Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Seminární práce - Zlomeniny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (302,79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Seminární práce ze Zdravotnických praktik Seminární práce na téma: Zlomeniny Obsah: 1 Úvod……………………………………………………….…………………………………4 2Zlomeniny kostí……………………………………………………………………………...4 2.1Anatomie skeletu…………………………………………………………………………...4 2.2 Rozdělení zlomenin……………………………………………………………………………….…4 2.2.1 Obecné příznaky…………………………………………………………………..…………..…..5 2.2.2 Obecné zásady první pomoci u zavřených zlomenin……………………………….…………5 2.2.3 Obecné zásady první pomoci u otevřených zlomenin…………………………………..…….6 2.3 Zlomeniny dolní končetiny…………………………………………………………………….……6 2.3.1 Zlomeniny stehenní kosti…………………………………………………………………………6 Přehled použitých zkratek……………………………………………………………………...8 Stručný výkladový slovník použitých cizích slov……………………………………………...8 Literatura……………………………………………………………………………………….8 1 Úvod Asi každý z nás už měl v životě něco zlomeného, a proto jsem si pro svou seminární práci vybrala téma zlomeniny stehenní kosti. Stačí chvilka nepozornosti a neopatrnosti a je kost zlomená. Největší kost těla se jmenuje stehenní kost(viz. obrázek č. 2). V seminární práci popíši: jak dělíme zlomeniny, jaké jsou jejich příznaky a jak provedeme první pomoc. 2Zlomeniny kostí Obr. č. 1 – Anatomie pánve 2.1 Anatomie skeletu Obr. č. 2 – Anatomie skeletu 2.2 Rozdělení zlomenin Zlomenina (fraktura) vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly nebo přenosem působící síly z kloubu na kost u vymknutých (luxačních) zlomenin. Zlomeniny rozeznáváme: traumatické –poškození zdravé tkáně zevním násilímpatologické –poškození zdravé tkáně již malým traumatemúnavové (stress fractures) –poškození nemocné tkáně dlouhodobým přetěžováním Zlomeniny jsou: úplné –s linií lomu mezi úlomkyneúplné –nalomení = infrakcedislokace –posun úlomku Podle toho, zda byla porušena kůže nad zlomeninou, rozeznáváme zlomeninyuzavřenéaotevřené. Postižený je ohrožen vnitřním krvácením (šokem) a vstupem infekce u otevřených zlomenin. 2.2.1 Obecné příznaky Bolest v místě poraněníZduřeníOtokHematomDeformace končetinyNepřirozená pohyblivostKrepitace – drhnutí kostí při prohmatávání (pro postiženého velmi bolestivé, hrozí nebezpečí úplného přelomení při infrakci)Vyčnívající úlomek kosti u otevřených zlomeninZtráta funkce končetiny Při přítomnosti uvedených příznaků přistupujeme k poranění jako ke zlomeninám(vyloučení, že se nejedná o zlomeninu, potvrdí s jistotou až rentgenové vyšetření ve zdravotnickém zařízení). 2.2.2 Obecné zásady první pomoci u zavřených zlomenin Zabráníme pohybu zlomené částiZlomenou část fixujemePostiženému zajistíme bezpečný převoz a odborné ošetřeníPrvní pomoc poskytujeme na místě, kde došlo k poranění. V případě ohrožení života přemístíme postiženého do bezpečí. Končetinu podepřeme na více místech.Postiženého ošetřujeme v leže na zádech, při zlomeninách žeber a horní končetiny vsedě s oporou zadZavřené zlomeniny ošetřujeme přes oděv, postiženému zbytečně nezpůsobujeme bolest vysvlékánímZajistíme postiženému odvoz do zdravotnického zařízení – dle poranění zvážit, zda transportovat vlastním vozem, nebo zdravotnickou záchrannou službouUpozorníme nemocného, že v nemocnici je možnost operačního řešení, proto mu nedovolíme kouřit, pít nebo jíst. 2.2.3 Obecné zásady první pomoci u otevřených zlomenin Zastavíme krváceníZabráníme infikování rányOmezíme pohyb postižené končetinyZajistíme převoz do zdravotnického zařízeníS postiženým zbytečně nehýbeme, jen v případě ohrožení životaPokud uvidíme krev na oblečení, předpokládáme, že se jedná o otevřenou zlomeninu. Nad zraněným místem oděv roztrhneme nebo rozstřihneme.Poraněné místo dezinfikujeme a přiložíme sterilní gázu nebo nejčistější část látkyVyčnívá-li z rány kost, ošetříme ji následujícím způsobem:z čisté látky nebo gázy vytvoříme věneček a obložíme vyčnívající kost, věneček musí kost převyšovatpodložené místo překryjeme a obvážeme obvazemošetřenou končetinu znehybníme stejně jako u zavřené zlomeninyProvedeme protišoková opatření 5TUpozorníme nemocného, že v nemocnici je možnost operačního řešení, proto mu nedovolíme kouřit, pít nebo jíst. 2.3 Zlomeniny dolní končetiny Zlomená noha bývá velmi bolestivé a nepříjemné zranění.Zlomeniny nohy vznikají při skocích, pádech, prudkých nárazech. 2.3.1 Zlomeniny stehenní kosti (Femur) –dlouhá kost, která tvoří kostru stehna. Je to nejdelší kost lidského těla. Skládá se z centrálního těla a dvou konců. Horní konec je součástí kyčelního kloubu a dolní konec tvoří část kolena.Zlomeniny stehenníkostijsou závažné pro velkou krevní ztrátu, která je provází a zraněný je akutně ohrožen šokem. Ke zlomení je obvykle třeba velké síly, vznikají po pádech nebo při dopravních nehodách. U starých lidí však stačí pro zlomeninu v místě krčku stehenní kosti i drobné poranění. důsledek nárazu, klopýtnutípři dopravní nehoděkrevní ztráta u zlomeniny stehenní kosti může být až 2 000 ml. Příznaky: velká bolestivost v místě poraněníkrvácenítachykardieuhýbání chodidla ven, neschopnost ho narovnatpostižený může upadnout do šoku Obecná první pomoc: postiženého ošetřujeme vleže na zádechkontrolujeme životní funkce – P, Dprovedeme celkové vyšetření postiženého k vyloučení dalšího poraněníprovádíme protišoková opatření 5Tnikdy netransportujeme sami, zajistíme příjezd ZZS Otevřená zlomenina stehenní kosti – ošetření: nasadíme si rukavicestlačíme tlakový bod v třísledezinfikujeme místo poranění, přiložíme několik vrstev sterilního krytí, obvážeme obvazem, pokud stále prosakuje, zaškrtímepokud vyčnívá z rány kost, vypodložíme ji pomocí věnečku a teprve potom přiložíme sterilní krycí gázou a obvážeme obvazem První pomoc s pomůckami: fixujeme pomocí Kramerových dlahna zdravé končetině si připravíme dlahy, fixujeme do tvaru ,,U“dlahy jsou zaklesnuté do sebe, fixujeme pomocí trojcípých šátků v místech hrudník, pas, stehno, bérec, kotník První pomoc bez pomůcek: s postiženým manipulujeme opatrněprovedeme improvizovanou fixaci (např. větev, smeták)fixaci přiložíme na zevní stranu postižené končetiny a fixujeme obě končetiny dohromady pomoci trojcípého šátku, nezapomeneme vypodložit klouby Lékařs

Témata, do kterých materiál patří