Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3 Metabolismus organismů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59.4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Litotrofní organismus – chemotrof, jenž pro svůj život využívá čistě anorganické látky (např. rostliny a některé bakterie)

Organotrof – chemotrof, jenž získává energii rozkladem organické hmoty (např. člověk)

Mixotrof – dokáže fixovat CO2 i využívat organickou hmotu.

Fotoautotrof – bytost, která je schopna si sama syntetizovat látky organické z anorganického uhlíku, s využitím energie světla (např. rostliny)

Chemoautotrof – syntetizuje organickou hmotu z oxidu uhličitého, energii získává z chemických reakcí anorganických látek (některé bakterie)

Fotoheterotrof – bytost, která získává ze světla energii, ale není schopna fixovat CO2, takže musí přijímat organické látky z okolí (některé bakterie)

Chemoheterotrof – bytost neschopná fixovat CO2, získávající organické látky z okolí, a využívající chemické látky jako zdroj energie (např. člověk)

Z hlediska výživy (trofiky, z řeckého trofé = výživa) dělíme organismy podle různých kritérií na několik základních metabolických typů:

Podle formy přijímané energie dělíme organismy na fototrofní, které absorbují světelnou energii a přeměňují ji na energii chemickou, zatímco zdrojem energie organismů chemotrofních jsou různé chemické reakce (nejčastěji oxidace organických nebo anorganických látek).

Podle toho, zda jsou schopny synthetisovat organické látky, dělíme organismy na autotrofní, které jsou schopny přijímat anorganické látky (především oxid uhličitý) a synthetisovat z nich látky organické, a heterotrofní, které nemohou z oxidu uhličitého synthetisovat organické látky a musí je získávat z prostředí ve formě živin, obvykle z těl jiných organismů.

Podle zdroje vodíku, potřebného pro různé intracelulární redukční procesy, dělíme organismy na lithotrofní (řecky lithos = kámen), které využívají vodík z anorganických látek, a organotrofní, pro něž jsou zdrojem vodíku organické látky.

Tyto základní metabolické typy mohou být libovolně kombinovány; organismy autotrofní bývají, celkem logicky, většinou lithotrofní a naopak heterotrofové bývají organotrofní. V rámci jednoho organismu lze často určité skupiny buněk podle trofiky řadit do různých typů; např. kořenové buňky rostlin jsou chemoorganotrofní zatím co zelené buňky listů jsou fotolithotrofní.

Typy metabolismu

anabolismus = syntéza složitějších látek z jednoduchých, spotřeba energie

katabolismus = rozklad složitých látek na jednodušší, energie vzniká

esenciální látky - tělo je neumí samo vyrobit, musí je přijímat v potravě

bazální metabolismus: množství energie potřebné k udržení základních životních funkcí při optimální teplotě a v klidu (muži 6 800 kJ, ženy 5 600 kJ)

celkový metabolismus: 12–20 000 kJ/den

Katabolismus

Odbourávání složitých látek na látky jednodušší, uvolňuje se energie. Nejdůležitější jsou molekuly glukózy, vznikají při fotosyntéze nebo živočichové je získávají z potravy.

Témata, do kterých materiál patří