Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Fylogeneze rozmnožovací soustavy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (386,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

FYLOGENEZE ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVY Tereza Rojková NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ POHLAVNÍ ROZMNOŽNOVÁNÍ JEDNOBUNĚČNÍ MNOHOBUNĚČNÍ JEDNOBUNĚČNÍ MNOHOBUNĚČNÍ Dělení:buňka se rozdělí na 2 stejné části, příčné (nálevnící), podélné (bičíkovci) Dělení (fisiparie): rozdělení mateřského jedince na více částí (žahavci, kroužkovci) Paratomie (přestavba částí těla před rozpadem, strobilace medůzovců, nové články tasemnic)Architomie (přestavba těla po rozpadu, ploštěnci, kroužkovci) Konjugace (spojení):2 buňky se spojí buněčnými ústy, rozpadá se makronukeus, mikronukleus se dělí, vzniká menší samčí jádro (migratorní) a větší samičí jádro (stacionární), výměna migratorních jader, splynutí stacionárního a migratorního jádro, oddělení, objeví se makronukleus, dále mitóza Gametogamie Izogamie: vajíčko a spermie jsou stejnéAnizogamie: vajíčko nepohyblivé a větší, spermatozoid pohyblivý a menší Pučení: na mateřském jedinci pupen – zvětšení – oddělení Pučení (gemiparie): Vnější – na těle pupen, nahodilé (časem oddělení, nezmaři), stolonární (kolonie, ze stolonů=šlahounovité výběžky, trubýši)Vnitřní – vnitřní pupeny s archeocyty, obalení amfidisky (sladkovodní houby) Kopulace: 2 jedinci se chovají jako jeden – gomonti, vzniká zygota, která se nepohlavně rozmnožuje Anizogamie: vajíčko nepohyblivé a větší, spermatozoid pohyblivý a menší Rozpad (schizogonie): několikanásobné dělení jádra – rozdělení Fragmentace: z mateřského těla oddělení části těla, ze kterého dorůstá nový jedinec (houby, polypy, sasanky) Hermafrodité: obě pohlavní žlázy u jednoho jedince Gonochoristé: oddělená pohlaví hektokotylové rameno larva ježovky Krokodýlí vejce (1. skořápka 2. žloutkový váček 3. žloutek (živiny) 4. váčky 5. amnion 6. chorion 7. vzdušný prostor 8. allantois 9. albumin (bílek) 10. plodový vak 11. embryo krokodýla 12. plodová voda) larva mloka s vnějšími žábramimedúza Jednobuněční Prvoci – binární dělení (podélné: bičíkovci, příčné: nálevníci), pučení (rournatky), schizogonie (výtrusovci), konjugace (nálevníci), autogamie (dírkonožci) Bezobratlí Žahavci – pučení (nezmar), strobilace (medúzy), planula (larva, pohl.rozmn.)Ramenonožci – gonochoristé, aktinotrocha (volně plovoucí larva), vnější oplozeníPloštěnky – příčné dělení, pohl. Rozmn., vajíčko do kokonů, miracidium (motolice, obrvená larva), cerkarie (larva opouštějící hostitele), samooplození (tasemnice, onkosféra, boubel)Hlístice – většinou gonochoristé, pohlavní dimorfismusVířníci – většinou gonochoristé, někdy partenogenezeKroužkovci – mnohoštětinatci (gonochoristé, nepřímý vývoj – trochofora: obrvená larva), máloštětětinatci (proteandričtí hermafrodité, vajíčka kladou do opasku, přímý vývin), pijavky (hermafrodité, přímý vývin)Želvušky – gonochoristé, přímý vývinDrápkovci – gonochoristé, přímý vývin, jednoduchá placenta Obratlovci Členovci Pavoukovci – Pavouci (nepřímé vnitřní oplození pomocí pedipalp, kokony, larvální stadium uvnitř vajíček), roztoči (nepřímý vývin, larva 3 páry nohou, 1. svlečení: nymfa, partenogeneze, ovoviviparie), sekáči (nepřímý vývin, někdy partenogeneze, kladélko), štíři (gonochoristé, viviparie, sparmie na zem a samička je na ně natlačena), štířci (samička si nasune spermatofor do pohlavního otvoru) Korýši – nižší (nepřímý vývoj, larva nauplius, heterogonie: střídání pohlavní generace a partenogeneze, perloočka), vyšší (přímý vývin nebo nepřímý – larva zoea, raci nalepují k pohlavním otvorům spermatofory, kladení vajíček na zadečkové končetiny pleopody) Hmyz – gonochoristé, většinou sexuální dimorfismus, vzácně hermafroditismus či partenogeneze, vložení pohlavního orgánu do samice či přes spermatofor, kladélka, spermie uskladněny ve spermatéce, vývin nepřímý (proměna dokonalá/nedokonalá)Měkkýši – plži (hermafrodité, gonochoristé, vývin přímý i nepřímý (mořští)), mlži (gonochoristé, vnější oplození, mořská larva veliger, sladkovodní a cizopasná larva glochidie), hlavonožci (přímý vývin, po páření hynou, samec hektokotylovým ramenem přenese spermie k samici)Ostnokožci – gonochoristé, nepřímý vývin, dipleurní larvy, vnější oplozeníPláštěnci – hermafrodité (nepárové pohl.orgány), pohlavně se množí larva, pučení, metagenezeBezlebeční – oddělené pohlaví, chybí pohlavní dimorfismus, 25 párů gonád po stranách hltanu, pohlavní buňky opouštějí tělo atripórem, vnější oplození, obrvené larvyObratlovci – pohlavní žlázy, vývody, přídatné žlázy, pářící orgány, gonochoristé (výjimky jsou některé ryby), sexuální dimorfismus (primární a sekundární pohlavní znaky), pohlavní žlázy varlata a vaječníky Pářící orgány samců: z břišních ploutví (paryby), hemipenis (plazi), druhotně chybí (ptáci, mají pštrosi a vrubozobí, vychlípitelný záhyb kloaky), erektilní penis (savci) Kruhoústí – gonochoristé, vnější oplození, larvy minohy, larva žije déle než dospělec, dospělci nepřijímají potravu (mihule), velká vajíčka, chybí larvální stadium (sliznatky) Paryby – vnitřní oplození, sexuální dimorfismus, zdvojený pářící orgán mezi břišními ploutvemi (pterygopod), pronikání do kloaky samice, vejcorodí, živorodí, někdy nitroděložní kanibalismus Ryby – vnější oplození (tření,trdliště), někdy vnitřní (živorodky), gonochoristé (jikry, mlíčí), nadprodukce potomostva, přímý vývin (potěr, plůdek) Obojživelnící – červoři: vnitřní oplození, penisovitý orgán z vnitřku kloaky (phallodeum), vejcorodí i živorodí, larvy, někdy metamorfovaní dospělci, žáby: vnější oplození, samec zachycený na hřbetě samice pomocí mozolnatých výrůstků, stimuluje ovulaci, vypuštěná vajíčka oplodňuje, nepřímý vývin (pulci), ocasatí: nepřímé vnitřní plození (samec vypustí spermatofor, samice nabere do kloaky), čolci oplozují ve vodě, mloci na souši, larviparie Plazi – vnitřní oplození, hemipenis, vejcorodí, vejcoživorodí, živorodí (velmi vzácní, zárodky vyživován z primitivní placenty Ptáci – vnitřní oplození, párová varlata, levé větší, chámovody do středního oddílu kloaky, chybí penis většinou, samice levý vaječník a levý vejcovod, v děloze se tvoří vápenitá skořápka, vaječný zub, mláďata nidikolní a nidifugní Savc

Témata, do kterých materiál patří