Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


14. Druhousti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

14. Druhoústí Ostnokožci, polostrunatci, strunatci, jejich charakteristika a rozlišení podkmenů (pláštěnci, bezlebeční, obratlovci). Druhoústí (Deuterostomia) triblastika,na místě prvoúst vzniká řitní otvor, ústní vzniká na opačném konci tělapravá (druhotná)tělní dutina – coelombilaterální souměrnost – levá/ pravá, předek/zadekabsence parazitismu – jsou velcí a nemají velký rozmnožovací potenciál Systém: Kmen: Ostnokožci (Echinodermata)Třída: Ježovky Třída: Hvězdice Třída: Hadice Třída: Sumýši Třída:Lilijice Kmen: Polostrunatci (Hemichordata) Kmen: Strunatci (Chordata) Podkmen: Pláštěnci (Urochordata, Tunicata) Třída: Sumky Třída: Salpy Třída: Vršenky Podkmen: Kopinatci (Cephalochordata) = Bezlebeční (Acrania) Podknem: Obratlovci (Vertebrata) kmen: OSTNOKOŽCI starobylá skupina, rozvoj v prvohorách a druhohorách, žijící fosíliemořští živočichové, málo pohybliví, přisedlí u dnatělo:paprsčitě (radiálně) souměrné larvy –dvoustranně(bilatelárně) souměrnénerozlišujeme hlavu a zadní část těla, ale částiústní = ORÁLNÍ – nachází se dole,řitní = ABORÁLNÍ – nachází se nahořevytváří sekožní kostra - je vylučována buňkami pokožky – tvořená vápenitými tělísky nebo vápenitými destičkami, které mohou být volně vedle sebe – kostra rozdělená na destičky (hvězdice) nebo vytváří krunýř a živočich se nemůže hýbat - ježovkapod kostrou je svalovinaAMBULAKRÁLNÍ SOUSTAVA - systém vápenitých kanálků vyplněných tekutinou, které začínají jakoMadreporova destička – proděravělá destička nahoře v řitní části, potom jde tekutina do okružního kanálku, pak do radiálních kanálku, které jsou zakončeny panožkami a ampulou střídavé plnění ampuly a panožky vodou umožňuje pohyb, další funkce jsou dýchání, přijímání potravy, vylučování, cévní funkce, mohou se zde vyskytovat smyslové orgány ambulakrální tekutina – složením podobná mořské vodě ampula – pomocí nich se dostává tekutina do tělarozmnožování -gonochoristé– oddělené pohlaví larvy jsou obrvené, součástí planktonu,nepřímývývojvelká regenerační schopnosttrávicí soustava – živí se dravě, živočichy, co lezou po dně střevo ústí v řitní otvor nahoru (kaká na sebe, ale má čistící soustavu – pedicelárie)dýchání celým povrchem těla, někdy jsou žábryhmatový smysl, statokinetické čidlo třída: Ježovky polokruhovitý tvar těla, pohyblivévápenité destičky srůstají v pevný krunýř, který vybíhá v ostny, mezi ostny vyrůstají klíšťkovitépedicerálie – odstraňují nečistoty mezi ostnyna břišní straně jsou ampulovitě rozšířenásferidia– funkce smyslových orgánůústní ústrojí naspodu těla začínáARISTOTELOVOU LUCERNOU trávicí trubice řitní otvor vedle Madreporovy destičky Aristotelovy lucerny – vápenné, slouží k broušení potravy, kousací ústrojí z vápencelarvy se nazývajípluteusZástupce: Ježovka jedlá ostny černé nebo fialové v dospělosti u samic vaječníky vyplňují skoro celou schránku a jí se za syrova třída: Hvězdice tělo tvořeno centrálním terčem, většinou vybíhá v 5 ramennaspodu těla se vytváří panožky pohybnaspodu ramen rýhy příjem potravytrnová koruna – živí se korálypotrava: nekrofágové – odumřelé organické zbytky predátoři – chytají měkkýševychlípitelný žaludekvelká regenerační schopnostZástupce Hvězdice vzácná - červená barva třída: Hadice tělo podobné hvězdicím (terč + 5 ramen)pohyb pomocí panožekVELKÁ regenerační schopnostZástupce: Hadice křehká – žije pod kameny třída: Sumýši narušena radiální souměrnost – tělo je oválné - protáhlé v jednom směrupohyblivírozlišena hlavová část,v okolí ústního otvoru je věnec chapadélek, a řitní částv případě nebezpečí vyvrhnou řitním otvorem vnitřní orgány„mořská okurka“ třída: Lilijice nejstarší třída ostnokožců, max. rozvoj v prvohorách, připomínají rostlinypřirůstá k povrchutělo tvořeno stvolem – přichycení k podkladu kalichovitá část- vybíhá v chapadélkaZástupce: Lilijice stonkatá Lilijice středomořská – nemá stvol, v akváriích kmen: POLOSTRUNATCI (žaludovci) přechodná skupina mezi bezobratlými a strunatcižijí na mořském dnětělo tvořeno:žaludem, límcem atrupemna vývojovou příbuznost se strunatci ukazují některé znaky: jícen se dvěma řadami žaberních štěrbin hřbetní nervový pruh – zárodek trubicové nervové soustavy vychlípenina hltanu odpovídá struně hřbetní - zárodekgonochoristélarva =tornálie je bilaterálně souměrnáZástupci: Žaludovec malý

Témata, do kterých materiál patří