Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Mnohobuněční živočichové

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (414,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

15. Mnohobuněční živočichové Diblastica = živočichové se dvěma zárodečnými listy (pouze entoderm a ektoderm)Stavebně nejjednodušší bezobratlíVětšina je pohyblivá jen v larválním stadiu, dospělci přisedlíNeurčitá (žádná) souměrnost těla (u žahavců paprsčitá)Nerozlišujeme hlavovou a trupovou část Teorie vzniku mnohobuněčnosti: Vývin z jednobuněčných – seskupovali se do kolonií, došlo k diferenciaci buněk, jednotlivé buňky nebyly schopny žít samostatně (váleč koulivý?)Vznikem pohlavního rozmnožování – rýhování (mitóza) vajíčka Vývin vajíčka: Splynutí spermie (1n) a vajíčka (1n) vzniká zygota (2n)Mitóza – rýhování vajíčka – vzniká morula (jako moruše)Rozestoupení buněk – blastula – uvnitř dutina (blastocel)Invaginace (vchlípení dovnitř) – vzniká gastrula (entoderm, ektoderm, blastoporus, gastrocel)Gastrocel = archenteron – prvostřevo (prvotní trávicí dutina)Blastoporus – prvotní ústa, u druhoústých vznikají druhotná ústa prolomením na opačné straně Houby: Primitivní mořští živočichovéŽivot přisedle ve stadiu gastrulyMezoglea = vrstva mezi ektodermem a entodermem – rosolovitáAmebocyty – rozvádí živiny po těleArchegocyty – pohlavní buňky samčí/samičíSkleroblasty – zpevňují tělo, tvoří křemičité nebo vápenaté sklerity (jehlice)Spongoblasty – zpevňují tělo u hub bez skleroblastůNedochází k diferenciaci buněk – nemají svalové ani nervové buňky – nereagují na podnětyOstie = kanálky mezi povrchovými buňkami, příjem živin a spermiíOsculární dutina = trávicí dutinaChoanocyty = límečkaté buňky uvnitř trávicí dutiny – tráveníOsculum = otvor z osculární dutiny – odvod odpadních látek a oplozených vajíčekDělení podle složitosti: ascon, sycon, leucon Rozmnožování:Nepohlavní:Pučení – vzniká pupen, oddělí se, tvorba kolonííVnitřní pučení – sladkovodní houby, v nepříznivých podmínkách tvoří gemuli, v ní zárodečné buňky; v příznivých podmínkách gemule praskne a vzniknou nové houbyPohlavní:Proterandický hermafroditSpermie se osculem dostávají do vody – druhá houba je nasajeOplozené vajíčko se osculem dostane do vody, vzniká larva amfiblastula (bičíkatá)Larva se zavrtá do dna, stočí se a dospěje – vzniká nová houbaVápenaté houby: houba voštinatáKřemičité houby: Venušin koš, Neptunův pohár, houba říčníRohovité houby: houba mycí, houba koňská Žahavci: Mořští i sladkovodníVakovité tělo s chapadly ve stadiu gastrulyPrimitivní, paprsčitá souměrnostDiferenciace buněk ektodermu:Smyslové buňky – hmatové, světločivné, statocystaNervové buňky – difúzní NS, buňky spojené vlákny, tvoří síť po celém těleSvalové buňky – vlákna (myofibrily) v ramenech, řízené NS Žahavé buňky (knidocyty) – omráčení / usmrcení kořisti, obrana Polypovci: Většinu života v nepohyblivém, přisedlém stadiu (= polyp)Rozmnožování pučením (pohlavně jen v krizi – vajíčko a spermatozoid)Trávicí dutina = láčkaIntracelulární trávení (uvnitř buněk)Cyklické trávení = přijímá i vylučuje stejným otvoremNezmar hnědýNezmar zelený (symbióza se zelenými řasami)Medúzka sladkovodníTrubýši (kolonie, rozdělené funkce)Měchýřovka vznášivá Medúzovci: Pouze v moříchPohybliví, zvonovitý tvar tělaUprostřed zvonu přijímací otvor, TS se rozvětvuje po celém těle (gastrovaskulární – příjem a zároveň rozvod živin po těle)Svalovina po okraji zvonu – reaktivní pohyb – vytlačuje voduRadiální NS (ropalia) – lem smyslových buněk po obvodu zvonu Rozmnožování: Metageneze – střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožováníTzv. strobilaceHermafrodit, vnější oplozeníZe zygoty vznikne obrvená larva (planula)Usedá k podkladu – polypové stadiumPučení – vzniká více pater (strobila)Patra se odškrcují – vzniká efyra – bez pohlavních buněk, postupně dospěje v medúzuČtyřhranky – malý čtyřhranný zvon, dlouhá chapadla, smrtelně nebezpečnéKorálnatci – polypové stadium, výskyt v koloniích, tvoří atolyVětevníci – schránky z CaCO3, symbióza s řasamiSasanky – bez schránek, velké množství chapadel, chytají drobné rybkyKorál červený, mořské pero, rohovitka (= osmičetní) Žebernatky: Po celém těle žebra – srostlé brvyPoprvé bilaterální souměrnost!Lepivé buňky (koloblasty) na vystřelovacích vláknech – chytání potravyŽebrovka vejčitá, pásovnice Venušina

Témata, do kterých materiál patří