Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14. Druhousti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27.96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • larvy se nazývají pluteus

 • Zástupce:

  • Ježovka jedlá

   • ostny černé nebo fialové

   • v dospělosti u samic vaječníky vyplňují skoro celou schránku a jí se za syrova

 • třída: Hvězdice

  • tělo tvořeno centrálním terčem, většinou vybíhá v 5 ramen

  • naspodu těla se vytváří panožky pohyb

  • naspodu ramen rýhy  příjem potravy

  • trnová koruna – živí se korály

  • potrava:

   • nekrofágové – odumřelé organické zbytky

   • predátoři – chytají měkkýše

  • vychlípitelný žaludek

  • velká regenerační schopnost

  • Zástupce

   • Hvězdice vzácná - červená barva

  třída: Hadice

  • tělo podobné hvězdicím (terč + 5 ramen)

  • pohyb pomocí panožek

  • VELKÁ regenerační schopnost

  • Zástupce:

   • Hadice křehká – žije pod kameny

  třída: Sumýši

  • narušena radiální souměrnost – tělo je oválné - protáhlé v jednom směru

  • pohybliví

  • rozlišena hlavová část,v okolí ústního otvoru je věnec chapadélek, a řitní část

  • v případě nebezpečí vyvrhnou řitním otvorem vnitřní orgány

  • „mořská okurka“

  třída: Lilijice

  • nejstarší třída ostnokožců, max. rozvoj v prvohorách, připomínají rostliny

  • přirůstá k povrchu

  • tělo tvořeno

   • stvolem – přichycení k podkladu

   • kalichovitá část- vybíhá v chapadélka

  • Zástupce:

   • Lilijice stonkatá

   • Lilijice středomořská – nemá stvol, v akváriích

  kmen: POLOSTRUNATCI (žaludovci)

  • přechodná skupina mezi bezobratlými a strunatci

  • žijí na mořském dně

  • tělo tvořeno: žaludem, límcem a trupem

  • na vývojovou příbuznost se strunatci ukazují některé znaky:

   • jícen se dvěma řadami žaberních štěrbin

   • hřbetní nervový pruh – zárodek trubicové nervové soustavy

   • vychlípenina hltanu odpovídá struně hřbetní - zárodek

  • gonochoristé

  • larva = tornálie je bilaterálně souměrná

  • Zástupci:

   • Žaludovec malý

   • graptolit

  kmen: STRUNATCI (Chordata)

  • zpravidla dvoustranně (bilaterálně) souměrná těla

  • nejdokonalejší kmen

  • struna hřbetní = CHORDA DORSALIS – předchůdce páteře

   • entodermální původ (vnitřní zárodečný list)

   • pevná, elastická výztuha těla, funkce: opora těla

   • není členěná

   • u nižších živočichů zachována

   • u vyšších strunatců = obratlovců se přemění v páteř, která je tvořena obratli a je mezodermálního původu

   • u nás zbytky po chordě = meziobratlové ploténky

   • nachází se mezi trávící a nervovou trubicí

  • nervová soustava - trubicovitá

   • nižší- tenká trubice, rozšířená v hlavě

   • vyšší – mozek a trubice („mícha“)

  • srdce – v břišní části těla

  • cévní soustava - uzavřená

  • přední část hrtanu je proděravělá žaberními štěrbinami = PERFOROVANÝ HLTAN, funkce: dýchací

   • vývoj: - první nálezy na počátku prvohor – kostry ryb

  • na konci prvohor- rozvoj ryb, obojživelníků

  • druhohory - rozvoj plazů

  • třetihory – rozvoj ptáků, savců

  podkmen: PLÁŠTĚNCI

  • mořští živočichové

  • žijí samostatně = soliterně nebo vytvářejí kolonie

  • mají plášť = tunicata – obal tvořený polysacharidem  TUNICIN, podobá se celulóze

  • hermafrodité – obojetníci (jedinec má obě pohlaví)

  • nepřímý vývoj

  • metageneze – střídaní pohlavní a nepohlavní generace

  Témata, do kterých materiál patří