Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3 Metabolismus organismů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

XX ♀, X*X ♀, X*Y ♀, XY ♂ – způsobuje převahu samic samice X*Y mají potomky X*X : X*Y : XY : YY (neživotaschopní) v poměru 1 : 1 : 1 : 1 vyskytuje se u lumíka velkého stav chromosomů se mění během buněčného cyklu chromosomy obvykle rozvolněné× kondenzované jen v malé části buněčného cykluvysoce kondenzované chromosomy v dělících se buňkách (při mitóze) = mitotické chromosomy× rozvolněnější chromosomy = interfázové (interfázní) chromosomykondenzovaný stav důležitý při snadném oddělení zduplikovaných chromosomů (asistence mitotického vřeténka)vysoce kondenzované chromosomy také při meióze specializované sekvence DNA zajišťují účinnou replikaci chromosomů → to kontrolují 3 typy specializovaných sekvencí: replikační počátky začátek duplikace DNA většina chromosomů obsahuje více počátků → zrychlení replikace centromery zajišťují rozchod replikovaných chromosomů do dceřiných buněk při mitóze – na centromerách proteinové komplexy = kinetochory – ty váží chromosomy na dělícívřeténko a umožňují tak oddělit se od sebe telomery na obou koncích chromosomu obsahují repetitivní sekvence, které umožňují replikaci konců chromosomů – DNA-polymeráza může syntetizovat DNA jen ve směru 5′→3′ → problém při opožďujícím seřetězci – primery nemohou vzniknout na úplném konci chromosomu → při každé replikaci by docházelo ke ztrátám koncových oblastí enzym telomeráza (reverzní transkriptáza) – přidává mnoho kopií stejné sekvence (má vlastní RNA komplementární k repetitivní sekvenci DNA) → vznikne templát prodosyntetizování opožďujícího řetězce telomeráza funguje jen v embryonálním vývoji (pak je její funkce blokována) → po narození a během života již nepracuje → telomery se při každém buněčném dělenízkracují, až dosáhnou určité délky, kdy se buňka přestává dělit → 1 z příčin stárnutí u člověka telomery dlouhé na 50-60 dělení (Hayflickův limit: Hayflick L., Moorhead P.S. (1961) The serial cultivation of human diploid cell strains. Experimental CellResearch, 25:585-621) × pro postavení našeho těla stačí mnohem méně + asi 20 % se využije pro regeneraci pojistka proti nádorům pokus: myši odebrány geny pro telomerázu → nestalo se jí nic, pouze měla kratší telomery → až v 7. generaci zkráceny natolik, že byl problém v tkáních, které se rychle obnovují (střevní epitel) Nobelova cena za objevení telomerázy (2009) – Jack W. Szostak další funkce telomer: repetice telomerázových sekvencí a přilehlé oblasti vytvoří strukturu, která chrání chromosom před DNA-nukleázami (ty přednostně degradují konce molekul DNA) CHROMATIN = komplex DNA a proteinů dle fáze buněčného cyklu se mění jeho stav v interfázi rozvolněný → umožňuje přístup proteinů potřebných pro expresi genů/replikaci → kontrola genové exprese Genetický kód Šifrovací klíč, podle kterého jsou v genech zapsány genetické informace, jednotkou jekodon (trojice bázi (nukleotidů). Každý kodon mRNA nese takové množství informací, jaké je nutné pro zařazení jedné aminokyseliny do syntetizovaného peptidového řetězce. Čtyři zúčastněné báze mohou vytvořit celkem 43=64 různých trojic. Z nich 61 kóduje 20 aminokyselin nutných pro výstavbu proteinů. Tři triplety UAA, UAG, UGA nekódují žádnou aminokyselinu, ale značí v řetězcimRNA konec translace nazývají sekodomy terminační. Jediný triplet sloužící pro zahájení translace AUG. Aminokyseliny kódovaný vice než jedním tripletem. Všechny organismy mají stejný genetický kód, je tedy univerzální, výjimkou jsou jaderné DNA v mitochondrií, 5 tripletů je čteno jinak. GENETICKÝ KÓD ze stavby DNA vyplývá, že genetická informace je zapsána v její struktuře jako sled 4 typů nukleotidů (A, U, G, C)každá z 20 aminokyselin, ze kterých se v buňkách syntetizují bílkoviny (tzv. proteinogenních aminokyselin), je kódována kombinací 3 po sobě následujících bází (nukleotidů)začlenění každé aminokyseliny do vznikajícího polypeptidu je tedy určeno vždy trojicí, tzv. tripletem nukleotidů, které

Témata, do kterých materiál patří