Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


11-Jednobuněční-živočichové-a-Diblastica

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (557,55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Jednobuněční „živočichové“ a Diblastica Prvoci (Protozoa či Protista) eukaryotaVěda – protozoologieNejstarší, nejpůvodnější, nejjednodušší „živočichové“ =heterotrofní prvociTvoří jeněkolik říší, nejsou to zvířata (chloroplasty, fotosyntéza – př. krásnoočka) Heterotrofní čimixotrofníeukaryotní jednobuněčné organismypolyfyletický taxon!Mohou tvořit i kolonie, ale buňky dokážou žít samostatněČasto kosmopolitní Stavba: Tělojednobuněčné Zajišťuje všechny tělesné funkce Obsahuje různé organely Mikroskopické rozměry tvořeno jednoujedno či vícejadernou buňkou při opakovaném dělení jádra, ale ne buňky vnikajíplazmódia(obrovské mnohojaderné útvary)Ochrana: Pelikula= zpevněná membrána –bičíkovci, nálevníci, krásnoočka Plazmatická membrána Schránka – kořenonožci (chitinové), vápenaté (dírkonožci) křemité (mřížovci, slunivky) Axostyl– tyčinka v těle některých bičíkovců Cysty– přežití a rozmnožování za nepříznivých podmínekPohyb: Panožky(pseudopodie)– kořenonožci Dočasné výběžky cytoplazmy, amébovitý pohyb, fagocytóza Bičíky– bičíkovci, krásnoočka Brvy(cilie)– nálevníci Splynutím vznikají tuhéciryči membranelyTrávení –trávicí vakuola či buněčná ústa (cytostom), buněčná řiť (cytopyge)Dýchání - difuzíVylučování a osmoregulace Pulzující vakuoly–u sladkovodních, vylučování přebytečné vodyCytoplasma = ektoplasma a endoplazmaSmysly: Stigma– krásnoočka, světločivná buňka Neuromotorický aparát – trepka – pohyb brv Potrava: bakterie, sinice, rozsivky, řasy, jiní prvoci, látky hostitele, organické částečkypříjem potravy: Fagocytóza– pohlcovaná potrava obklopena váčky s enzymatickým obsahem –trávicí vakuoly(vznik spojením panožek okolo potravy!) Osmóza - Celým povrchem těla Pinocytóza– makromolekuly pohlcovány váčky Potravní vztahy: Konzumenti prvního řáduDravci – konzumenti druhého řádu – mrskavky, rournatkyReducenti – rozklad organických látek na anorganické či jednodušší organickéSaprofágové – bodo, nálevníci Bioindikátor Mohou žít v bezkyslíkatém prostředíKomenzálové – měňavka střevníSymbiotičtí – brvitky, bachořci –rozklad celulózy!Parazité – mohou žít v anaerobním prostředí Bičíkovci (bičenka poševní, trypanozoma, lamblie), kořenonožci (měňavka úplavičná), nálevníci (některé rournatky), výtrusovci (kokcidie, toxoplasma, krvinkovka zimnička), výtrusenky, hmyzomorky Rozmnožování: Nepohlavně Mitoticky - dělením na dvě dceřiné buňky – příčně (nálevníci), podélně (bičíkovci) schizogonie - rozpadem na mnoho dceřiných útvarů – výtrusovci pučení – rournatky sporogonie– rozpad sporPohlavně Kopulace – bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci Splýváním částic na způsob pohlavních buněk, splýváním jedinců / jejich jader Konjugace –výtrusovci, nálevníci Částečná výměnahmoty mikronukleůMetageneze (rodozměna) – např. cizopasní – př. výstrusovciAktivní stadium –trofozoit, pasivní forma -cysta Výskyt: Vodní organismy (sladká i slaná voda)PůdaCizí organismy V nepříznivých podmínkách tvořícysty Klasifikace: Bičíkovci(Mastigophora, Flagellata) Jeden či více bičíků – napojeny nabazální tělísko,mikrotubuly (9 dokola + 2 uprostřed)Heterotrofní nemají plastidy = neobsahují chlorofylPodélné děleníFagocytóza či vstřebávání celým tělem (osmóza), pinocytózaBičivky pozměněná mitochondrie -kinetoplast RodBodo – tůně, špinavé vody, trávicí trubice Trypanozomy cizopasí v krvi, lymfě, mozkomíšním moku osmotický příjem potravin Undulující membrána Trypanozoma spavičná –spavá nemoc, tropická Afrika, přenašečbodalka tse-tse (Glossina), podélné dělení Trypanosoma dobytčí - nemocnaganaTrubénky Haecklovy – tvoří kolonieBičenky –v dutinách těl, v pohlavních cestách (bičenka poševní) –trichomoniáza Osní vlákno – axostylBrvitky– ve střevech švábů a termitů – rozkládají celulózu Panoženka měňavková Lamblie střevní– horečky a průjmyOpalinky Kořenonožci / Panožkovci (Sarcodina, Rhizopoda) Panožky (pseudopodia)– aktivní pohyb, slabá pelikula Příjem potravy –fagocytóza! ….. pak tvorba potravních vakuol Améboidní pohybNemají pelikuluPotravní vakuoly!Někteří vytvářejíschránky Rozmnožování - dělení Měňavky(Amoebina) Nevyztužené velké lalokovitépanožky Nikdy netvoří schránky Sladkovodní –pulzující vakuola Měňavka zemní, Měňavka velká, měňavka včelí Měňavka bahenní – vytváří plazmódia, zahnívající vody Měňavka střevní – neškodná, v trávicí trubici Měňavka úplavičná – úplavice Panožkovky, slimačenky Panoženka měňavkováKrytenky Polysacharidová schránka (chitin) s jedním velkým otvorem na vysunování panožek Sladkovodní, rašeliniště, vlhké půdy Nevyztužené panožky Rozlitka, ŠtítovkaDírkonošci Žijí v moři Vápnité (uhličitan vápenatý) schránky s mnoha otvůrky a komůrkami Nitkovité panožky – vytvářejí síť Většina vyhynulá –horotvorní činitelé Penízek – vyhynulý, vrstvy vápenců Kulovinka Mřížovci Možná patří do paprskovců Paprskovci tenké vyztužené panožkykřemičité schránkypredátořiSlunivky – sladkovodní rašeliništěMřížovci v moři v planktonu symbióza s jednobuněčnými řasami mřížovité podpůrné struktury vnější schránky z oxidu křemičitého, chitinové kulovité schránky po smrti:radioláriové bahno Výtrusovci(Apicomplexa) Cizopasníci =osmotrofní endoparazité - nitrobuněčníapikální komplex organel umožňující proniknutí do hostitelské buňkyorganela apikoplast(3-4 membrány, má redukovaný plastidový genom, nefotosyntetický)střídání pohlavních a nepohlavních stádiíRozmnožování Sporozoit – schizogonie – pohlavní jedinci – zygota – spora Nepohlavně: rozpad plazmodií (schizogonie) – tvorba nových jedinců v hostiteli Pohlavně: splývání gamet, jedincůKokcidie (Coccidia) Uvnitř buněk obratlovců a členovců (nitrobuněční parazité) Způsobujíkokcidiózy (hlavně králíci, zajíci) Kokcidie jaterní Toxoplasma gondii –jeden z nejstarších cizopasníků člověka Zejména v bílých krvinkách Přenosná ze zvířat,hlavně koček (konečný hostitel) Trpí jí 40% středoevropského obyvatelstva Nečiní prakticky žádné potíže Nebezpečná nákaza v době těhotenství!Krvinkovky (Haemosporidia) Heteroxenní cizopasníci červených krvinek obratlovců - schizogonie Zimnička–malárie, přenašeč komárAnopheles (ke sporogonii dochá

Témata, do kterých materiál patří