Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11-Jednobuněční-živočichové-a-Diblastica

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (557.55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Jednobuněční „živočichové“ a Diblastica

Prvoci (Protozoa či Protista)

 • eukaryota

 • Věda – protozoologie

 • Nejstarší, nejpůvodnější, nejjednodušší „živočichové“ = heterotrofní prvoci

 • Tvoří je několik říší, nejsou to zvířata (chloroplasty, fotosyntéza – př. krásnoočka)

  • Heterotrofní či mixotrofní eukaryotní jednobuněčné organismy

 • polyfyletický taxon!

 • Mohou tvořit i kolonie, ale buňky dokážou žít samostatně

 • Často kosmopolitní

Stavba:

 • Tělo jednobuněčné

  • Zajišťuje všechny tělesné funkce

   • Obsahuje různé organely

  • Mikroskopické rozměry

  • tvořeno jednou jedno či vícejadernou buňkou

   • při opakovaném dělení jádra, ale ne buňky vnikají plazmódia (obrovské mnohojaderné útvary)

 • Ochrana:

  • Pelikula = zpevněná membrána – bičíkovci, nálevníci, krásnoočka

  • Plazmatická membrána

  • Schránka – kořenonožci (chitinové), vápenaté (dírkonožci) křemité (mřížovci, slunivky)

  • Axostyl – tyčinka v těle některých bičíkovců

  • Cysty – přežití a rozmnožování za nepříznivých podmínek

 • Pohyb:

  • Panožky (pseudopodie) – kořenonožci

   • Dočasné výběžky cytoplazmy, amébovitý pohyb, fagocytóza

  • Bičíky – bičíkovci, krásnoočka

  • Brvy (cilie) – nálevníci

   • Splynutím vznikají tuhé ciry či membranely

 • Trávení – trávicí vakuola či buněčná ústa (cytostom), buněčná řiť (cytopyge)

 • Dýchání - difuzí

 • Vylučování a osmoregulace

  • Pulzující vakuoly – u sladkovodních, vylučování přebytečné vody

 • Cytoplasma = ektoplasma a endoplazma

 • Smysly:

  • Stigma – krásnoočka, světločivná buňka

  • Neuromotorický aparát – trepka – pohyb brv

Potrava:

 • bakterie, sinice, rozsivky, řasy, jiní prvoci, látky hostitele, organické částečky

 • příjem potravy:

  • Fagocytóza – pohlcovaná potrava obklopena váčky s enzymatickým obsahem – trávicí vakuoly (vznik spojením panožek okolo potravy!)

  • Osmóza - Celým povrchem těla

  • Pinocytóza – makromolekuly pohlcovány váčky

Potravní vztahy:

 • Konzumenti prvního řádu

 • Dravci – konzumenti druhého řádu – mrskavky, rournatky

 • Reducenti – rozklad organických látek na anorganické či jednodušší organické

 • Saprofágové – bodo, nálevníci

  • Bioindikátor

  • Mohou žít v bezkyslíkatém prostředí

 • Komenzálové – měňavka střevní

 • Symbiotičtí – brvitky, bachořci – rozklad celulózy

 • !Parazité – mohou žít v anaerobním prostředí

  • Bičíkovci (bičenka poševní, trypanozoma, lamblie), kořenonožci (měňavka úplavičná), nálevníci (některé rournatky), výtrusovci (kokcidie, toxoplasma, krvinkovka zimnička), výtrusenky, hmyzomorky

Rozmnožování:

 • Nepohlavně

  • Mitoticky - dělením na dvě dceřiné buňky – příčně (nálevníci), podélně (bičíkovci)

  • schizogonie - rozpadem na mnoho dceřiných útvarů – výtrusovci

  • pučení – rournatky

  • sporogonie – rozpad spor

 • Pohlavně

  • Kopulace – bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci

   • Splýváním částic na způsob pohlavních buněk, splýváním jedinců / jejich jader

Témata, do kterých materiál patří