Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
26. Evolucni biologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,52 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

26. Evoluční biologie Vznik a vývoj života na Zemi, mechanismy evoluce, průběh fylogenetického vývoje organismů včetně člověka. Vznik a vývoj života na Zemi - srážka planetky Theia se Zemí: vznik Měsíce, vychýlení osy Země, pohyb zemských desek, před 4,53 mld. let - 1. fáze geo vývoje Země – bombardování meteority, vznik zemského jádra z těžkých kovů (+ plášť a kůra), vznik oceánu - život vznikl buď v oceánech blízko sopečných plynů nebo v mělkých vodách v tzv. horké org. polévce před 3,5 mld. let 1. organismy byly heterotrofní, anaerobní - před 3 mld. let – fotosyntéza – sinice - před 2.4 mld let – kyslíková katastrofa, V=0,21% > negativní vliv na tehdejší organismy (hodně vymřelo) + formování ozonové vrstvy > výstup života na souš asi před 1,5 mld let vznik eukaryontní buňkyendosymbiozou před 1 až 0,6 mld. let vznikmnohobuněčných organismů se specializovanými tkáněmi a orgány - kambrická exploze – rychlý rozvoj života na začátku kambria, 1% O2 . vývoj organismů mnohobuněčný život – 1 mld. let PROTOBIOLOGIE – TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI G. Cavier – geolog a paleontolog,teorie katastrof(kataklizmat), zkameněliny jsou pozůstatky po potopě světa Robert Hook (17. stol.) – objevil buňky tvořící tělo rostlin (v korku), „vše živé pochází z buněk“ William Harwey (17. stol.), objevitel krevního oběhu – položil základy fyziologie „omne vivum ex ovo“ – vše živé pochází z vejce odmítl teorii samoplození Francis Crick ve spolupráci s Jamesem Watsonem objevil v roce 1953 strukturu DNA teorie abiogeneze (samoplození) – vyvrátil ji ažLouis Pasteur v 19. století S. Arrhenius –teorie panspermie – zárodky (kosmozoa) se dostaly na Zemi z vesmíru, za rok na zem dopadne milion tun materiálu z vesmíru, v něm jsou i organické části (aminokyseliny,…) inverzní panspermie – šíření života ze Země jinam teorie evoluční autochtonní abiogeneze (=teorie vývoje na Zemi z neživých látek) chemická fáze – vznik org. látek zpočátku byla redukční atmosféra (bez kyslíku), vznikla voda, CO, CO2, metan, amoniak, dusík…ty se slučovaly (pomocí blesků a UV záření), deště splavily org. látky do oceánu a vznikly buňky a protobuňky (život vznikl v oceánu, ten chránil před UV zářením, protože nebyla ozonová vrstva) podmořští kuřáci – horké vývěry na dně oceánu, pH 3, dnes je zde velká rozmanitost organismů, hlavně bakterií kreacionismus – vznik života díky bohu (inteligentní designér), nepovoluje vývoj! vznik života v litosféře– hluboká horká biosféra - v hlubokých vrstvách zemské kůry lze najít prokaryota v extrémních, tyto litosférické mikroorganizmy by dokonce mohly tvořit většinu biomasy na naší planetě, důkaz - ropa měsíc Európa nebo Titan – možnost života, našel se tam metan biologická fáze - vznik buněk a jejich vývoj kompartmentace – vznik membrán Ale co bylo uvnitř ohraničení? - asi tamnebyly proteiny – podobají se současným buňkám, ale chybí reprodukce a dědičnost (proteiny prosazoval Oparin) -teorie mikrosfér – kulovité útvary z proteinů, taky není reprodukce a dědičnost genová teorie vzniku života – na začátku RNA, RNA má schopnost autoreplikace, slučuje v sobě fce proteinů a kyselin, ribozym (katalyticky aktivní RNA) – štěpí druhou molekulu RNA (má roli enzymu)…ale RNA je příliš složitá závěrečný vznik buňky – spojení membránových buněk – vznik protobuněk Mechanismy evoluce biologická evoluceje samostatný vznik, vývoj a zánik organismů, tj. systémů účelně přizpůsobených prostředí všechno má svůj smysl (tvar těla, …) mikroevoluce – procesy ovlivňující evoluci druhu (např. přirozený a pohlavní výběr)makroevoluce - vznik a zánik jednotl. vývojových větví (např. speciace) J. B. Lamarck – „vynalezl biologii“, organismy se aktivně přizpůsobují prostředí, ve kterém žijí (blbě) diluvianisté – katastrofické teorie, neuznávají však proměnlivost ani vývoj druhů darwinismus – Darwin a Wallace (nezávisle na sobě) objevili přirozený výběr (selekci), šlechtitelem organismů je příroda, zápas o zdroje – silnější (nejpřizpůsobenější) přežije, slabší jdou pryč – hromadění účelných vlastností (od r. 1900 zvýšení IQ o 30) Darwinovy pěnkavy – potomci jednoho páru z ciziny se na Galapágách přizpůsobili každý svému prostředí neodarvinismus – darwinismus + nové poznatky hl. myšlenky 1. rozšíření rostlin a živočichů na Zemi je zákonité 2. evoluce je historickou skutečností 3. vliv přirozeného výběru, pohl. výběru, genetický drift (náhodné posuny ve frekvenci alel), mutageneze, migrace přirozený výběr - pozitivní – síla schopných a jejich zdokonalování, vznik účelných vlastností – větší biologická zdatnost - negativní – odstraňování slabších

Témata, do kterých materiál patří