Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14. Druhousti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27.96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

třída: SUMKY

 • přisedlí mořští živočichové

 • žijí soliterně (5-20 cm) nebo koloniálně (až několik metrů)

 • REGRESIVNÍ VÝVOJ - larva má složitější stavbu těla než jedinec

  • larva má strunu hřbetní a nervovou soustavu

  • dospělec nemá chordu, má nervovou uzlinu

 • na povrchu těla- jednovrstevná pokožka, produkuje TUNICIN

 • trávicí soustava - trubicovitá

  • voda s rozpuštěnými látkami přichází do těla ústním otvorem  endostil  hltanožaberní vak – filtrace vody, kdy částečky potravy jsou zachyceny a pokračují do další části trávicí trubice a voda odchází otvory do ožabení dutiny  ven z těla

  • potrava pokračuje  jícen  žaludek střevo – vyúsťuje v ožaberní dutině  řitní otvor

  • hltanožaberní vak – funkce: příjem potravy a dýchání

  • endostil = obrvená rýha – posun potravy

 • cévní soustava – otevřená, krev se vylévá mezi tkáně

  • srdce – rozšířená tepna, která chvíli tepe na jednu stranu - plní se okysličenou krví, pak se zataví, otočí se a začne tepat obráceně – plní se odkysličenou krví

 • rozmnožování - hermafrodité

  • pohlavní:

   • gonáda – nepárová rozmnožovací žláza

   • mimotělní oplodnění

  • nepohlavní – vznik nerozrůzněných kolonií

 • svalovina málo vyvinutá - přisedlí živočichové, málo pohybliví, larva má ocásek a pohybuje se, má vyvinutější soustavu než dospělec (má nerv. trubici a chordu)

 • nervová soustava – larva má nervovou trubici, dospělec má 1 nervovou uzlinu

 • smyslové a vylučovací orgány – nejsou vyvinuty

  • ožaberní dutina – zde vše vyúsťuje (voda, střevo, gonády) pak vše odchází řitním otvorem z těla ven

sumka obecná

třída: SALPY

 • mořští plovoucí živočichové, často tvoří kolonie

 • chorda pouze v larválním stadiu = regresivní vývoj

 • soustavy podobné jako u sumek, ale jsou pohyblivé (provazci zaškrcují tělo > vypudí vodu > pohyb)

 • někteří zástupci žijí v symbióze se světločivnými bakteriemi = BIOLUMINISCENCE

třída: VRŠENKY

 • nejvyspělejší skupina pláštěnců, pohyblivé

 • mikroskopičtí

 • chorda po celý život  pouze v ocásku

 • kolem těla mají síť (vrš) – filtruje vodu, po zanesení síť odvrhne a vytvoří si novou

podkmen: KOPINATCI = BEZLEBEČNÍ

 • mořští živočichové

 • nemají vyvinutou hlavovou část

 • skupina na počátku vývoje obratlovců

 • schopnost plavat, ale častěji jsou u mořského dna zahrabáni v písku

 • chorda po celý život

 • nemají kosti a chrupavku, jednovrstevná pokožka (jako bezobratlí)

 • pod pokožkou rosolovitá škára

 • myomerizace svaloviny

 • metapleury – pásy (ploutve) k pohybu

 • název podle ocasní ploutvičky – tvar kopí

 • opora těla – chorda dorsalis (jako obratlovci)

 • dýchací soustava – celý povrch těla

 • cévní soustava – uzavřená

  • nemají srdce

  • krev je bezbarvá

 • trávící soustava – trubicovitá

  • ústní otvor s CIRRY = hmatové fousky  perforovaný hltan, na povrchu endostil  jícen  žaludek  střevo  řitní otvor (anus)

Témata, do kterých materiál patří