Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Charakteristika prokaryotických organismů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

4CHARAKTERISTIKA PROKARYOTICKÝCH ORGANISMŮ říše:NEBUNĚČNÍ (PODBUNĚČNÍ)(Subcellulata) oddělení:Protoorbanismy(Eobionta) oddělení:Viry(Vira) říše:PRVOBUNĚČNÍ(Protocellulata) oddělení:Bakterie(Bacteira) oddělení:Sinice (Cyanophyta) oddělení:Prochlorofyty(Prochlorophyta) PRAORGANISMY - primitivní živé soustavy, které vznikly v průběhu chemické revoluce z koacervátů - musely se vyznačovat všemi základními znaky života(NK, bílkoviny, jednoduchý metabolismus, autoreprodukce a další vývoj) - na Zemi žily před 4 mld. let - vyvíjeli se vodě VIRY A BAKTERIE SINICE - prokaryotické a autotrofní organismy (obs. fotosyntetická barviva) - nejméně náročný org. na Zemi – pionýrské organismy - všudypřítomné - v symbióze s houbami lišejníky - „vodní květ“ – jeho původci –Aphanizomenon, Anabaena flos-aquae - podráždění pokožky (při přemnožení – vylučuje látky škodlivé člověku) - nemají plastidy - fotosyntetická barviva v tylakoidech - modrozelená PROCHLOROFYTY - prokaryotické, heterotrofní organismy - dosud je znám jen jeden druh žijící na povrchu těl mořských sumek - stavbou se podobají sinicím - v tylakoidech – chlorofyl b (potvrzuje vývojovou spojitost s eukaryotic. nižšími organismy) karotenoidy

Témata, do kterých materiál patří