Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Korálnatci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Korálnatci Říše:Živočichové Kmen:Žahavci Třída:Korálnatci Výskyt korálnatců:Někteří korálnatci obývají kromě tropických a subtropických vod i Severní moře. Rozdělení korálnatců:Korálnatce můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří polypové, kteří si budují vápenatou schránku a nazývají se větevníci, do druhé skupiny se řadí polypové s peříčkovitými chapadélky. Větevníci si podezdívají svůj masivní skelet destičkou tvořenou nožním terčíkem. Díky tomuto pevnému přichycení se polyp v nebezpečí může bleskurychle zatáhnout do ochranného vápenatého pancíře. Jiné druhy korálnatců vypadají masitě a mohou se v proudu vody naklánět a uhýbat, protože jejich kostru tvoří jednotlivé vápenaté tyčinky uložené v rosolovité vrstvě. Korálnatci tvoří vnější kostru tzv. exoskelet a vnitřní kostru tzv. endoskelet. Ty jsou tvořeny uhličitanem vápenatým či koralitem, který má červenou barvu. Způsob života korálnatců: V jejich životním cyklu se objevuje pouze polyp. Korálové výtvory se skládají z velkého množství jednotlivých pevně uchycených polypů, kteří společně vytvářejí jakési větvičky nebo jiné tvary. Jednotliví polypi mají krátký, válcovitý tvar s otvorem na horním konci, který je olemován věnečkem chapadel. Jsou spojeni kanálky z několika vrstev buněk, kterými si mohou předávat natrávenou potravu. Délka jednotlivého polypu jsou 2cm a délka kolonie dosahuje v průměru až 3m. Rozmnožování korálnatců :Kolonie korálnatců vzniká pučením, což je nepohlavní způsob rozmnožování, při němž se od starého jedince oddělí malý výrůstek, který doroste v kompletního nového mladého jedince. Pupeny vznikají buď na tkáních spojujících jednotlivé jedince v kolonii, nebo vyrážejí v místě nožního terčíku mateřského jedince. Při fázi ubývajícího měsíce vypouštějí korálnatci do vody biliony vajíček a spermií a připravují tak mnoha mořským živočichům bohatou hostinu. Všichni polypové jednoho druhu vypouštějí své pohlavní buňky současně v téže době. Z oplodněných vajíček se vyvíjejí drobounké larvy, které pak vytvářejí podstatnou část zooplanktonu. Potrava korálnatců :Korálnatci jsou aktivní v noci. Živí se planktonem a organickými částečkami vznášejícími se ve vodě. Kořist chytají pomocí ochromujících žahavých buněk, jejichž vymršťující se žahavá vlákénka jsou poseta drobounkými zpětnými háčky. Mnozí korálnatci si pěstují uvnitř těla jako potravu řasy, které za využití slunečního světla přeměňují oxid uhličitý v energii. Tyto řasy dodávají větvičkám korálnatců žlutohnědé zbarvení. Větevníci, kteří jsou závislí na řasách, mohou přežít pouze v takových hloubkách, kam pronikne mořskou vodou sluneční svit. Porost vápenatých řas na povrchu kolonie větevníků pomáhá zpevnit celkovou konstrukci útesu. Ochrana korálnatců: Korálnatci jsou velmi křehcí, a tak je velmi často zničí vlečené kotvy lodí nebo bezohlední potápěči. Některé druhy korálnatců téměř vyhubil obchod se suvenýry. Rozmanitost druhů korálnatců:Mezi ně patří mořské houby, mnohoštětinatci, sasanky, pérovníky, měkkýši, korýši a ostnokožci. Každý kout a škvíra útesu slouží různým živočichům jako úkryt. Všechny organismy na útesu jsou součástí složitých vzájemných vazeb Největší korálový útes:Největším korálovým útesem jeVelký bariérový útes u východního pobřežíAustrálie.Tento pás je přes 2000 km dlouhý. Do východního australského státu jménemQueensland turisté často jezdí kvůli tomuto pásu korálových útesů. Velký bariérový útes je největší na světě a byl dokonce zapsán do seznamuUNESCO. Využití korálů:Tvrdé vnější schránky některých druhů korálů různých odstínů typickéčervené barvy se již odpravěku využívaly jako oblíbenýšperkařský materiál, a to jak k výrobě jednotlivých částí náhrdelníků, tak k výzdobě předmětů z jiných materiálů. Korály se také využívají ve farmaceutickém průmyslu, kde je využívají k vývoji léčiv, které by mohli zabránit rakovině, artritidě či onemocněním virového původu.

Témata, do kterých materiál patří