Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


52. Genetika - obecné zákonitosti, pojmy, osobnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

52. Genetika - věda o dědičnosti a proměnlivosti Johann Gregor Mendel - zabýval se přenosem znaků z rodičů na potomstvo - * 1822 - Hynčice, + 1884 - Brno - vystudoval gymnázium v Opavě, poté studoval filosofii v Olomouci - studoval univerzitu ve Vídni - fyzika a přírodopis - vynikající učitel - vysokou školu ale nedokončil - nervově se zhroutil u státnic - vstoupil do kláštera - jméno Gregor (1854-63) - zájem o přírodní vědy - botanika, zoologie, včelařství, meteorologie, zeměpis, matematika (statistika, kombinatorika) -> prováděl experimenty - zkoumá dědičnost živočichů a rostlin - hledá pravidla - hypotéza v matematice - přenos znaků z rodičů na potomstvo -> snažil se prokázat platnost hypotézy -> vybírá model pro experiment (rostliny) - knotovka, nocenka, jestřábník, hrách setý - v období předběžných pokusů si vybral 34 odrůd hrachu a ověřoval čistotu a konstantnost - 22 odrůd vybral pro období hlavních pokusů: A, barva květu - červená - D, bílá - R B, tvar semen - kulaté - D, hranaté - R C, zbarvení děloh - žlutá - D, zelená - R D, tvar zralých lusků - jednoduše klenuté - D, zaškrcované - R E, barva lusku - zelená - D, žlutá - R F, pozice květů - úžlabní - D, vrcholové - R G, výška rostliny - dlouhý (180-220cm) - D, nízký (do 45cm) - R - prokázal platnost jeho matematických předpokladů - kniha: POKUSY S ROSTLINNÝMI HYBRIDY -> záznamy jeho experimentů - ověřovací pokusy - snaží se prokázat platnost pro ostatní organismy - použil jestřábníky -> APOMIXE - partenogeneze = vývoj pouze ze samčí gamety - štěpné poměry se mu nepotvrdily ->zbytek života žil v ústraní - jeho dílo bylo propadák - zneužili ho jeho odpůrci + bylo náročné - 30 let po Mendelovi - Hugo de Vries, Carl Correns, Erich von Tschermak -> potvrdili platnost jeho hypotéz ->Mendelovy zákony dědičnosti - 3 fenotypové, 2 genotypové 1. Mendelův zákon - jeden rodič = dominantní homozygot AA - druhý rodič = recesivní homozygot aa -> potomci jsou vždy heterozygotní a fenotypově stejní 2. Mendelův zákon - AA a aa -> genotypový štěpný poměr 1:2:1 - 25% homozygotně dominantní - AA - 25% homozygotně recesivní - aa - 50% heterozygot - Aa A, úplná dominance - fenotypový štěpný poměr - 3:1 - 75% - dominantní fenotyp - AA, Aa, Aa - 25% - recesivní fenotyp - aa B, neúplná dominance - fenotypový štěpný poměr je stejný jako gentypový poměr - 1:2:1 3. Mendelův zákon - křížením polyhybridů vzniká fenotypově i genotypově nejednotné potomstvo - dihybridní křížení: AABB x aabb - genotypový štěpný poměr - 1:2:1:2:4:2:1:2:1 - fenotypový štěpný poměr - 9:3:3:1 - dědičnost - skutečnost, že potomstvo se shoduje se svými rodiči v druhových vlastnostech, znaky - proměnlivost - skutečnost, že potomstvo se liší od rodičů v individuálních vlastnostech - genetika organismů = Mendelovská genetika - cytogenetika - molekulární genetika - nejnižší úroveň - genetika populací - nejvyšší úroveň - znak - každá vlastnost organismu - anatomické znaky, fyziologické znaky, psychické znaky - kvalitativní znaky - vlastnosti, které se vyskytují v nějakém stupni vyjádření - kvantitativní znaky - znaky, které lze nějakým způsobem měřit - vloha - dědičný předpoklad vlastnoti = geny - kousek ze šroubovice DNA, která odpovídá za jednu vlastnost - hlavně v jádře - soubor genů v jádru buněk = GENOM (KARYOTYP) - mimo jádro - v cytoplazmě, v plastidech a mitochondriích - vlastní geny - soubor všech genů v buňce (znaků, vlastností) = GENOTYP - vnějším projevem genotypu je fenotyp - soubor zvnějšku zpozorovatelných znaků - dědičně a vlivem prostředí - koeficient dědičnosti - HERITABILITA - LOKUS - místo chromozomu na dvoušroubovici - rozdílné formy jednoho genu = ALELA (červený x bílý květ) -> A dominantní - ta, která se v potomstvu prosadí -> a recesivní - v potomstvu se neprojeví - HOMOZYGOT - funkčně shodné alely - AA = dominantní homozygot aa = recesivní homozygot - HETEROZYGOT - rozdílné alely - Aa Fenotyp 1, Homozygot - červená - AA - bílá - aa 2, Heterozygot - dominance x recesivita a, úplná dominance - červená - Aa b, neúplná dominance - řůžová - Aa c, kodominance - červená - AA - bílá - aa - růžová - Aa

Témata, do kterých materiál patří