Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




3 - viry a priony

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (146,77 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3 . Viry a priony Obecná charakteristika živých soustav Uspořádanost (nejedná se o nahodilý shluk, každá jednotka má svoji funkci) ReprodukceRůst a vývojSpotřeba energieOtevřené soustavy, schopnost komunikace s okolím, příjimání látek z okolíDráždivost (Odpovídají na vnější stimuly (mechanické, chemické, ...))Udržení homeostázy (stálého vnitřního prostředí)Evoluční adaptace (Adaptace organismů na své prostředí) Teorie vzniku života Teorie samoplození Život může vzniknout z neživé hmoty (žába pochází z bahna) Populární představa ve středověku – vyvráceno (Luis Paster)Teologický koncept (kreacionismus) Život vznikl na základě božského zásahu Populární ve středověku i nyníTeorie panspermie Populární v 19. a 20. století, také nyní Podrobně rozpracována Svantem Arrheniem (Švédsko, 20. stol), William Thompson Po vesmíru putují v podobě spór mikroorganismy, které hledají příznivé podmínky, kde by se mohly usaditTeorie abiogeneze Jednoduché molekuly se začaly postupně spojovat do složitějších, až do vzniku makromolekul umožňujících život Protobiologie = věda zabývající se vznikem živých organismů z neživýchTeorie inteligentního plánu (designu) Na pomezí mezi kreacionistickou teorií a ostatními "vědeckými" teoriemi (panspermie, abiogeneze) Předpokládá, že za vznikem života stojí nějaký počáteční element Hlavní těžiště - protiváha proti evoluční teorii, vývoj živočichů není neřízený proces, ale předem určený plán konstruovaný inteligentní bytostí podobnou Bohu Evoluce Postupný vývoj života na Zemi od prvotních forem až k dnes existujícím formámHistorie: Evoluční teorie jako první představenaJean Baptiste Lamarckem (počátek 19. stol) Organismus se adaptuje na prostředí, adaptace, které takto získal, pak předá svým potomkům Později popřena Darwinovou teorií a poznatky o genetice a dědičnosti Darwinova teorie Evoluční teorie v jeho podání se opírá o koncepty přirozeného a pohlavního výběru Princip náhodných změn - při rozmnožování mohou v organismu vznikat náhodné změny v genotypu, které změny jsou zachovány v genofondu záleží na přirozeném výběru Přirozený výběr - přežijí pouze nejsilnější jedinci daného druhu (ti, co mají nejvýhodnější vlastnosti pro život v určeném prostředí), pouze ti, co přežijí, mohou dále předávat své geny Pohlavní výběr - partner je vybrán na základě fenotypu, funguje v mnoha případech proti přirozenému výběru (např. obrovská ocasní pera ptáků používaná při námluvách), i u rostlin (opylovači, znemožnění pylového váčku s jistým fenotypem přístup k vajíčku) Neodarwinismus - kombinuje darwinismus se současnými poznatky z genetiky Stavba viru Virus = nebuněčný organismus (nemá stálý metabolismu x částečné živočišné znaky)žije v těle hostitele a je kompletně závislý na jeho buňkách (neschopen existovat samostatně), nitrobuněčný parazitRůzné typy hostitelů, podle toho i různé typy virů: Bakteriofágy (hostitel je bakterie) Mykoviry (hostitel je houba) Fytotropní viry (hostitel je rostlina) Zootropní viry (hostitel je živočich) Virofágy = napadají menší jedinceVirion = virový "jedinec," konkrétní exemplář virového druhu (také virové tělísko) Stavba viru Stavba těla bakteriofágu nemají vlastní aparát pro syntézu bílkovin (ribozómy a tRNA)Nukleová kyselina - DNA nebo RNA RNA viry – většina rostlinných virů DNA viry – živočišné viryNukleonová kyselina je uzavřená bílkovinnou kapsidou(= bílkovinný obal)kapsida složená z bílkovin, menších podjednotek = Kapsomery (= 1 bílkovina)Nukleokapsida = kapsida spolu s nukleovou kyselinouněkteré viriony mají okolo kapsidy ještě membránový (složení je podobné biomembránám)Na kapsidě nebo případně na obalu jsou umístěnyglykoproteinové háčky, udělují viru antigenitu (= je rozpoznáván imunitním systémem jako antigenová struktura → reakce)Virion= částice připravená infikovat buňku Průběh virové infekce & Životní cyklus viru Veškerá existence viru je závislá ne hostitelské buňce, bez ní není schopen se rozmnožovat ani získat jakoukoli výživuŽivotní cyklus: 1) vir se nedostane do buňky 2)penetrace= proniknutí viru do buňky - společně vytváří komplex: (kapsid) bílkovina – bílkovina (membrána), čeká, až se dostane dovnitř (fúzí) - vir ¨signalizuje¨, že ho buňka potřebuje - endocytóza – buňka ho obstaví membránou, vytvoří váček - některé viry se dostanou jen do některých buněk – specializace díky svým povrchům (virus chřipky- sliznice)- permisivta buňky = schopnost buňky přijmout vir a realizovat ho 3) a) buňka oslabená (málo světla/tepla)-vir odhodí kapsid- buňka ho nestihne odstranit- virus jí vnutí svou informaci b) buňka má rychlý metabolismus, imunita 4) virus v buňce DNA – zabuduje se v jádře do chromatidy, nereplikuje se – ¨latentní fáze viru¨ (opar, herpes virus) - lytická forma = buňka se dělí-virus se dostává mitoticky dál- stres- realizuje svou DNA- v buňce je jich moc- praskne- umírá ReplikaceMaturace = uvolnění z buňky Rozmnožovací cyklus viru: Adsorpce Navázání viru na buňku Hostitelská specificita = buňka musí mít na povrchu specifické receptory, aby se virus mohl přichytit (jinak nedojde k infekci)Penetrace Proniknutí viru do buňky Dva způsoby: vniká celý virus ( kapsida rozložena enzymy buňky) vniká jen nukleová kyselina - bakteriofágy - bičík vytvoří otvor do membrány hostitelské buňky, koncová vlákna se přichytnou na povrch a injektují nukleovou kyselinu dovnitř buňkyEklipsa Dochází k vlastní replikaci viru Vir zreplikuje svou vlastní genetickou informaci okolo nukleových kyselin se vytvoří kapsidy (proteiny se tvoří na ribozomech buňky)Maturace Opuštění buňky Lýzí buňky - buňka praskne, viriony se uvolní do prostředí Exocytozou - buňka zůstává zachována, vir odejde zabalen do části membrány hostitelské buňky - typické pro obalené virynukleové kyseliny virů se někdy včlení do chromozomu buňky → virový chromozom – předáván dceřiným buňkám jako tzv. provirus – za určitých podmínek může pozměnit vlastnosti buňky (nejčastěji vznik nádorové buňky) Virová onemocnění Neexistuje očkování virostatika blokují určitý virový enzym, takže viry pak nejs

Témata, do kterých materiál patří