Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Mnohobuněční živočichové

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (414.64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

15. Mnohobuněční živočichové

 • Diblastica = živočichové se dvěma zárodečnými listy (pouze entoderm a ektoderm)

 • Stavebně nejjednodušší bezobratlí

 • Většina je pohyblivá jen v larválním stadiu, dospělci přisedlí

 • Neurčitá (žádná) souměrnost těla (u žahavců paprsčitá)

 • Nerozlišujeme hlavovou a trupovou část

Teorie vzniku mnohobuněčnosti:

 • Vývin z jednobuněčných – seskupovali se do kolonií, došlo k diferenciaci buněk, jednotlivé buňky nebyly schopny žít samostatně (váleč koulivý?)

 • Vznikem pohlavního rozmnožování – rýhování (mitóza) vajíčka

Vývin vajíčka:

 • Splynutí spermie (1n) a vajíčka (1n) vzniká zygota (2n)

 • Mitóza – rýhování vajíčka – vzniká morula (jako moruše)

 • Rozestoupení buněk – blastula – uvnitř dutina (blastocel)

 • Invaginace (vchlípení dovnitř) – vzniká gastrula (entoderm, ektoderm, blastoporus, gastrocel)

 • Gastrocel = archenteron – prvostřevo (prvotní trávicí dutina)

 • Blastoporus – prvotní ústa, u druhoústých vznikají druhotná ústa prolomením na opačné straně

Houby:

 • Primitivní mořští živočichové

 • Život přisedle ve stadiu gastruly

 • Mezoglea = vrstva mezi ektodermem a entodermem – rosolovitá

 • Amebocyty – rozvádí živiny po těle

 • Archegocyty – pohlavní buňky samčí/samičí

 • Skleroblasty – zpevňují tělo, tvoří křemičité nebo vápenaté sklerity (jehlice)

 • Spongoblasty – zpevňují tělo u hub bez skleroblastů

 • Nedochází k diferenciaci buněk – nemají svalové ani nervové buňky – nereagují na podněty

 • Ostie = kanálky mezi povrchovými buňkami, příjem živin a spermií

 • Osculární dutina = trávicí dutina

 • Choanocyty = límečkaté buňky uvnitř trávicí dutiny – trávení

 • Osculum = otvor z osculární dutiny – odvod odpadních látek a oplozených vajíček

 • Dělení podle složitosti: ascon, sycon, leucon

 • Rozmnožování:

 • Nepohlavní:

 • Pučení – vzniká pupen, oddělí se, tvorba koloníí

 • Vnitřní pučení – sladkovodní houby, v nepříznivých podmínkách tvoří gemuli, v ní zárodečné buňky; v příznivých podmínkách gemule praskne a vzniknou nové houby

 • Pohlavní:

 • Proterandický hermafrodit

 • Spermie se osculem dostávají do vody – druhá houba je nasaje

 • Oplozené vajíčko se osculem dostane do vody, vzniká larva amfiblastula (bičíkatá)

 • Larva se zavrtá do dna, stočí se a dospěje – vzniká nová houba

 • Vápenaté houby: houba voštinatá

 • Křemičité houby: Venušin koš, Neptunův pohár, houba říční

 • Rohovité houby: houba mycí, houba koňská

Žahavci:

 • Mořští i sladkovodní

 • Vakovité tělo s chapadly ve stadiu gastruly

 • Primitivní, paprsčitá souměrnost

 • Diferenciace buněk ektodermu:

 • Smyslové buňky – hmatové, světločivné, statocysta

 • Nervové buňky – difúzní NS, buňky spojené vlákny, tvoří síť po celém těle

 • Svalové buňky – vlákna (myofibrily) v ramenech, řízené NS

 • Žahavé buňky (knidocyty) – omráčení / usmrcení kořisti, obrana

Témata, do kterých materiál patří