Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. Eukaryotická buňka a její fyziologie

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (57,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

2.téma:Eukaryotická buňka a jeí fyziologie a.Eukaryotická buňka -Doména:eukarya -na rozdíl od prokaryo.je:pravá,jaderná,větší a složitější,má ochraň.biomembránu -Vznik:první prokaryotická b.pohltila další prokaryo a vznikají semiautonomní organely -Výskyt:houby,prvoci,rostliny a živočichové -Organizace:jednobuň.,mnohobuň. (kolonie,tkáně...) -Stavba:1.buněčná stěna:plně propustná membrána na povrchu přiléhající k cytoplaz.m. -krom živočichů všude -u hub tvořena chitinem,u rostlin celulozou -fce:mechanická pevnost,udává tvar, (plazmodezmy:drobné otvory v bu.pomocí nichž mohou s jinými buň.komunikovat) 2.cytoplazmatická membrána:semipermeabilní,tvořena dvojitou vrstvou fosfolipidů 3.protoplazma=cytoplazma:vnitřní tekuté prostředí buň.,roztok složený z vody,enzymů,živin,odpad.látek a plynů. 4.jádro:dvojití biomembrána s otvoty (pory)díky nimž může komunikovat se zbytkem bu.,jádro je totiž metabolicky aktivní -karyoplazma:polotekutá hmota vypl.jádro -obsah.chromozomy s DNA-nositel genetické info semiautonomní:5.mitochondrie:tyčinkovité až vláknité útvary,uskuteč.bu.dýchání a výroba energie -dvojmembránový 6.plastidy:důležité organely rostlinných bu.obsah.různá barviva -mají svou vlastní nukleofilní kyselinu a vlastní protosyntetický aparát -dělení:a) leukoplasty:bezbarvé,na kořenech či oddenkách (podzemní části stonku) -ukládání zásobních látek -např:amyloplasty-škrob,proteinoplasty-bílkoviny b) chromoplasty:žluté,červené a oranžové pigmenty v listech,plodech ale i kořenech (např.:karoten v mrkvi,lykopen v rajčatech) c)chloroplasty:tvořena dvojitou biomembránou (vnější-hladká,vnitřní-vchlípováním tvoří ploché měchýřky=tylakoidy) -vrstvením tylakoidů vzniká grama -prostor uvnitř tylakoidů-stroma -fce:fotosyntéza (barviva-chlorofyl A,B,C,D) 7.endoplazmatické retikulum:ploché měchýřky -rozdělení:hrubý=granulozní-tvoří bílkoviny díy ribozomům :hladký-bez rib.a tvoří tuky a cukry -navazuje na jádro i cytoplaz.m. -tvoří celou řadu látek (něco jako naše játra) 8.Golgiho aparát:probíhají zde biochemické reakce upravující látky z endo.r. (v tživ.b.jsou zde uprav.bílkoviny,lipidy atd...rostli.b.bílkoviny a složité sacharidy)-konečná úprava a třídění látek -soustava plochých měchýřků 9.lysozomy:měchýřky,ve kterých jsou membránou uzavřeny trávicí enzymy. -u živočichů a hub-čističi a rozkladači 10.vakuola:rostlinné a houbové bu.,uvnitř roztok enzymu a dalších látek 11.cytoskelet:buněčná kostra tvořená bílkovinými vlákny rostlinná b.živočišná b. -buň.stěna z celulozy a pod.-nemají bu.stěnu -metabolicky aktivní vakuoly-nejsou aktivní v. (jen malé výjimky -fotosyntéza-neprobíhá fotosyntéza b.Fyziologie buňky 1.výměna látek s okolím a)pasivní:bez spotřeby energie -1)difúze:pohyb částic z prostředí s jejich velkou hustotou do prostředí kde nejsou (je založena na chaotickém tepelném Brownovu pohybu).Volně přes membránu mohou pronikat jen malé látky. -2)usnadněná difúze:pro větší molekuly (glukoza).Přenos látek bílkovinnými přenašeči po koncentračním spádu-přechod látek z místa,kde je jich hodně na místo,kde je jich málo. -3)osmoza:prostup vody přes polopropustnou překážku (bu membrána )z prostředí o menší koncentraci do pro.o větší (voda se snaží koncentraci na obou stranách vyrovnat) 3základní typy prostředí (podle koncentrace oproti bu) - hypotonické:malá koncentrace (např.:dešťová voda),voda jde z okolí do bu-bu nasává-zvětšuje-může prasknout (jako třešne po dešti)-plazmotonické - izotanické:stejná koncentrace (fyziologický roztok) -hypertonické:velká koncentrace (mořská voda)-plazmolýza b)aktivní:spotřeba energie z molekul ATP -látky jsou přenášené pomocí bílkovinných přenašečů i proti koncentračnímu spádu.Molekula ATP deformuje bílkovinu,která po změně tvaru umožní přenos látky (př.:pumpy v nervové soustavě nebo Ca2+pumpy ve svalech) -Vchlípení části cytoplaz.m.dovnitř buňky i s částí okolních látek.Použití např.:při pohlcování potravy nebo bílé krvinky pohlcují viry či bakterie-když je to velké jedná se o fagocytozu-např.:měňavka,améba) -opakem je vyvržení částic (npř.:nestrávených zbytků potravy nebo produktů žlázových bu.-enzymy,hormony,sliny)z bu ven=exocytoza. 2.Buněčný cyklus -po narození bu (konec M-fáze)je bu maličká a hubená-třeba nabrat na váze-nastupuje G1fáze,kdy bu roste a zvětšuje se počet organel.Z této fáze může vstoupit do G0f.,kdy vykonává určitou funkci (např.:stavební,transportní...)nebo je v období klidu (čili nic nedělá-pohoda). -pokud vstoupí do S-fáze,to znamená,že se připravuje na dělení a v této fázi zdvojnásobí množství DNA (DNA replika).V G2f bu dále roste (obdoba růstu břicha těhotné ženy)-zvyšuje se počet organel aby se po dělení dostalo na obě maličké bunčičky.Když je hotova,může přijít samotné dělení (porod-M fáze) 4.dělení jádra (karyokineze) -3typy dělení jader: a) amitoza:přibližné rozdělení buněčné hmoty mateřské bu na dvě jádra-nerovnoměrné rozdělení jaderné hmoty,ale zároveň rychlé (jádro se zaškrtí),výskyt u nemocných bu (rakoviné bujení) b)mitoza:z jedné mateřské bu vznikají dvě dceřiné se stejným počtem chromozomů jako měla mateřská bu -ROZDÍL:mateřská bu měla dvouchromatidové chromozomy (2.chromatida vznikla během S-f mateřské bu) -Mateřská bu je diploidní (dvě sady chromozomů)a její dceřiné jsou též. -homologní ch.:2stejné chromozomy (dceřin.nemajížádné homo.ch.) -heterologní:2různé ch (dceřiné mají jen hetero.) 4fáze Mitozy:profáze,metafáze,anafáze,telofáze 1)Profáze:zaniká:jadérko a jaderný obal vzniká:dělící vřeténko,spiralizace DNA v jaderné hmotě chromozomů 2)Metafáze:chromozomy se přemisťují do ekvatoriální roviny,zároveň dochází k rozdělování chromatid.Tímto získává typický vzhled písmene X.Centromerou se chromozomy navážou na dělící vřeténko (jako buřty na klacek) 3)Anafáze:zkracování vláken dělícího vřeténka způsobí oddělení chromatid homologních chromozomů od sebe.Obě chromatidy (jednochr.ch.)se od sebe vzdalují a putují k opačným polům bu. 4)Telofáze:dceřiné bu jsou shromážděny na opač polech bu.Opak profáze.Zaniká:dělící vřeténko,despiralizace DNA,zán

Témata, do kterých materiál patří