Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dědičnost mnohobuněčného organismu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

24. Dědičnost mnohobuněčného organismu: Stavba DNA: Dvojšroubovice – dvě vlákna k sobě přesně komplementární, jedno ve směru 3-5 a druhé opačně Vlákno složeno z jednotlivých nukleotidů: fosfát, cukr a bázeBáze: adenin, guanin, cytosin, thyminKomplementarita bází: A=T, C≡GV RNA je thymin nahrazen uracilem (A=U)Denaturace = rozrušení vodíkových můstků, oddělení vlákenReasociace = zpětný děj k denaturaciChromozom je tvořen chromatinem a histony (bílkovina)Nukleozom = 8 histonů obtočených DNA Replikace DNA: Potřebný enzym: DNA-polymeráza Princip zipu: U prokaryot, plazmidů, chloroplastů, mitochondrií (kružnicová DNA)Replikační počátek: lokus ori (v místě orientace 3-5)Vlákna se rozdělí a ke každému se vytvoří nové vlákno (replika)Původní vlákno = matrice Bublinový princip: U eukaryotní buňky (je složitější)Rozpletení a replikace na více místech zároveňOkazakiho fragmenty = nové úseky 3-5Nové části se poté spojí ligázou Proteosyntéza: Tvorba RNA (transkripce): Probíhá v jádře buňky, potřebný enzym: DNA-polymerázaPřepis genetických informací z DNA do RNAVlákna DNA se rozpletou, podél jednoho (ve směru 5-3) se vytvoří jedno vlákno RNAVlákno RNA se odpojí a DNA se znovu uzavřeExon – část nesoucí informaciIntron – nekóduje informaci, je pomocí enzymů vystřižen v posttranskripční úpravě Mediátorová RNA (mRNA): Tzv. messenger – vede informaci z DNA Transferová RNA (tRNA): Má triplet antikodon – nasedá jím na mRNANese aminokyselinuKaždý triplet je určen pro specifickou aminokyselinu (těch je asi 20) Ribozomální RNA (rRNA): Vzniká na jadérkuTvoří ribozomy Průběh proteosyntézy: mRNA vchází do ribozomu, udává pořadí a počet aminokyselin (= translace)ribozom zpracovává informace z mRNAtriplet AUG = start-kodon (metionin) – ribozom začne napojovat tRNAtRNA se připojí na triplet, odevzdá aminokyselinu a znovu se odpojíz aminokyselin vzniká řetězec – proteintriplety UAA, UAG, UGA = stop-kodon – řetězec se zakončí Morganovy zákony: Thomas Hunt Morgan: zakladatel chromozomové teorie dědičnostizkoumal na octomilkách (rychle se množí)odebíral vzorky z ústního ústrojísledoval karyotyp – počet chromozomů v jádře 1. Morganův zákon: geny jsou na chromozomech uspořádány lineárně za sebou na zcela určitých místech 2. Morganův zákon: geny uložené na jednom chromozomu tvoří vazbu, dědí se společněnení to vždy pravda – viz. Crossing overtvoří se genetické mapy – přesně víme, kde co je v genomu1956 stanoven počet lidských chromozomů Crossing over: Vzájemná výměna částí chromatid homologických chromozomůVýznam: větší variabilita potomstvaProbíhá při meióze (tvorba pohlavních buněk redukčním dělením)Chromatidy se překříží, zlomí a napojíMorganovo číslo: počet rekombinovaných potomků v populaci (v %)Batesonovo číslo: poměr mezi nerekombinovanými a rekombinovanými potomky Chromozomové určení pohlaví: V karytypu je jeden pár gonozomů, které určují pohlaví (XX nebo XY)U chromozomu Y: oblast SRY – zapříčiní vznik varlat, projeví se až po cca 2 měsícíchŠance holka/kluk je 50/50 Savčí typ (drosophila): Krokodýli, želvy, savci a některý hmyzX+Y = kluk (heterogamické pohlaví)X+X = holka (homogamické pohlaví)Muž tvoří spermie X i Y, žena tvoří pouze X vajíčka Ptačí typ (abraxas): Ptáci, plazi, ryby, některý hmyzX je Z, Y je WZ+Z = sameček (homog.)Z+W = samička (heterog.)Samice tvoří Z i W vajíčka, samci jen Z spermie Protenor (haploidní určení): U hmyzu (včely)Chybí Y, záleží jen na počtu X1X = samec (z neoplozeného vajíčka), 2X = samice (z oplozeného vajíčka) Mutace pohlavních chromozomů: Turnerův syndrom: Ženy, pouze 1 X (= monozomie, značíme X0)Mají tedy jen 45 chromozomůNižší postava, krátký krk, krátké ruceVazivovité vaječníky – neplodnost Klinefeltův syndrom: Muži, o jedno X navíc (tedy trizomie XXY), celkem 47 ch.Vystouplá prsa, malá varlata, slabé ochlupeníVazivovitá varlata – neplodnost Superžena: Trizomie XXX, celkem 47 ch.Nízká inteligence, většinou neplodnost, problémy s cyklem Supermuž: Trizomie XYY, celkem 47 ch.Vysocí, psychicky labilní, neplodní Intersex – mozaika: V buňkách se vyskytuje XX i XY – není to tedy žena ani mužZakládají se gonády obou pohlaví – jedno může převládat a ani se to nemusí vědětBarrovo tělísko – projevuje se zabarvením u buněk které obsahují více než jedno X Pohlavně vázané choroby: Vázané na gen ležící na gonazomuDědí se recesivně – pro projev se musí sejít 2 alelyPřímá dědičnost = gen na Y, dědí se z otce na synaKřížená dědičnost = gen na X, dědí se z matky na syna, z otce na dceruNeplatí zde Mendelovy zákony! Hemofilie: Porucha srážlivosti krve – netvoří se srážecí proteinLeží na XXh + X = přenašečka, zdraváXh + Xh = přenašečka, nemocnáXh + Y = přenašeč, vždy nemocný (nemá druhý X pro potlačení) Daltonismus: Leží na XBarvoslepost Ektodermální dysplazie: Absence potních žlázLeží na X Syndrom fragilního chromozomu X: Mentální retardace Pohlavně ovládané choroby: Vlohy vázané na autozomech, projev vázaný na pohlavíNapř plešatost: u mužů je PP i Pp plešatý, u žen musí být PP, aby byla plešatá

Témata, do kterých materiál patří