Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


49. Dělení buněk, buněčný cyklus

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

49. Dělení buněk - fáze: 1, dělení jádra = karyokineze - přímé = amitoźa - protažení a přeškrcení jádra - dceřiné buňky nejsou identické - nepřímé = mitóza (všechny buňky) - redukční = meióza (pohlavní buňky) 2, cytokineze - rozdělení zbytku buňky, navazuje na karyokinezi Mitóza - na počátku mitózy máme diploidní buňku, která se rozdělí na dvě buňky dceřiné, které budou z hlediska chromozomů identické - probíhá ve 4 fázích: Profáze - u tělních buněk - přesné rozdělení genetické informace - buňka se zakulatí - u každého pólu se vytvoří dvě centrioly (centrozom) - z nich vzniká mitotický aparát - dělící vřeténko z vláken mikrotubulů - centrozomy (póly buňky) propojeny vlákny - rozpouští se jaderná membrána - spiralizace nukleohistonového vlákna -> vznikají dvouchromatidové chromozomy - jadérko zaniká (centriola = 9 trojic vláken mikrotobulů) Metafáze - dokončení rozpadu jaderné membrány - transport chromozomů do ekvatoriální roviny - napojení chromozomů centromérou na dělící vřeténko - nejdelší fáze mitózy - centrioly u pólů buněk vytvářejí útvar = aster (ne u rostlinných) Anafáze - anafázní rozchod chromozomů = půlení chromozomů díky zkracování vláken dělícího vřeténka k opačným pólům buňky - k pólům pouze jedna chromatida - nejkratší fáze - na konci anafáze vznikají dceřiná jádra s jednochromatidovými chromozomy Telofáze - zánik dělícího aparátu - despiralizace chromozomů -> vláknité molekuly - vznik jaderných obalů - rekonstrukce nových jader, vytváření jadérek - začátek cytokineze - živočichové = proces rýhování - cytoplazmatická membrána se začne vchlipovat dovnitř - cytoplazma se rozdělí početně na půl - rostliny = přehrádečné dělení - růst buněčné přehrádky - materiál v Golgiho aparátu Meióza - redukční dělení - z diploidní buňky vznikají dvě buňky haploidní ale s dvouchromatidovými chromozomy a z nich haploidní jednochromatidové chromozomy - karyotyp - počet a tvar chromozomu typický pro každý živý organismus - rozlišujeme homologické chromozomy = dva stejné chromozomy - jeden od otce, druhý od matky - nesou stejnou informaci (barva vlasů) - bivalent - spojení dvou homologických chromozomů pomocí speciální bílkoviny - chromozomy jsou v synapsi = spojení - crossing over - náhodné nakombinování genetické informace uložené na chromatidách chromozomů -> kombinace matky a otce Průběh: 1, Heterotypické dělení - profáze - z vláknitých DNA se spiralizují chromozomy - vznikají bivalenty a proběhne crossing over - metafáze - stěhování bivalentů do rovníkové polohy - anafáze - půlení bivalentů (rozestup dvouchromatidových chromozomů) - telofáze - formování nových jader a cytokineze 2, Homeotypické dělení - průběh je naprosto stejný s mitózou - nové dvě dceřinné buňky procházejí mitózou a vznikají tak 4 haploidní buňky Buněčný cyklus = generační čas buňky - od skončení mitózy po konec mitózy následující - G1 fáze - dceřinné buňky po skončení cytokineze - hlavní kontrolní uzel buněčného dělení - regulační mechanismy rozhodují o tom, jestli buňka vstoupí do G0 fáze - vykonává funkce a nedělí se a nebo jestli vstoupí do G1 - bude pokračovat v další mitóze -> syntetizuje se RNA (ribozomy) -> prudký růst a vývoj, intezivní metabolismus -> výjimečně se buňky z G0 fáze vrátí zpět do buněčného dělení - S fáze - trvá nejdéle - zdvojení molekul DNA (pro chromozomy) -> syntetická fáze - definitivní velikost, metabolismus je ustálen - G2 fáze - další růst, snaha připravit buňku na dělení, syntéza organel -> Mitóza

Témata, do kterých materiál patří