Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14. Druhousti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

graptolit kmen: STRUNATCI (Chordata) zpravidladvoustranně(bilaterálně) souměrná tělanejdokonalejší kmenstruna hřbetní = CHORDA DORSALIS – předchůdce páteře entodermální původ (vnitřní zárodečný list) pevná, elastická výztuha těla, funkce: opora těla není členěná u nižších živočichů zachována u vyšších strunatců = obratlovců se přemění v páteř, která je tvořena obratli a je mezodermálního původu u nás zbytky po chordě = meziobratlové ploténky nachází se mezi trávící a nervovou trubicínervová soustava - trubicovitá nižší- tenká trubice, rozšířená v hlavě vyšší – mozek a trubice („mícha“)srdce – v břišní části tělacévní soustava- uzavřenápřední část hrtanu je proděravělážaberními štěrbinami =PERFOROVANÝ HLTAN, funkce: dýchací vývoj: - první nálezy napočátku prvohor – kostry rybnakonci prvohor- rozvoj ryb, obojživelníkůdruhohory - rozvoj plazůtřetihory– rozvoj ptáků, savců podkmen: PLÁŠTĚNCI mořští živočichovéžijí samostatně =soliterně nebo vytvářejí koloniemají plášť =tunicata – obal tvořený polysacharidemTUNICIN, podobá se celulózehermafrodité– obojetníci (jedinec má obě pohlaví)nepřímý vývojmetageneze – střídaní pohlavní a nepohlavní generace třída: SUMKY přisedlí mořští živočichovéžijí soliterně (5-20 cm) nebo koloniálně (až několik metrů)REGRESIVNÍ VÝVOJ- larva má složitější stavbu těla než jedinec larva má strunu hřbetní a nervovou soustavu dospělec nemá chordu, má nervovou uzlinunapovrchu těla- jednovrstevná pokožka, produkuje TUNICINtrávicí soustava -trubicovitá voda s rozpuštěnými látkami přichází do těla ústním otvorem endostil hltanožaberní vak – filtrace vody, kdy částečky potravy jsou zachyceny a pokračují do další části trávicí trubice avoda odchází otvory do ožabení dutiny ven z těla potravapokračuje jícen žaludek střevo – vyúsťuje v ožaberní dutině řitní otvor hltanožaberní vak – funkce: příjem potravy a dýchání endostil = obrvená rýha – posun potravycévní soustava –otevřená, krev se vylévá mezi tkáně srdce – rozšířená tepna, která chvíli tepe na jednu stranu - plní se okysličenou krví, pak se zataví, otočí se a začne tepat obráceně – plní se odkysličenou krvírozmnožování - hermafrodité pohlavní: gonáda – nepárová rozmnožovací žláza mimotělní oplodnění nepohlavní – vznik nerozrůzněných koloniísvalovina málo vyvinutá - přisedlí živočichové, málo pohybliví,larvamá ocásek a pohybuje se, má vyvinutější soustavu než dospělec (má nerv. trubici a chordu)nervová soustava – larva má nervovou trubici, dospělec má 1 nervovou uzlinusmyslové a vylučovací orgány – nejsou vyvinuty ožaberní dutina – zde vše vyúsťuje (voda, střevo, gonády) pak vše odchází řitním otvorem z těla ven sumka obecná třída: SALPY mořští plovoucí živočichové, často tvoří koloniechorda pouze v larválním stadiu =regresivní vývojsoustavy podobné jako u sumek, ale jsou pohyblivé (provazci zaškrcují tělo > vypudí vodu > pohyb)někteří zástupci žijí v symbióze sesvětločivnými bakteriemi =BIOLUMINISCENCE třída: VRŠENKY nejvyspělejší skupina pláštěnců, pohyblivémikroskopičtíchorda po celý život pouze v ocáskukolem těla mají síť (vrš) – filtruje vodu, po zanesení síť odvrhne a vytvoří si novou podkmen: KOPINATCI = BEZLEBEČNÍ mořští živočichovénemají vyvinutou hlavovou částskupina na počátku vývoje obratlovcůschopnost plavat, ale častěji jsou u mořského dna zahrabáni v pískuchordapocelý životnemají kosti a chrupavku, jednovrstevná pokožka (jako bezobratlí)pod pokožkou rosolovitá škáramyomerizace svalovinymetapleury – pásy (ploutve) k pohybunázev podle ocasní ploutvičky – tvar kopíopora těla – chorda dorsalis (jako obratlovci)dýchací soustava –celý povrch tělacévní soustava –uzavřená nemají srdce krev je bezbarvátrávící soustava –trubicovitá ústní otvor s CIRRY = hmatové fousky perforovaný hltan, na povrchuendostil jícen žaludek střevo řitní otvor (anus)vylučovací soustava – vylučovací orgány připomínajíprotonefridie,ale vznikají z mezodermu a jsou ve spojení s cévní soustavou, je to velký počet párových ledvinových kanálků vedle hltanu při horním okraji žaberních štěrbin, navazují na cévní klubíčka, fitrující krev (pracují podobně jako nefrony ledvin obratlovců)nervová soustava -trubicovitá pouze mícha (mozek nemají)smyslové orgány: hmat – po celém povrchu těla + cirry (třásně) světločivné orgány –HESSEHO OČKA – na míše, vnímají intenzitu světla čich – buňky v čichové jamce nad míchourozmnožovací soustava –gonochoristé gonády= pá

Témata, do kterých materiál patří