Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Oko, zrak - pracovní list

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (480,37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

LC č.: Téma: Oko, zrak Pomůcky: Oko (prasečí či kravské), skalpel, nůžky, pinzeta, preparační jehla, preparační miska Úkol 1.: Pitva oka Oko si nejprve prohlédněte zvenku. Všimněte si tvaru oka a jeho vnějších ochranných vrstev, bělimy, která vpředu přechází do průhledné rohovky. Prohlédněte si také svalové úpony oka. Změřte přibližně velikost oka a také zornice. Na zadní straně oka najděte zrakový nerv. Zakreslete boční pohled na oko, popište ho, zapište měřené údaje. Pokud je oko obalené svaly, opatrně je ostříhejte nebo ořezejte. Pak nařízněte oko ve středové obvodové části a poté nůžkami obstřihněte celé oko tak, že na jedné polovině zůstane veprostřed zornice s duhovkou a na druhé zrakový nerv. Nůžkami musíte proniknout až do dutiny komory, což poznáte podle vytékání komorového moku. Rozložte si obě poloviny oka a prohlédněte si vnitřek. Zakreslete a popište. Vyjměte čočku, lehce ji očistěte a změřte její velikost. Všimněte si tvaru a vlastností čočky. Prohlédněte si přední oční komoru (dutina mezi rohovkou a duhovkou). Použijte čočku k přečtení textu a také se skrz ni podívejte. Závěry z pozorování zaznamenejte do protokolu. V zadní části oka je sítnice, najděte na ní slepou skvrnu. Je to malá prohlubeň v místě, kde zrakový nerv opouští sítnici. Několik mm od slepé skvrny, v optické ose oka, leží žlutá skvrna, místo nejostřejšího vidění. Ta nyní nebude vidět. Pokuste se odpreparovat sítnici a další vrstvy oční koule. Závěry svého pozorování zapište do protokolu. Úkol 2: Teoretická část. Popište obrázek oka: Zodpovězte otázky:Z jakých částí se skládá sítnice? Jaké vady oka znáte a jak se dají odstranit nebo zmírnit? Zkuste vysvětlit, proč v šeru špatně vidíme? Který kruh je větší? Která čára je delší? Co způsobuje oční klamy? Vyberte správné odpovědi: 1. Vzniká-li obraz předmětu za sítnicí, jedná se o: krátkozrakost a koriguje se rozptylkoukrátkozrakost a koriguje se spojkoudalekozrakost a koriguje se rozptylkoudalekozrakost a koriguje se spojkou 2. Na sítnici oka se promítá obraz: převrácený a zmenšenýu pozorování malých předmětů zvětšený, u velkých zmenšenýpřímý a zmenšenýpřímý a zvětšený 3. Žlutá skvrna: je místem citlivým na vnímání žluté barvyje místem, kde nejsou čípkyje místem nejostřejšího viděníje místo, kde zrakový nerv vystupuje ze sítnice 4. Optickou soustavu oka tvoří: rohovka, duhovka, čočka, sklivecrohovka, komorová voda, čočka, sklivecrohovka, zornice, čočka, sklivecrohovka, zornice, čočka, sítnice 5. U krátkozrakosti: se ke korekci používají spojkyse tvoří obraz předmětu před sítnicíje snížená schopnost akomodace na blízkoje nezřetelné vidění způsobeno nerovnoměrným zakřivením rohovky 6. Podnětem pro zrakové receptory člověka jsou světelné vlny v rozsahu: 16 - 20 000 nm c) 400 - 700 nm40 - 70 nm d) 40 - 700 nm 7. Akomodace čočky: umožňuje barevné viděníumožňuje periferní viděníje ovládána svalem řasnatého tělískareguluje množství světla vstupujícího do oka

Témata, do kterých materiál patří