Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11. Primitivni bezobratli

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

a přední části tělahmatové buňky a nápadné párovéoči nervová soustava – v přední části těla nervové zauzliny, z nichž vedou nervy pokožka jednovrstevná a pigmentovaná pohyb – řasinkový epitel, svalstvo, živí se dravě gastrovaskulární systém, dýchání celým povrchem těla, vylučování protonefridiemi rozmnožování: hermafroditi nakladená vajíčka vždy po několika kusech uzavírají dokokonů, které přilepují na kameny ve vodě sladkovodní druhy ploštěnek mají vývoj přímý, mořské druhy se vyvíjejí nepřímo regenerační schopnost ploštěnka mléčná ploštěnka potoční ploštěnka černá třída: MOTOLICE (Trematoda) cizopasníploštěnci, nečlánkované tělo, dospělci zpravidla parazitují na obratlovcích, jejich vývojová stadia na bezobratlých, často střídají hostitele a mají složité vývojové cyklyparazitický způsob života vedl k potlačení některých jejich orgánů -např. smyslového a pohybového ústrojí -a naopak k vytvoření ochranných ústrojí - např.kutikula, přísavky- avysoce výkonného pohlavního ústrojí.motolice jaterní u ovcí tělo je protáhle lupenovité, ke koncům sbíhavé, v přední části má na břišní straně dvě přísavky (uprostřed přední je ústní otvor) jednovrstevná pokožka vylučuje kutikulu (chránící ji před účinkem trávicích šťáv hostitele)trávící soust.: svalnatý hltan, jícen, který se větví a nakonec člení na hustou gastrovaskulární síťvylučovací soust.: protonefridiedýchací soust.:dýcháanaerobně, celýmpovrchem tělanervová soust.: značně zjednodušenápohl.ústroje: vyplňují téměř celé tělo (varlata jsou párová, vaječník bývá nepárový); proterandričtí hermafroditi= spermie jim dozrávají dříve-) z toho vyplývá, že vajíčka motolicenemohou být oplozena vlastními spermiemi.vývojový cyklus motolice jaterní: motolice v těle ovce → vajíčko-opouští tělo ovce → miracidium → sporocysta → redie v těle bahnatky malé → cerkárie → ...způsobuje těžkétrávicí poruchy, úhyn, příp. minimální užitkovost napadených zvířat. Může být přenesena i na člověka(kousání stébel trav). krevnička močová způsobuje nemocbillharziózu, projevující se těžkými záněty močového měchýře - hrotitá vajíčka, kladená samičkami, protrhávají stěnu kapilár močového měchýře → způsobují krvácení močových cest a sekundární infekci oddělené pohlaví =gonochoristé - sameček permanentně přidržuje samičku ve své břišní rýze a průběžně ji oplodňuje třída: TASEMNICE endoparazité - v dospělosti žijí ve střevech obratlovců. Jejich larva -onkosféra se dostává do krevního oběhu a s ním do svalů, kde se přeměňuje v klidové stadiumlarvocystu =zvanéboubel (některé druhy se mohou usazovat(encystovat)v játrech či mozku obratlovců nebo i v těle korýšů)tělo: hlavička(skolex) svěncem příchytných háčků(rostelum),který je určovacím znakem jednotlivých druhů tasemnic krček ploché články(proglotidy),které se postupně rozšiřují a prodlužují-zralé články se na konci těla odtrhují a s výkaly opouštějí tělo hostitele, jsou vyplněny oplozenými vajíčky může dosáhnout délky i několika metrů na povrchu -jednovrstevná pokožka (vylučuje kutikulu, chránící před trávicími šťávami hostitele) pod pokožkou je redukovanýpodkožní svalový vak, jehož činností se může pohybovatDýchání: anaerobnětrávicídutina tasemnici zcelachybí,živiny přijímávstřebáváním celým povrchem tělavylučovací soust.:protonefridienervová soust.: po stranách těla prostupujípodélné nervové pruhyrozmnožovací soust.: proterandričtí hermafroditiv dospělosti žije v tenkém střevě člověka (tasemnice dlouhočlenná)po pozření článku tasemnice sev těle prasete vylíhne larva, která je krví roznášena po těle a dostávají sedo svaluprasete, kde se tvoříbělavé váčky - boubele. Při nedokonalé tepelné úpravě vepřového masa se boubele dostanou dožaludku člověka, vychlípí skolex(=hlavičku) a po uchyceníse ve sliznici tenkého střevazačnou vytvářet jednotlivé články s vajíčky. V souvislosti s přechodem na velkochovy prasat tento ještě před několika desítkami let rozšířený druh se téměř nevyskytuje. tasemnice bezbranná,až 2000 článků a dosahuje délky i 10m, její boubelnemá rostelum(=háčky) do člověka se dostává při konzumaci syrového hovězího masa z dobytka, který se pase na lukách hnojených např. fekáliemi ze septiků nebo z kanalizace měchožil zhoubný, nesmírně nebezpečný parazit, tělo dosahuje sotva 6 mm -pouze čtyři články v dospělosti žije ve střevech šelem, jeho mezihostitelem je srnčí zvěř, ovce, kozy, skot, příp. i člověk onkosféra se usazujev játrech nebo v plicích, kde vytváří boubel (=echinokok) ažo velikosti kedlubny- v něm vzniká velké množství hlaviček škulovec široký, tělo- až 4000 čl. =10m, hlavička má přísavné rý

Témata, do kterých materiál patří