Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11. Primitivni bezobratli

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40.44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • měchožil zhoubný, nesmírně nebezpečný parazit, tělo dosahuje sotva 6 mm -pouze čtyři články

  • v dospělosti žije ve střevech šelem, jeho mezihostitelem je srnčí zvěř, ovce, kozy, skot, příp. i člověk

  • onkosféra se usazuje v játrech nebo v plicích, kde vytváří boubel (=echinokok) až o velikosti kedlubny- v něm vzniká velké množství hlaviček

 • škulovec široký, tělo- až 4000 čl. =10m, hlavička má přísavné rýhy (botridie), larva má tři vývojová stadia: v buchance, v rybě, konečný hostitel=konzument ryb=člověk, pes, vlk, tuleň, vodstvo Pobaltí, Kanady, Japonska

 • řemenatka ptačí, parazituje hojně ve střevech racků a volavek- mezihostitel = buchanky a ryby.

 • ZÁVĚR: Z fylogenetického hlediska jsou ploštěnci vý­znamnou skupinou živočichů. Domníváme se, že vznikli z plazivých bentických žebernatek. Ploš­těnky samotné jsou výchozím typem pro motolice a tasemnice, které se z nich vyvinuly k parazitické­mu způsobu života a jejich vývoj končí slepě. Výrazně zasahují do hospodářské činnosti člověka a mají význam ve veterinární a humánní medicíně.

 • kmen: HLÍSTI

  • tělo: protáhlé, nečlánkované, válcovité, k oběma koncům se zužující, jednovrstevná pokožka vy­lučuje silnou kutikulu, chránící hlísty před účinky trávicích enzymů hostitele

  • všichni zástupci mají nepravou dutinu tělní pseudocoel, jímž prostupu­je trávicí trubice s vyvinutým ústním a řitním otvo­rem

  • pseudocoelní dutinu vyplňuje míza a zplodi­ny anaerobního dýchání (např. kyselina máselná)

  • nemají soustavu dýchací, ani soustavu cévní

  • gonochoristé (odděleného pohlaví)

  • žijí ve vodním prostředí, ve vlhké půdě, nebo pa­raziticky

  třída: HLÍSTICE

  • převážně parazitičtí živočichové - způsobu­jí někdy velmi vážná onemocnění epidemického charakteru

  • ústa hlístic jsou zpravidla vybavena kutikulárními zuby­, jimiž aktivně narušují tkáně hostitele

  • trávící soust.: ústní otvor -) sací hltan pro na­sávání živin

  • škodlivé rozpustné látky vylučují jednobuněčnými vylučovacími trubicemi

  • jedno­vrstevná pokožka krytá kutikulou

  • gonochoristé s nápadným pohlavním dimorfismem- samečkové jsou drobnější; při vy­ústění samčího pohlavního ústrojí mají dvě štětinky (spikuly), sloužící při páření k aktivnímu rozevírání pohlavního otvoru samičky; samičí pohlavní orgány jsou párové ; značná nadprodukce vajíček,velmi lehká (mohou být unášena i průvanem) ; značně odolná vůči vyschnutí, mrazu a chemikáliím.

   • škrkavka dětská

    • cizopasí v tenkém střevě člověka- odebírá živiny, intoxikuje svými metabolity, narušuje cévní kapilární sítě, ucpává střeva až k jejich proděravění = perforaci ­

    • znakem nakažení škrkavkami, nemoci zvané ascaridó­za, je nechutenství, zvracení, bolesti hlavy. Nákaza je rozšířena zejména mezi dětmi. Oplozená vajíčka škrkavek opouštějí s výkaly tělo. Pokud se dostanou do žaludku hostitele, vyvíjejí se z nich mikroskopic­ké larvy. Ty prolezou stěnou tenkého střeva a krví jsou pasivně zanášeny do jater a posléze do plic, kde dráždí ke kašli. Po opětném polknutí s hlenem se usa­zují v tenkém střevě, kde dospívají.

  Témata, do kterých materiál patří