Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11. Primitivni bezobratli

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ný – šperky Šestičetní korálnatci: Větevníci Masivní vápencový exoskelet – např. Velký bradlový útes Větevník mozkový Houbovník obecný Sasanky- nikdy nevytváří pevnou vnější kostru Sasanka plášťová – poustevníček mořský Sasanka koňská (kmen: ŽEBERNATKY) mořští živočichové podobní žahavcům ve stadiu medúz (nemají polypa) !!!!! NEMAJÍ ŽAHAVÉ BUŇKY!!!!!! lepkavé buňky fungují stejně jako žahavé -> olepí oběť některé radiálně souměrné jiní dvoustraně plankton, drobné rybky Triblastica živočichové setřemi zárodečnými listya zpravidlabilaterální souměrnostítělatypickýpohybjedním směrem- (výjimku tvoří pouze druhotně radiální ostnokožci) - vytvořila se příď (hlavová částse zmnoženounervovou tkání a smyslovými orgány na různém stupni dokonalosti) a takézáďjejich tělazcela nové specializované útvary, např.tkáně opornéžijí ve všech životních prostředíchsystematicky je členíme na dvě řady: Prvoústí(Protostomia) otvor ústní se vyvinul zblastoporu, jímž trávicí ústrojí začíná ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci Druhoústí(Deuterostomia) během ontogeneze vzniká v blastoporu otvor řitní aotvor ústníse prolamuje druhotně na protilehlém konci těla ostnokožci, strunatciPodle dokonalosti a vzniku tělní dutiny rozlišujeme tři typytělních dutin: Schizocoel nepravá tělní dutina vyplněná parenchymem, jehož skulinami prostupuje tělní míza ploštěnci, pásnice Pseudocel nepravá tělní dutina - vyvinula se ze schizocoelu potlačením tělního parenchymu vzniká dutina vyplněná mízou a u endoparazitů navíc i zplodinami anaerobního dýchání ( podélně touto dutinou probíhá trávicí trubice) hlísti, hlavatci Coelom - pravátělní dutina Coelomové živočichy pak dělíme na ty s nečlánkovaným tělem (měkkýši), článkovaným stejnocenně (kroužkovci) a nestejnocenně (hmyz) PRVOÚSTÍ SE SCHIZOCOELNÍ (nepravou) TĚLNÍ DUTINOU kmen: PLOŠTĚNCI (Plathelminthes) typický znak tohoto kmene je zploštěnítěla z hřbetní a břišní strany=dorzoventrálně tělo je tvořeno pouze dvěma zárodečnými lupeny vnitřní prostor jejich těla vyplňuje řídké parenchymatické pletivo a tělní tekutiny vylučovací orgány: protonefridie- jejich základem jsou plaménkové buňky téměř vždyhermafroditi s vývojem nepřímým rozlišujeme tři třídy ploštěnců:ploštěnky, tasemnice, motolice třída: PLOŠTĚNKY jsou vázané na vodu nebo vlhkou půdu, mají protáhle zploštělé tělo, na hřbetě

Témata, do kterých materiál patří