Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kmen Členovci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kmen: Členovci - jsou prvoústí - tělní dutina je coelom - jsou nejdokonalejší - jsou nejpočetnější kmen - mají nestejnocenné článkování (heteronomní) - části těla: 1) hlava (cephalon) – 2) hruď (thorax) 3) zadeček (abdomen) 4) končetiny 5) pokryv těla - někdy části splývají ve hlavohruď nebo v jeden celek - každý článek nesl 1 pár končetin, vývojem se počet končetin zmenšil - pohyb pomocí končetin v hrudní části těla - vnější kostra je exoskelet – je z chytinu – pevný pokryv těla - krunýř neroste, musí být svlékan - pohyb krunýře zajišťuje tenká blanka - dýchání je závislé na prostředí, ve kterém žijí - 4 podkmeny: –> trojlaločnatci – první pár končetin přeměněn v tykadla –> klepítkatci – první pár končetin přeměně v klepítka –> žabernatí – první 2 páry končetin přeměněny v tykadla, dýchají žábrami –> vzdušnícovci – první pár končetin přeměněn v tykadla, dýchají vzdušnicemi Podkmen: Trojlaločnatci TŘÍDA: TRILOBITI - vývojově nejstarší - vyhynulí (fosilní) - žili během prvohor - jsou vůdčí zkamenělina (určuje se podle nich stáří hor) - Barrandien – naleziště zkamenělin - jižně od Prahy - ve středních Čechách - dříve tam bylo moře stavba těla – tělo je podélně děleno na 3 laloky 1) hlava – na hlavě mají složené oči – jeden pár tykadel 2) hruď a zadeček– zde jsou končetiny – žaberní přivěsky rozmnožování – vývoj byl přes larvu Podkmen: Klepítkatci (Chelicerata) - mají 1 pár končetin je přeměněn na klepítka (chelicery) - patří sem třídahrotnatci, nohatky a pavoukovci TŘÍDA: HROTNATCI - patři sem starobylé druhy – živoucí fosílie - Ostrorep americký, Ostrorep východoasijský, Ostrorep molucký, Ostrorep velký - dříve sem patřili vyhynulíkyjonožci stavba těla – tělo je kryto plochým krunýřem – má hrot k zahrabávání – žijí zahrabaní do dna – živí se larvami a měkkýši – vývoj je nepřímý (přes larvu) – larva připomíná trilobita TŘÍDA: NOHATKY - mořští - žijí ve studených mořích - mají tenké dlouhé končetiny - tělo je děleno na hlavu, hruď a nohy TŘÍDA: PAVOUKOVCI - patří sem pavouci, štíři, štírci, solifugy, sekáči, roztoči - jsou suchozemští - dýchají kyslík -první pár končetin se přeměňuje naklepítka (chelicery) - druhý pár končetin se přeměňuje namakadla (pedipalpy) -tělo děleno na hlavohruď a zadeček - na zadečku nemá končetiny ŘÁD: Pavouci - hlavohruď je spojena se zadečkem stopkou - z hlavohrudi – 4 páry kráčivých končetin trávicí soustava– dravci –loví nebo chytají kořist do sítě –mají úzký ústní otvor –nemohou polykat sousta –kořist je rozpuštěna trávícími enzymy a vysáta – zásobárna ve výběžcích střeva–> vydržídlouho hladovět - na zadečku pavouka jsousnovací bradavky - sem ústí snovací žlázy, které produkujíspeciální bílkovinu - speciálníbílkovina na vzduchu tuhne a vzniká pevnépružné vlákno - vlákno slouží k vytváření kokonu, ke tvorbě sítí… cévní soustava – je otevřená – v zadečku je trubicové srdce – srdce má nasávací otvory neboli ostia – tělní tekutina je krvomíza dýchací soustava – dýchají pomocí plicních vaků vylučovací soustava – vylučují přesmalpighické trubice – ústí do střeva, které je zakončeno kloakou nervová soustava – je gangliová – centrem je podhltanová zauzlina (splynuti jednotlivých ganglii) smysly – na hlavohrudí jsou jednoduchá očka (Křižák = 8) – chemoreceptory, nahrazují čich a chuť – mají hmatové brvy, na kloubech končetin rozmnožování – jsou gonochoristé – vývoj je přímý – sameček zasouvá spermatofor do pohlavních orgánů samičky Užitek pro lidi - výzkum nebo výroba pesticidů - genetické inženýrství (výroba pavoučího vlákna) Snovačka moravská - je ohrožená - není jedovatá - má typicky silný zadeček a dlouhé nohy Cedivka domácí - žije na zahradách, dvorcích… - ve škvírách zdí má hnízda s pavučinou Snovačka jedovatá - je jedovatá - „černá vdova“ - typické jsou červené skvrny Palovčík brazilský - banánový pavouk - prudce jedovatý Sklípkanec jedovatý - nejjedovatější - pochází z Austrálie Křižák obecný- tká svislé pavučiny (jen samička) - typická je kresba na zadečku (tvar kříže) Pokoutník domácí - tká husté pavučiny s tunýlkem Běžník květomilný - je pod květy a čeká na kořist Zápřednice jedovatá - je jediná jedovatá u nás Slíďák tatarský - původ Rusko - netká pavučiny - je vzácný - dělá si díry v zemi vystlané pavučinami Vodouch stříbřitý - žije pod hladinou, tam má hnízdo, do kterého si nosí vzduch - dýchá plícními vaky - loví vodní bezobratlí ŘÁD: Štíři - tropické a subtropické oblasti - jsou podobní rakům - zadeček má –> širší část – ta navazuje na hlavohruď - zadeček má–> užší část – má na konci hrot s jedovou žlázou - na pedipalpách mají klepítka - jsou dravci - loví hlavně v noci - všichni jsou jedovatí - mají pokročilé sociální chování: zásnubní tancestarají se o svá mláďata Veleštír obrovský Štír středomořský - žije v Africe - maskuje se - má asi 15 cm - má asi 8 cm ŘÁD: Štírci -vypadají jako štíři bez zadečku - žijí v hnízdech, v podpuře, ve stájích atd… - jsou drobní - jsou dravci - loví roztoče a pisivky Štírek knihový Štírek obecný - žije ve starých knihách

Témata, do kterých materiál patří