Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
26. Evolucni biologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.52 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

26. Evoluční biologie

Vznik a vývoj života na Zemi, mechanismy evoluce, průběh fylogenetického vývoje organismů včetně člověka.

Vznik a vývoj života na Zemi

- srážka planetky Theia se Zemí: vznik Měsíce, vychýlení osy Země, pohyb zemských desek, před 4,53 mld. let

- 1. fáze geo vývoje Země – bombardování meteority, vznik zemského jádra z těžkých kovů (+ plášť a kůra), vznik oceánu

- život vznikl buď v oceánech blízko sopečných plynů nebo v mělkých vodách v tzv. horké org. polévce před 3,5 mld. let

1. organismy byly heterotrofní, anaerobní

- před 3 mld. let – fotosyntéza – sinice

- před 2.4 mld let – kyslíková katastrofa, V=0,21% > negativní vliv na tehdejší organismy (hodně vymřelo) + formování ozonové vrstvy > výstup života na souš

asi před 1,5 mld let vznik eukaryontní buňky endosymbiozou

před 1 až 0,6 mld. let vznik mnohobuněčných organismů se specializovanými tkáněmi a orgány

- kambrická exploze – rychlý rozvoj života na začátku kambria, 1% O2 . vývoj organismů

mnohobuněčný život – 1 mld. let

PROTOBIOLOGIE – TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI

G. Cavier – geolog a paleontolog, teorie katastrof (kataklizmat), zkameněliny jsou pozůstatky po potopě světa

Robert Hook (17. stol.) – objevil buňky tvořící tělo rostlin (v korku), „vše živé pochází z buněk“

William Harwey (17. stol.), objevitel krevního oběhu – položil základy fyziologie

„omne vivum ex ovo“ – vše živé pochází z vejce → odmítl teorii samoplození

Francis Crick ve spolupráci s Jamesem Watsonem objevil v roce 1953 strukturu DNA

teorie abiogeneze (samoplození) – vyvrátil ji až Louis Pasteur v 19. století

S. Arrheniusteorie panspermie – zárodky (kosmozoa) se dostaly na Zemi z vesmíru, za rok na zem dopadne milion tun materiálu z vesmíru, v něm jsou i organické části (aminokyseliny,…)

inverzní panspermie – šíření života ze Země jinam

teorie evoluční autochtonní abiogeneze (=teorie vývoje na Zemi z neživých látek)

  • chemická fáze – vznik org. látek

zpočátku byla redukční atmosféra (bez kyslíku), vznikla voda, CO, CO2, metan, amoniak, dusík…ty se slučovaly (pomocí blesků a UV záření), deště splavily org. látky do oceánu a vznikly buňky a protobuňky (život vznikl v oceánu, ten chránil před UV zářením, protože nebyla ozonová vrstva)

podmořští kuřáci – horké vývěry na dně oceánu, pH 3, dnes je zde velká rozmanitost organismů, hlavně bakterií

kreacionismus – vznik života díky bohu (inteligentní designér), nepovoluje vývoj!

vznik života v litosféře – hluboká horká biosféra - v hlubokých vrstvách zemské kůry lze najít prokaryota v extrémních, tyto litosférické mikroorganizmy by dokonce mohly tvořit většinu biomasy na naší planetě, důkaz - ropa

měsíc Európa nebo Titan – možnost života, našel se tam metan

  • biologická fáze - vznik buněk a jejich vývoj

Témata, do kterých materiál patří