Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11. Primitivni bezobratli

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

11.Primitivní bezobratlí Vznik mnohobuněčnosti u živočichů, živočichové se slepou trávicí dutinou (houbovci, žahavci, ploštěnci). Vznik mnohobuněčnosti u živočichů - začátek v prvohorách v kambriu - tělo člověka – bilion buněk - heterotrofní výživa, výskyt tkání - největší – plejtvák obrovský, nejmenší – výřníci sinciciální teorie vzniku – 1 buňka se začala členit přehrádkami > kolonie (syncicium = soubuní) koloniální teorie vzniku – více buněk se shlukovalo > kolonie > vchlípení (invaginace) > dvouvrstevné organismy (žahavci, medúzy) diblastika – ektoderm + entoderm, mezi tím rosolovitá hmota mezoglea triblastika – mají mezoderm, od ploštěnců víš, z těchto zárodečných listů > orgány rozmnožování nepohlavní – nemění se gen. info, nový jedinec se vyvíjí z části organismu -pučením – žahavci – nezmar -dělením – žahavci vznikne klon probíhá rychleji, stačí jeden jedinec polyembryonie – z 1 embrya vznikne více pohlavní – mění se gen. info 2 gamety (haploidní) > zygota (diploidní) vnik gamet = gametogeneze (spermatogeneze, oogeneze) gonochoristé (jedna pohlavní žláza)x hermafrodité (obě žlázy, př. hlemýžď) pohlavní znaky - primární – přítomnost pohl. žlázy - tvorba estrogenu a testosteronu – ty vytvářejísekundární znaky (ochlupení, parohy, zbarvení) oplození – proniknutí spermie do vajíčka mimotělní – ve vodě, vodní živočichovévnitřní vajíčko produkuje látky, spermie se pohybuje podle jejich koncentrace embryogeneze – od vzniku embrya do porodu a) blastogeneze – rýhování vajíčka (zygoty!), tvorba zárodečných listů b) organogeneze – zárodečné listy > orgány blastogeneze – vzniká mnohobuněčný útvar (morula), zárodek neroste, jen se zvětšuje počet buněk - způsob rýhování závisí na typu zygoty (hlavně na množství a uložení žloutků (savci nemají ani jeden) vajíčka podle počtu žloutků oligolecitální – máložloutková vajíčka (mořské houby, žahavci), rýhují se celá = totální rýhovánípolylecitální – hodné žloutku, rýhuje se pouze povrchová oblast cytoplasmy = částečné (parciální rýhování), žloutek se nerýhuje RÝHOVÁNÍ = série mitotických dělení > morula (tvořena geneticky fixovaným počtem buněk,blastulace –blastula (dutá koule, na povrchu tvořena buňkami) – vzniká z moruly rozestoupením buněk uvnitř, dutina uvnitř koule =blastocel (cel = střevo), blastulu tvoříblastoderm, gastrulacívzniká gastrula –invaginace blastodermu do blastocelu živočichové prvoústí – z prvoúst > ústa – do hmyzu druhoústí – ostnokožci + obratlovci – z prvoúst > řiť mezoderm – vychlípením z ektodermu diblastika – houby, žahavci – nemají mezodermtriblastika – ostatní . mají mezoderm neurulace – poslední stadium vývoje listů (v rámci blastogeneze) > vznik nervové trubice, nervová soustava vzniká z ektodermu (neuroektodermu) neurula = gastrula s nervovou trubicí organogeneze z ektodermu– pokožka a její deriváty, NS, části smyslových orgánů z entodermu– dýchací, trávicí soustava mezoderm –všechno mezi - svaly, pohl. žlázy, cévy, srdce postembryonální vývoj přímý (nejde přes larvu – hmyz) – z vajíčka rovnou jedinec(savci, obratlovci kromě obojživelníků)nepřímý (hmyz) Živočišné houby, žahavci kmen: VLOČKOVCI -Nejjednodušší známí mnohobuněční živočichové kmen: Živočišné houby (Porifera) vodní živočichové (97% mořských) pravděpodobně se vyvinuli z bičíkovců starobylá skupina (kambrium) slepě končící vývojová větev evolučně ustrnuli na stupni gastruly v dospělosti zcela nepohybliví, připomínají trsy řas nevytvořené svalstvo, cévní ústrojí, ani nervové dýchají celým povrchem těla žijí samostatně (solitárně) nebo vytváří kolonie houby jsou hermafroditévýskyt: mořetělo: 2 zárodečné listy, 2 vrstevná kulovitá blastula na povrchu jeektoderm (fce: krycí) vnitřní vrstvaentoderm límečkové buňky (choanocyty) =>fce: trávicí voda prochází do centrální dutiny ostiemi -> vodu zachytí choanocyty -> zpracované živiny rozvádí amoebocyty -> voda vychází vyvrhovacím otvorem

Témata, do kterých materiál patří