Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11. Primitivni bezobratli

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40.44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Druhoústí (Deuterostomia)

  • během ontogeneze vzniká v blastoporu otvor řitní a otvor ústní se prolamuje dru­hotně na protilehlém konci těla

  • ostnokožci, strunatci

 • Podle dokonalosti a vzniku tělní dutiny rozlišu­jeme tři typy tělních dutin:

  • Schizocoel

   • nepravá tělní dutina vyplněná pa­renchymem, jehož skulinami prostupuje tělní mí­za

   • ploštěnci, pásnice

  • Pseudocel

   • nepravá tělní dutina - vyvinula se ze schizocoelu potlačením tělního pa­renchymu

   • vzniká dutina vyplněná mízou a u endoparazitů navíc i zplodi­nami anaerobního dýchání ( podélně touto duti­nou probíhá trávicí trubice)

   • hlísti, hlavatci

  • Coelom - pravá tělní dutina

   • Coelomové živočichy pak dělíme na ty s nečlánkovaným tělem (měkkýši), článkovaným stejnocenně (kroužkovci) a nestejnocenně (hmyz)

 • PRVOÚSTÍ SE SCHIZOCOELNÍ (nepravou) TĚLNÍ DUTINOU

  kmen: PLOŠTĚNCI (Plathelminthes)

  typický znak tohoto kmene je zploštění těla z hřbetní a břišní strany =dorzoven­trálně

  tělo je tvořeno pouze dvěma zárodečnými lu­peny

  vnitřní prostor jejich těla vyplňuje řídké parenchymatické pletivo a tělní teku­tiny

  vylučovací orgány:

  protone­fridie - jejich základem jsou plaménkové buňky

  téměř vždy hermafroditi s vývojem nepřímým

  rozlišujeme tři třídy ploštěnců: ploštěnky, tasemnice, motolice

  třída: PLOŠTĚNKY

  jsou vázané na vodu nebo vlhkou pů­du, mají protáhle zploštělé tělo, na hřbetě a přední části těla hmatové buňky a nápadné párové oči

  nervová soustava – v přední části těla nervové zauzliny, z nichž vedou nervy

  pokožka jednovrstevná a pigmentovaná

  pohyb – řasinkový epitel, svalstvo, živí se dravě

  gastrovaskulární systém, dýchání celým povrchem těla, vylučování protonefridiemi

  • rozmnožování:

   • hermafroditi

   • nakladená vajíčka vždy po několika kusech uzavírají do kokonů, které přilepují na kameny ve vodě

   • sladkovodní druhy ploštěnek mají vývoj přímý, mořské druhy se vyvíjejí nepřímo

  regenerační schopnost

  • ploštěnka mléčná

  • ploštěnka potoční

  • ploštěnka černá

  třída: MOTOLICE (Trematoda)

  • cizopasní ploštěnci, nečlánkova­né tělo, dospělci zpravidla parazitují na obrat­lovcích, jejich vývojová stadia na bezobratlých, často střídají hostitele a mají složité vývojové cykly

  • parazitický způsob života vedl k potlačení některých jejich orgánů -např. smyslového a po­hybového ústrojí -a naopak k vytvoření ochran­ných ústrojí - např. kutikula, přísavky- a vysoce vý­konného pohlavního ústrojí.

  • motolice jaterní

   • u ovcí

   • tělo je protáhle lupenovité, ke koncům sbíhavé, v přední části má na břišní straně dvě přísavky (uprostřed přední je ústní otvor)

   • jednovrstevná pokožka vylučuje kutikulu (chránící ji před účinkem trávicích šťáv hostitele)

  • trávící soust.: svalnatý hltan, jícen, který se vět­ví a nakonec člení na hustou gastrovaskulární síť

  Témata, do kterých materiál patří