Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11. Primitivni bezobratli

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40.44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

11. Primitivní bezobratlí

Vznik mnohobuněčnosti u živočichů, živočichové se slepou trávicí dutinou (houbovci, žahavci, ploštěnci).

Vznik mnohobuněčnosti u živočichů

- začátek v prvohorách v kambriu

- tělo člověka – bilion buněk

- heterotrofní výživa, výskyt tkání

- největší – plejtvák obrovský, nejmenší – výřníci

sinciciální teorie vzniku – 1 buňka se začala členit přehrádkami > kolonie (syncicium = soubuní)

koloniální teorie vzniku – více buněk se shlukovalo > kolonie > vchlípení (invaginace) > dvouvrstevné organismy (žahavci, medúzy)

diblastika – ektoderm + entoderm, mezi tím rosolovitá hmota mezoglea

triblastika – mají mezoderm, od ploštěnců víš, z těchto zárodečných listů > orgány

rozmnožování

nepohlavní – nemění se gen. info, nový jedinec se vyvíjí z části organismu

- pučením – žahavci – nezmar

- dělením – žahavci

vznikne klon

probíhá rychleji, stačí jeden jedinec

polyembryonie – z 1 embrya vznikne více

pohlavní – mění se gen. info

2 gamety (haploidní) > zygota (diploidní)

vnik gamet = gametogeneze (spermatogeneze, oogeneze)

gonochoristé (jedna pohlavní žláza) x hermafrodité (obě žlázy, př. hlemýžď)

pohlavní znaky - primární – přítomnost pohl. žlázy - tvorba estrogenu a testosteronu – ty vytvářejí sekundární znaky (ochlupení, parohy, zbarvení)

oplození – proniknutí spermie do vajíčka

  • mimotělní – ve vodě, vodní živočichové

  • vnitřní

vajíčko produkuje látky, spermie se pohybuje podle jejich koncentrace

embryogeneze – od vzniku embrya do porodu

a) blastogeneze – rýhování vajíčka (zygoty!), tvorba zárodečných listů

b) organogeneze – zárodečné listy > orgány

blastogeneze – vzniká mnohobuněčný útvar (morula), zárodek neroste, jen se zvětšuje počet buněk

- způsob rýhování závisí na typu zygoty (hlavně na množství a uložení žloutků (savci nemají ani jeden)

vajíčka podle počtu žloutků

  • oligolecitální – máložloutková vajíčka (mořské houby, žahavci), rýhují se celá = totální rýhování

  • polylecitální – hodné žloutku, rýhuje se pouze povrchová oblast cytoplasmy = částečné (parciální rýhování), žloutek se nerýhuje

RÝHOVÁNÍ = série mitotických dělení > morula (tvořena geneticky fixovaným počtem buněk, blastulaceblastula (dutá koule, na povrchu tvořena buňkami) – vzniká z moruly rozestoupením buněk uvnitř, dutina uvnitř koule = blastocel (cel = střevo), blastulu tvoří blastoderm, gastrulací vzniká gastrula – invaginace blastodermu do blastocelu

živočichové

prvoústí – z prvoúst > ústa – do hmyzu

druhoústí – ostnokožci + obratlovci – z prvoúst > řiť

mezoderm – vychlípením z ektodermu

  • diblastika – houby, žahavci – nemají mezoderm

  • triblastika – ostatní . mají mezoderm

neurulace – poslední stadium vývoje listů (v rámci blastogeneze) > vznik nervové trubice, nervová soustava vzniká z ektodermu (neuroektodermu)

Témata, do kterých materiál patří