Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
16. strunatci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

16 – Strunatci 16. Strunatci OBECNÁ CHARAKTERISTIKA mnohobuněční3 zárodečné listy: ektoderm, entoderm, mezodermcoelomzpravidla bilaterální souměrnost struna hřbetní = chorda dorsalis = chrupavčitá elastická nesegmentovaná tyčinka - základem vnitřní kostry - entodermálního původu - nad trávicí soustavou, pod nervovou trubicí (u vyšších obratlovců zachovaná jako meziobratlové ploténky) TS trubicovitá – otvor řitní vždy před koncem těla – pravý ocas postanální(aspoň v embrio. Fázi) CS uzavřená – srdce ventrálně (na břišní straně) pod trávicí soustavou, žene krev k hlavě NS: trubicovitá – u vyšších obratlovců nervová trubice členěna na míchu a mozek žaberní štěrbinymetamerní segmentace ektoderm: pokožka a její deriváty, NS mezoderm: svaly, kostra, škára, tělní tekutiny, pojiva (kost, chrupavka, vazivo), CS, VS, RS entoderm: DS, TS a deriváty játra a žlučník, pankreas SYSTÉM STRUNATCŮ: podkmeny: třídy: pláštěnci – sumky, salpy, vršenky kopinatci/ bezlebeční - podkmeny: nadtřídy: třídy: obratlovci – bezčelistnantci – kruhoústí – sliznatky, mihule - čelistnatci - paryby - rejnoci, chiméry, žraloci podtřídy: řády: - ryby - nozdratí - lalokoploutví (latimerie podivná) - dvojdyšní (bahníci australský, americký) - paprskoploutví – násadcoploutví - chrupavčití (bichiři, jeseteři) - mnohokostnatí lososovití, ostnoploutví, trnobřiší...) - obojživelníci – červoři - ocasatí - bezocasí - plazi - želvy - krokodýli - haterie - šupinatí - ještěři - hadi - ptáci - savci - vejcorodí - ptakořitní - živorodí - nadřád: - vačnatci - placentálové dělení podle tvorby zárodečných obalů: anamniota – vajíčka nemají zárodečné obaly – vázána na vodní prostředí (paryby, ryby, obojživelníci)amniota – vajíčka chráněna zárodečnými obaly proti vyschnutí – přechod na souš (plazi, ptáci, savci) PLÁŠTĚNCI mořští, přisedlí i volně plouvoucí (planktoničtí)jednotlivě nebo kolonieontogenetická regrese – znaky strunatců jen v larválním stadiu: chorda, nerv. Trubice, metamerní svalstvo - po přisednutí larvy struna mizí, trávicí strubice se zatáčí – bez ocasu, mizí metamerní segmentace, část nerv. Soustavy zakrní tvrdý rosolovitýplášť z tunicinu (polysacharid)2 otvory – přijímací (nahoře), vyvrhovací (po straně) DS: žaberní štěrbiny v hltanuTS: hltan – jícen – střevo – kloakální otvor -cedníkovitý hltan k filtraci vody (organického materiálu), s tisíci žaberních štěrbin – i dýchání VS: bez vyluč. orgánů – škodlivé látky ukládány do skupin vazivových buněk u střeva – vypuštěníCS: otevřená, srdce v osrdečníku (zbytek coelomové dutiny)NS: chorda a nerv. Trubice jen u larev, u dospělců nervová uzlinaRS:hermafroditi, vývoj nepřímý -pohlavně i nepohlavně (pučením) – u některých metageneze KOPINATCI mořští, na písečném dně mělčinžijí zahrabáni v písku, v noci vyplouvají, živí se filtrací planktonu a detrituploutevní lem, ocasní ploutvičkabez zřetelné hlavy -SS:příčně pruhovaná svalovina – evoluční novinka TS: hltan – jícen – střevo – řitní otvor -hltan s mnoha žaberními štěrbinami, kolem obžaberní prostor, přefiltrovaná voda odchází z obžaberního prostoru zvláštním otvorem (atrioporem) DS: celým povrchem těla (žaberní štěrbiny bez dýchací fce)CS: uzavřená, bez srdceVS: párové ledvinové kanálkyNS: nervová trubice nad chordou, bez mozkureceptory: k chordě přirůstá po celé délce pokožka se světločivnými b., vpředu vířivá jamka s čichovou fcíRS:gonochoristé bez pohl. dimorfismu - vývoj nepřímý – obrvená plovoucí larva - embryonální vývoj kopinatce je modelovým příkladem pro embryonální vývoj všech strunatců kopinatec plžovitý EVOLUČNÍ NOVINKY OBRATLOVCŮ kůže: vícevrstevná pokožka a škára(mezodermální),kožní deriváty (šupiny, peří, chlupy)vnitřní kostra: lebka + páteř z obratlů + kostra končetin meziobratlové ploténky CS: uzavřená, svalnaté srdce (poprvé srdeční svalovina),krev shemoglobinem,červené krvinky (erytrocyty)VS: párové ledviny – osmoregulační fce, kontrola regulace solí, odstranění splodin (amoniak)NS: mozek(chráněn lebkou)a míchareceptory: nejvyvinutější – komorové oko, blanitý labyrint vnitřního ucha...RS: gonochoristé, u některých bezblanných a plazů parthenogeneze tranzitivní hermafroditizmus = změna pohlaví v průběhu života viviparie (živorodost), oviparie (vejcorodost), ooviviparie (vejcoživorodost) KRUHOÚSTÍ vodní draví živočichové s nepřímým vývojem (dospělci nejsou schopni samostatného života, pouze rozmnožování)orgánové soustavy: pohybová: opěrná – chrupavčitá kostra se zachovanou chordou svalová – segmentovaná svalovina se neupíná na kostru DS: žábry jsou uložené v kulovitých váčcích se silně prokrvenými lupínky VS:prvoledviny opistonefros CS: –venóznísrdce s 1 komorou a 1 předsíní (pumpuje pouze odkysličenou krev) NS: jednoduchý mozek je rozdělen na pět dílů, hmota míchy převyšuje hmotu mozku, mozek je kryt pouze blanou smyslová – primitivní, nejvyvinutější jeproudovýorgán (podobný u paryb) RS: gonochoristé SLIZNATKY mořštíoči redukované, přerostlé kůžímíšní nervy spojené do míšního gangliaslizotvorné žlázy – velká produkce slizu (obrana)ústní otvor hvězdicovitý s několika masitými tykadly, v ústní dutině destičkyodontoidyvývoj přímýsliznatka cizopasná MIHULE sladkovodní i mořští1 pár inverzních očí + podkožní oko na temenipostranní čára, ústní otvor s kruhovitou přísavkous drobnými zoubkyoplození vnější,vývoj nepřímýlarva minoha – filtruje bahno nebo parazitická (u mořských), po dospění se uzavírá trávicí trubice – nepřijímají potravu, žijí jen několik dní, po vytření umírajímihule potoční, říční, mořská PARYBY mořsképlakoidní šupiny – stavbou shodné se zuby (sklovina, zubovina)ploutve: ocasní heterocerkní, párové hrudní a břišní, 2 hřbetní, řitníbez plynového měchýře PS:kostra chrupavčitá, lebka s protaženou obličejovou částí (rostrum), oddělená dolní čelist chorda dorsalis po celý život DS: 5 (i 6, 7) žaberních štěrbin TS: hltan – jícen – žaludek –střevo se spirální řasou – konečník vyvinuta štítná žláza, hypofýza, nadledvinky, játra, žlučník, slezina a slinivka břišní CS:venózní srdce (pumpuje odkysličenou krev směrem

Témata, do kterých materiál patří