Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3 Metabolismus organismů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

romozómu. Chromozóm je tedy pentlicovitý útvar tvořený zpravidla dvěma podélně orientovanými chromatidami (výjimkou jsou tzv. polyténní chromozómy), které jsou propojeny centromerou v oblasti tzv. primární konstrikce. Primární konstrikce rozděluje chromatidy na dvě ramena. U některých druhů chromozómů se vyskytuje ještě tzv. sekundární konstrikce, která odděluje z jedněch ramen tzv. satelit. Vnější koncové oblasti ramen chromatid (ty odvrácené od centromery) se nazývají telomery a u živočichů hrají důležitou úlohu v procesu stárnutí. Telomery, centromera a oblasti konstrikce mají strukturní funkci a neobsahují genetickou informaci. Poloha centromery Na základě umístění centromery rozlišujeme základní morfologické typy chromozómů: Metacentrický chromozóm - centromera je umístěna zhruba uprostřed chromozómu a dělí chromatidy na dvě zhruba stejně dlouhá ramena. Chromozóm má po replikaci DNA tvar blížící se písmenu X. Submetacentrický chromozóm - centromera je výrazněji posunuta směrem ke konci jedněch ramen. Akrocentrický chromozóm - centromera dělí chromatidy na jedno rameno velké a jedno malé uzlovité. Telocentrický chromozóm - centromera je umístěna u oblasti telomer a chromozóm se tak i v G2 fázi opticky jeví jako jednoramenný a připomíná písmeno V. Tento typ chromozómu se v karyotypu člověka na rozdíl od ostatních nevyskytuje. U chromozómů s různě dlouhými rameny se kratší rameno označuje p (původně z francouzského petit) a delší q (písmeno následující v abecedě po p). Ramena se dělí na oblasti a pruhy. Pro určení konkrétního místa v karyotypu se používá čtyřmístný kód, v němž první znak určuje chromozóm, druhý rameno, třetí oblast (číslují se vzestupně směrem od centromery k telomerám) a čtvrtý pruh (čísluje se stejně jako oblast). Příklad: kód 4q12 - označuje místo na dlouhém rameni čtvrtého chromozómu, oblast 1, pruh 2. STAVBA CHROMOSOMU chromatida – krátké (p-) raménko a dlouhé (q-) raménkotelomery na koncích (repetitivní sekvence)centromera+ kinetochory = proteinové struktury; při mitóze se na ně připojují kinetochorová vlákna (~ mikrotubuly); pokud poškozeny či chybí → chromosom se při mitóze ztrácí a vznikají aneuploidní buňky TYPY CHROMOSOMŮ autozom nepohlavní chromosom u člověka v klasické tělní buňce 22 párů autozomální dědičnost = dědičnost genů ležících na autozomechgonozom pohlavní chromosom sestava gonozomů se liší dle pohlaví a typu určení pohlaví (člověk – X a Y) gonozomální dědičnost = dědičnost genů ležících v nehomologní části gonozomůhomologické (homologní) chromosomy chromosomy 1 páru mají shodnou velikost, polohu centromery, stejný obsah genů (ne alel!) stejným způsobem se barví, párují se při meióze – tvoří bivalenty párování zajišťuje synaptický komplex – proteinová struktura (2 laterální elementy spojeny příčnými vlákny s centrálním elementem; na obvodu spiralizované vlákno obou chromosomů) na bivalentech dochází k procesu crossing-over, jehož důsledkem je rekombinace částí chromatid; místa překřížení = chiazmatametacentrický (mediocentrický) chromosom p- a q-raménko stejně dlouhé, centromera uprostřed chromosomu může vzniknout při mutaci translokací 2 akrocentrických chromosomů (Robertsonovská translokace)submetacentrický (submediocentrický) chromosom krátké (p-) a dlouhé (q-) raménko, centromera není uprostřed chromosomuakrocentrický chromosom místo p-raménka satelit (distální segment chromozomu oddělený od vlastního chromozomu úzkou částí nazývanou sekundární konstrikce), centromera téměř na konci chromosomutelocentrický chromosom p-raménko chybí, centromera na konci chromosomuacentrický chromosom chromosom, který ztratil centromeru holocentrický chromosom chromosom, u kterého není centromera lokalizována do 1 místa, ale centromerická aktivita je rozptýlena po celém chromosomu = celý chromosom je centromerou nelze rozlišit raménka při mitóze se připojuje k vláknům dělicího vřeténka po celé své délce; pokud se rozpadne na více menších částí, každý z fragmentů si zachovává schopnost aktivně se připojit k dělicímu vřeténku pouze u některých organismů: u rostlin čeledi Juncaceae (sítiny) a Cyperaceae (šáchorovité –ostřice), u živočichů hlísti a pavoukovci polyténní chromosom chromosom, na kterém došlo k několikanásobné replikaci, ale nedošlo k následnému rozpadu na jednotlivé chromatidy (jednochromatidovéchromosomy) ideální model pro studium strukturních aberací (obrovské, snadno pozorovatelné)feminizující X* chromosom chromosom, který podmiňuje vznik samičího pohlaví

Témata, do kterých materiál patří