Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3 Metabolismus organismů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. MO, Metabolismus organismůLukáš Hlaváček 3. Maturitní otázka Metabolismus organismů Typy výživy organismů, typy metabolismu, glykolýza, Krebsův cyklus, koncový dýchací řetězec, rozklad živi, biosyntéza nukleových kyselin a proteosyntéza, molekulární genetika, chromozómy, genetický kód. Typy výživy organismů Autotrofie Autotrofní organismy = producenti Uhlík získávají z anorg. látek – CO2 Z něj redukcí syntetizují organické látky Redukční činidlo většinou H2O, někdy H2S rostliny, řasy, sinice, bakterie Rozdělení podle zdroje energie: Foto- Chemo- podle zdroje elektronů: Lito- Organo- Fototautotrofové (=Holofyti) Fotosyntéza: voda + o. uhličitý -> škrob + kyslík Energie z fotonů přeměněna na chemickou pomocí fotosyntetických pigmentů rostliny, řasy, sinice, krásnoočko, fytoplankton Chemoautotrofové Energie z chemických látek H2S, S, FeO, H2, NH3 Bakterie a archea žijící ve špatných podmínkách hydrotermální průduchy na dně moře Pravděpodobně první organismy Rozdělení chemoautotrofů Metanogenní - archea; rozklad org. látek;mokřady, trávicí trakty přezvýkavců Halofilní – zasolené prostředí, Mrtvé moře,Holoarchea, červené barvivo Termoacidofilní – u termálních pramenů Nitrifikace Oxidace síry Anaerobní oxidace amoniaku Litoautotrofové Výhradně mikroorganismy, většina Bakterie Eroze, cykly síry a draslíku v přírodě, acid mine drainage Spotřebovávají jen jeden druh látky Heterotrofie = Konzumenti primární: býložravci sekundární: všežravci, masožravci Nedokáží vázat uhlík – přijímají od producentů sacharidy, tuky, bílkoviny Purpurové a zelené bakterie, živočichové, houby, většina prvoků Rozdělení podle zdroje energie: Foto- Chemo- podle zdroje elektronů: Lito- Organo- Fotoheterotrofové Energie ze světla, ale uhlík z org. látek Sacharidy, mastné kyseliny, alkohol Purpurové bakterie, zelené bakterie, heliobakterie Fotoorganoheterotrofové – jednoduché org. látky (acetát, pyruvát, fumarát) Chemoheterotrofové Pouze aerobní Vše potřebné z org. látek + schopnost něco přeměnit – neesenc. aminokyseliny Buněčné dýchání: opak fotosyntézy Živí se jinými organismy Většina původců chorob Chemoorganoheterotrofové - kvašení Mixotrofie Mohou měnit chemo- a foto-, lito- a organo-, auto- a hetero- Mění podle toho, jestli mají dostatek živin řasy, bakterie, masožravky Autotrofní organismus – forma, která je schopna si sama syntetizovat látky organické z anorganického uhlíku (fixuje CO2), na základě energie světla nebo výhodné chemické reakce (např. rostliny) Heterotrofní organismus – potřebuje organické látky pro svůj růst, jako zdroj uhlíku i energie (např. člověk) Fototrof – organismus využívající energii světla (např. rostliny) Chemotrofní organismus – organismus využívající chemické reakce jako zdroj energie (např. člověk). Zpravidla rozlišujeme látku redukovanou, sloužící jako zdroj elektronů a protonů, a látku oxidovanou, akceptor elektronů. Někdy může obě role hrát jedna molekula (fermentace). Litotrofní organismus – chemotrof, jenž pro svůj život využívá čistě anorganické látky (např. rostliny a některé bakterie) Organotrof – chemotrof, jenž získává energii rozkladem organické hmoty (např. člověk) Mixotrof – dokáže fixovat CO2 i využívat organickou hmotu. Fotoautotrof – bytost, která je schopna si sama syntetizovat látky organické z anorganického uhlíku, s využitím energie světla (např. rostliny) Chemoautotrof – syntetizuje organickou hmotu z oxidu uhličitého, energii získává z chemických reakcí anorganických látek (některé bakterie) Fotoheterotrof – bytost, která získává ze světla energii, ale není schopna fixovat CO

Témata, do kterých materiál patří