Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3 Metabolismus organismů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59.4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

U chromozómů s různě dlouhými rameny se kratší rameno označuje p (původně z francouzského petit) a delší q (písmeno následující v abecedě po p). Ramena se dělí na oblasti a pruhy. Pro určení konkrétního místa v karyotypu se používá čtyřmístný kód, v němž první znak určuje chromozóm, druhý rameno, třetí oblast (číslují se vzestupně směrem od centromery k telomerám) a čtvrtý pruh (čísluje se stejně jako oblast). Příklad: kód 4q12 - označuje místo na dlouhém rameni čtvrtého chromozómu, oblast 1, pruh 2.

STAVBA CHROMOSOMU
 • chromatida – krátké (p-) raménko a dlouhé (q-) raménko

 • telomery na koncích (repetitivní sekvence)

 • centromera (repetitivní sekvence)
  + kinetochory = proteinové struktury; při mitóze se na ně připojují kinetochorová vlákna (~ mikrotubuly); pokud poškozeny či chybí → chromosom se při mitóze ztrácí a vznikají aneuploidní buňky

TYPY CHROMOSOMŮ
 • autozom

  • nepohlavní chromosom

  • u člověka v klasické tělní buňce 22 párů

  • autozomální dědičnost = dědičnost genů ležících na autozomech

 • gonozom

  • pohlavní chromosom

  • sestava gonozomů se liší dle pohlaví a typu určení pohlaví (člověk – X a Y)

  • gonozomální dědičnost = dědičnost genů ležících v nehomologní části gonozomů

 • homologické (homologní) chromosomy

  • chromosomy 1 páru

  • mají shodnou velikost, polohu centromery, stejný obsah genů (ne alel!)

  • stejným způsobem se barví, párují se při meióze – tvoří bivalenty

   • párování zajišťuje synaptický komplex – proteinová struktura (2 laterální elementy spojeny příčnými vlákny s centrálním elementem; na obvodu spiralizované vlákno obou chromosomů)

   • na bivalentech dochází k procesu crossing-over, jehož důsledkem je rekombinace částí chromatid; místa překřížení = chiazmata

 • metacentrický (mediocentrický) chromosom

  • p- a q-raménko stejně dlouhé, centromera uprostřed chromosomu

  • může vzniknout při mutaci translokací 2 akrocentrických chromosomů (Robertsonovská translokace)

 • submetacentrický (submediocentrický) chromosom

  • krátké (p-) a dlouhé (q-) raménko, centromera není uprostřed chromosomu

 • akrocentrický chromosom

  • místo p-raménka satelit (distální segment chromozomu oddělený od vlastního chromozomu úzkou částí nazývanou sekundární konstrikce), centromera téměř na konci chromosomu

 • telocentrický chromosom

  • p-raménko chybí, centromera na konci chromosomu

 • acentrický chromosom

  • chromosom, který ztratil centromeru

holocentrický chromosom

 • chromosom, u kterého není centromera lokalizována do 1 místa, ale centromerická aktivita je rozptýlena po celém chromosomu = celý chromosom je centromerou

 • nelze rozlišit raménka

 • při mitóze se připojuje k vláknům dělicího vřeténka po celé své délce; pokud se rozpadne na více menších částí, každý z fragmentů si zachovává schopnost aktivně se připojit k dělicímu vřeténku

 • pouze u některých organismů: u rostlin čeledi Juncaceae (sítiny) a Cyperaceae (šáchorovité –ostřice), u živočichů hlísti a pavoukovci

Témata, do kterých materiál patří