Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3 Metabolismus organismů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59.4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. Maturitní otázka

Metabolismus organismů

Typy výživy organismů, typy metabolismu, glykolýza, Krebsův cyklus, koncový dýchací řetězec, rozklad živi, biosyntéza nukleových kyselin a proteosyntéza, molekulární genetika, chromozómy, genetický kód.

Typy výživy organismů

Autotrofie

Autotrofní organismy = producenti

Uhlík získávají z anorg. látek – CO2

Z něj redukcí syntetizují organické látky

Redukční činidlo většinou H2O, někdy H2S

rostliny, řasy, sinice, bakterie

Rozdělení

podle zdroje energie:

Foto-

Chemo-

podle zdroje elektronů:

Lito-

Organo-

Fototautotrofové (=Holofyti)

Fotosyntéza: voda + o. uhličitý -> škrob + kyslík

Energie z fotonů přeměněna na chemickou

pomocí fotosyntetických pigmentů

rostliny, řasy, sinice, krásnoočko, fytoplankton

Chemoautotrofové

Energie z chemických látek

H2S, S, FeO, H2, NH3

Bakterie a archea žijící ve špatných podmínkách

hydrotermální průduchy na dně moře

Pravděpodobně první organismy

Rozdělení chemoautotrofů

Metanogenní - archea; rozklad org. látek; mokřady, trávicí trakty přezvýkavců

Halofilní – zasolené prostředí, Mrtvé moře, Holoarchea, červené barvivo

Termoacidofilní – u termálních pramenů

Nitrifikace

Oxidace síry

Anaerobní oxidace amoniaku

Litoautotrofové

Výhradně mikroorganismy, většina Bakterie

Eroze, cykly síry a draslíku v přírodě, acid mine drainage

Spotřebovávají jen

jeden druh látky

Heterotrofie

= Konzumenti

primární: býložravci

sekundární: všežravci, masožravci

Nedokáží vázat uhlík – přijímají od producentů

sacharidy, tuky, bílkoviny

Purpurové a zelené bakterie, živočichové, houby, většina prvoků

Rozdělení

podle zdroje energie:

Foto-

Chemo-

podle zdroje elektronů:

Lito-

Organo-

Fotoheterotrofové

Energie ze světla, ale uhlík z org. látek

Sacharidy, mastné kyseliny, alkohol

Purpurové bakterie, zelené bakterie, heliobakterie

Fotoorganoheterotrofové – jednoduché org. látky (acetát, pyruvát, fumarát)

Chemoheterotrofové

Pouze aerobní

Vše potřebné z org. látek + schopnost něco přeměnit – neesenc. aminokyseliny

Buněčné dýchání: opak fotosyntézy

Živí se jinými organismy

Většina původců chorob

Chemoorganoheterotrofové - kvašení

Mixotrofie

Mohou měnit chemo- a foto-, lito- a organo-, auto- a hetero-

Mění podle toho, jestli mají dostatek živin

řasy, bakterie, masožravky

Autotrofní organismus – forma, která je schopna si sama syntetizovat látky organické z anorganického uhlíku (fixuje CO2), na základě energie světla nebo výhodné chemické reakce (např. rostliny)

Heterotrofní organismus – potřebuje organické látky pro svůj růst, jako zdroj uhlíku i energie (např. člověk)

Fototrof – organismus využívající energii světla (např. rostliny)

Chemotrofní organismus – organismus využívající chemické reakce jako zdroj energie (např. člověk). Zpravidla rozlišujeme látku redukovanou, sloužící jako zdroj elektronů a protonů, a látku oxidovanou, akceptor elektronů. Někdy může obě role hrát jedna molekula (fermentace).

Témata, do kterých materiál patří