nebo vápenitými destičkami, které mohou být volně vedle sebe – kostra rozdělená na destičky (hvězdice) nebo vytváří krunýř a živočich se nemůže hýbat - ježovka

 • pod kostrou je svalovina

 • AMBULAKRÁLNÍ SOUSTAVA - systém vápenitých kanálků vyplněných tekutinou, které začínají jako Madreporova destička – proděravělá destička nahoře v řitní části, potom jde tekutina do okružního kanálku, pak do radiálních kanálku, které jsou zakončeny panožkami a ampulou

  • střídavé plnění ampuly a panožky vodou umožňuje pohyb, další funkce jsou dýchání, přijímání potravy, vylučování, cévní funkce, mohou se zde vyskytovat smyslové orgány

  • ambulakrální tekutina – složením podobná mořské vodě

  • ampula – pomocí nich se dostává tekutina do těla

 • rozmnožování - gonochoristé – oddělené pohlaví

  • larvy jsou obrvené, součástí planktonu, nepřímý vývoj

 • velká regenerační schopnost

 • trávicí soustava – živí se dravě, živočichy, co lezou po dně

  • střevo ústí v řitní otvor nahoru (kaká na sebe, ale má čistící soustavu – pedicelárie)

 • dýchání celým povrchem těla, někdy jsou žábry

 • hmatový smysl, statokinetické čidlo

třída: Ježovky

 • polokruhovitý tvar těla, pohyblivé

 • vápenité destičky srůstají v pevný krunýř, který vybíhá v ostny, mezi ostny vyrůstají klíšťkovité pedicerálie – odstraňují nečistoty mezi ostny

 • na břišní straně jsou ampulovitě rozšířená sferidia – funkce smyslových orgánů

 • ústní ústrojí naspodu těla začíná ARISTOTELOVOU LUCERNOU  trávicí trubice  řitní otvor vedle Madreporovy destičky

  • Aristotelovy lucerny – vápenné, slouží k broušení potravy, kousací ústrojí z vápence

Témata, do kterých materiál patří