Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3 Metabolismus organismů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2, takže musí přijímat organické látky z okolí (některé bakterie) Chemoheterotrof – bytost neschopná fixovat CO2, získávající organické látky z okolí, a využívající chemické látky jako zdroj energie (např. člověk) Z hlediska výživy (trofiky, z řeckého trofé = výživa) dělíme organismy podle různých kritérií na několik základních metabolických typů: Podle formy přijímané energie dělíme organismy na fototrofní, které absorbují světelnou energii a přeměňují ji na energii chemickou, zatímco zdrojem energie organismů chemotrofních jsou různé chemické reakce (nejčastěji oxidace organických nebo anorganických látek). Podle toho, zda jsou schopny synthetisovat organické látky, dělíme organismy na autotrofní, které jsou schopny přijímat anorganické látky (především oxid uhličitý) a synthetisovat z nich látky organické, a heterotrofní, které nemohou z oxidu uhličitého synthetisovat organické látky a musí je získávat z prostředí ve formě živin, obvykle z těl jiných organismů. Podle zdroje vodíku, potřebného pro různé intracelulární redukční procesy, dělíme organismy na lithotrofní (řecky lithos = kámen), které využívají vodík z anorganických látek, a organotrofní, pro něž jsou zdrojem vodíku organické látky. Tyto základní metabolické typy mohou být libovolně kombinovány; organismy autotrofní bývají, celkem logicky, většinou lithotrofní a naopak heterotrofové bývají organotrofní. V rámci jednoho organismu lze často určité skupiny buněk podle trofiky řadit do různých typů; např. kořenové buňky rostlin jsou chemoorganotrofní zatím co zelené buňky listů jsou fotolithotrofní. Typy metabolismu anabolismus = syntéza složitějších látek z jednoduchých, spotřeba energie katabolismus = rozklad složitých látek na jednodušší, energie vzniká esenciální látky - tělo je neumí samo vyrobit, musí je přijímat v potravě bazální metabolismus: množství energie potřebné k udržení základních životních funkcí při optimální teplotě a v klidu (muži 6 800 kJ, ženy 5 600 kJ) celkový metabolismus: 12–20 000 kJ/den Katabolismus Odbourávání složitých látek na látky jednodušší, uvolňuje se energie. Nejdůležitější jsou molekuly glukózy, vznikají při fotosyntéze nebo živočichové je získávají z potravy. Energie uvolňována postupnouoxidací –buněčné dýchání C6H12O6 + 6O2→ 6CO2 + 6 H2O + energie Energie ukládána do molekulATP. Při odstraňování fosfátu balíček energie se snadno uvolní ATP→ADP + P + energie V průběhu buněčného dýchání vzniká NADH, slouží jako přenašeč elektronů. Buněčné dýchání Glykolýza, cukr přeměněn na kyselinu pyrohroznovou (pyruvát). Probíhá v cytosolu buňky.Krebsův cyklus, vzniká CO2 a elektrony s velkým obsahem energie. Probíhá v mitochondriích.Oxidační fosforylace, elektrony vzniklé v Krebsově cyklu procházejí elektrotransportním řetězcem a vzniká ATP. Probíhá v mitochondriích. Glykolýza Z jedné molekuly glukózy vznikají dvě molekuly kyseliny pyrohroznové. Pyruvát tří uhlíková sloučenina. Sled deseti reakcí. Vzniknou dvě molekuly pyruvátu, dvě molekuly ATP a dvě molekuly NADH. Kyselina pyrohroznová je dopravena přes vnější a vnitřní membránu do mitochondrie. V matrixu je kyselina převedena naacetyl-koenzym A a oxid uhličitý, vzniká jedna molekula NADH. Acetyl koenzym A je dvouuhlíková sloučenina, vstupuje do Krebsova cyklu. Osud pyruvátu po glykolýze Anaerobní podmínky není možné reoxidovat NADH přenosem redukčních ekvivalentů dýchacím řetězcem až na kyslík dochází ke kvasným (fermentačním) procesům, které vedou reoxidují NADH na NAD+ mléčné kvašení: pyruvát -(laktátdehydrogenáza, redukce pyruvátu, reoxidace NADH)- laktát alkoholové kvašení: pyruvát -(pyruvátdekarboxyláza, dekarboxylce pyruvátu)- acetaldehyd -(alkoholdehydrogenáza, redukce aldehydu, reoxidace NADH)- ethanol Aerobní podmínky pyruvát přenesen do mitochondrie, kde je oxidativně dekarboxylován na acetyl-CoA tento proces zajišťuje multienzymový pyruvátdehydrogenázový komplex tři enzymy: pyruvátdehydrogenáza (E1), dihydrolipoyltransacetyláza (E2), dihydrolipoyldehydrogenáza (E3) pět kofaktorů: thiamin pyrofosfát (vázán k E1), kyselina lipoová (jako Lys lipoamid E2), koenzym A (substrát E2), FAD (vázán k E3), NAD+ (substrát E3) výsledkem je redukovaný NADH, uvolněný CO2 a acetyl-CoA, který vstupuje do Krebsova cyklu. Krebsův cyklus Sled osmi reakcí. Také nazýváncyklem kyseliny citrónové (vzniká jako první produkt). Acetyl koenzym A se přenese na sloučeninu nazývanou kyselina oxaloctová, vznikne kyselina citrónová (6 C). Vstupuje do sledu biochemických reakcí kdy konečným produktem je kyselina oxalocotvá, která vstupuju do nového cyklu. Dvakrát dochází k dekarboxylaci, odstraňování CO2 z organických látek. Ten i s tím co vznikly přeměnou pyruvátu difunduje ven z mitochondrie a ven i z buňky. V průběhu cyklu vzniká jedna molekula ATP, dalšími produkty jsou ele

Témata, do kterých materiál patří