Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3 Metabolismus organismů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59.4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kyslík pochází ze vzduchu tak jedná se o aerobní dýchání. Jestliže vzdušný kyslík není přítomen, nemůže dojít ke Krebsovu cyklu a oxidační fosforylaci. Když nemáme vzudšné prostředí jedna se o anaerobní prostředí, bunky získávají energii z glykolýzy, kyselina pyrohroznová převedena na jiný produkt jako je alkohol nebo kyselina mléčná, jedná se o kvašení (fermentace).

Alkoholové kvašení

Využito rostlinami a houbami, nejčastěji kvasinkami. Ty přeměňují kyselinu pyrohroznovou na ethanal, uvolnění CO2, dále ethanal převeden na ethanol. Výroba alkoholů (pivní a vinné kvasinky), kynutého těsta (pekařské kvasinky)

Mléčné kvašení

U některých bakterií a živočichů. Vzniká kyselina mléčná při anaerobním kvašení bakterie Lactobacilus bulgaricus. Přidávají se do mléka, kde zkvašuje mléčný cukr laktózu na kyselinu pyrohroznovou, která je převedena na kyselinu mléčnou. Způsobuje zakysání mléka (jogurty, sýry, smetana zakysaná)

Ve svalových buňkách, jestliže buňky nemají dostatek kyslíku a svou hodně namáhány, pak svaly pracují na „kyslíkový dluh“, Kyselina pyrohroznová převedena na kyselinu mléčnou, způsobuje bolest. Kyselina mléčná musí být krví odvedena do jater, kde je znovu převedena na glukózu, zhluboka dýcháme, ať splatíme kyslíkový dluh.

Biosyntéza nukleových kyselin

Syntéza molekuly DNA podle matrice (předlohy) DNA nebo syntéza RNA podle matrice RNA se nazývá replikace, syntéza RNA na matrici DNA je považována za přepis, čili transkripci a při syntéze DNA podle matrice RNA se jedná o reverzní (zpětnou) transkripci. Při translaci (překladu) se syntézuje peptid, a to na základě informace uložené v sekvenci nukleotidů RNA. Nově vzniklé nukleové kyseliny mají stejný informační obsah jako jejich matrice; nový řetězec není s předlohou identický, nýbrž komplementární a má opačnou polaritu. (VÍCE SEŠIT BIOCHEMIE)

NUKLEOVÉ KYSELINY
  • nositelkami genetické informace jsou molekuly nukleových kyselin tvořené řetězci vzájemně spojených nukleotidů, jsou složkou prakticky všech buněk

  • kyselina deoxyribonukleová (DNA) – je obsažena v jádrech všech eukaryotických buněk (u prokaryotických buněk je uložena volně v cytoplazmě), je základním genetickým materiálem většiny organismů, slouží k uchování genetické informace

  • kyselina ribonukleová (RNA) – zajišťuje přenos genetické informace z DNA do struktury bílkovin, v organismech je přítomna v několika typech:

    • mRNA (mediátorová RNA) – obsahuje přepis informací z DNA o primární struktuře bílkovinné molekuly, je matricí pro syntézu bílkovin

    • rRNA (ribozomová RNA) – je součástí ribozomů, v nichž probíhá proteosyntéza

    • tRNA (transferová RNA) – přenáší aminokyseliny z cytoplazmy na místo syntézy bílkovin (ribozomy), kde jsou spojovány do polypeptidickych řetězců, pro každou aminokyselinu existuje alespoň jedna tRNA

Témata, do kterých materiál patří