Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


18. Ontogeneze a fylogeneze organovych soustav zivocichu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

střevo – místo většiny štěpných pochodů (u vyšších obratlovců sem ústí pankreas a žlučovody z jater) vodní obratlovci – střevo krátké, vstřebávací plocha zvýšena spirální řasou (paryby), složením do kliček (ryby), nebo vyvinutím slepých střev (ptáci, savci) klky – u obou nejvyšších tříd obratlovců, drobné výrůstky rozšiřující trávicí plochu savci – rozlišeno tenké střevo (klky – trávení, vstřebávání živin), tlusté střevo (resorpce vody) konečník kloaka – u všech krom placentálních savců, mihulí, ryb Fylogeneze VYLUČOVACÍ soustavy Význam vylučovací soustavy: odpadní produkty látkové výměny, které tělo nemůže zužitkovat, nebo které by mu mohly škodit, přecházejí do krve, případně do hemolymfy, z níž jsou odfiltrovány vylučovacím ústrojím. Fylogeneze: bezobratlí: 1. protonefridie tvořeny plaménkovými buňkami a vývodnými kanálky ploštěnci, hlísti 2. metanefridie tvořeny obrvenými nálevkami a vývodnými kanálky kroužkovci 3. Malpighiovy trubice tvar trubicové žlázy vzdušnicovci, klepítkatci některé druhy mohou škodlivé látkyukládat (hmyz ve svém tukovém tělese, pavouci pod kutikulou)obratlovci: intenzivní metabolismus → účinné odstraňování jeho zplodin (nadbytek vody, CO2, dusíkaté látky, minerální soli), ty jsou vylučovány dýchacími orgány, povrchem těla, ale největší podíl na vylučování mají ledviny (renes, nefros) ledviny (renes, nefros) nefrony – ledvinná tělíska, základní stavební a funkční jednotka (klubíčko vlásečnic glomerulus a Bowmanův váček) – filtrace krve a tvorba prvotní moči. Pak ledvinný kanálek, jehož stěny resorbují selektivně část primitivní moči, živiny a některé soli. → definitivní moč, která je odváděna vývodnými močovými cestami. Fylogeneze tělního pokryvu Fce: -ochranná - tělní pokryv chrání živočicha před škodlivými vlivy prostředí. -izolační a termoregulační --obsahuje smyslové orgány -souvislost s látkovou výměnou - podílí se i na látkové výměně (doplňkové dýchání u obojživelníků, potní žlázy savců). PRVOCI bičíkovci- tvar těla- vřetenovitý, variabilitu umožňuje pružnápelikula (pevnou blanku) na povrchu kořenonožci- proměnlivý povrch těla, tvoří se typické pohyblivé organely panožky (pseudopodia) -měňavky si nevytvářejí schránky, pouze zesílená cytoplazmatická membrána -dírkonožcivytvářejí vápenité schránky s otvůrky, z nich vysouvají tenké panožky -slunivky a mřížovci-schránka z CO2 nebo chitinu nálevníci-část života mají tělo pokryto brvami, na povrchu pružná pelikula, krásnoočka-pelikula bílkovinného původu ob

Témata, do kterých materiál patří