Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
26. Evolucni biologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,52 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

z hlíny…) - některé současné africké kmeny – běloši z bílého písku, černoši z černé hlíny polynéské kmeny – člověk stvořen z hlíny smíchané s krví Aristoteles – 1. zařadil člověka mezi živočichy vedle savců a opic Středověk – kreacionistické názory založené na Starém zákoně - fosílie – ostatky po potopě světa (r. 1443 – chrám Sv. Štěpána – kost obra) C. Linné – 1. zařadil člověka do řádu Primáti (spolu s opicemi), člověka nazval Homo sapiens; byl kreacionista, neuvažoval o evoluci člověka R. 1856 – 1. nález kostí pravěkého člověka v Neanderově údolí (Neandertal) – prokázáno jejich značné stáří, snahy o vysvětlení: těžké patologické onemocnění (křivice)zakřivení kostí nohou díky životu v sedle koně, nadočnicové oblouky díky trvale zamračenému výrazu (bolesti po zlomenině)za člověku příbuzný druhH. neanderthalensis uznán až r. 1864 Ch. Darwin – potvrdil systematické zařazení člověka („Člověk pochází z opice“), 1871 –Původ člověka a pohlavní výběr (evoluce se týká i člověka hledání chybějících článků mezi opicí a člověkem) Primáti - společný předek s hmyzožravci (oddělení v druhohorách) (primátům nejblíže tana velká (indomalajská oblast) – znaky hmyzožravců i primátůarborikolní způsob života, redukce čichu, rozvoj zraku (oči směřují dopředu)rozvoj koncového mozku (gyrifikace) – vrchol inteligence savcůrozvoj mozečkudlaně, oponující palec, nehty, papilární linie, menstruační cyklus1 pár prsních žláz, rodičovská péče, snížený počet mláďatzpravidla všežravcitropy celého světa kromě Austrálie, žijí převážně ve společenstvech Nejstarší předci hominidů Prokonsulové – miocén, vel. až jako šimpanz, progresivní (ztráta ocasu, „lidodopí“ stavba obličeje) i archaické znaky (opičí stavba těla, malý mozek, kvadrupedie), význam z hlediska evoluce hominidů Dryopitéci – miocén, blízcí příbuzní Hominidů - nálezy z mnoha evr. zemí vč. Čech; lesostepi, oproti Prokonsulům pokročilejší stavba lebky a mozku, podobná šimpanzímu (vel. stejná jako šimpanz – 300 – 350 cm3) - rody Dryopithecus, Kenyapithecus Nejstarší hominini - rody Australopithecus, Homo proceshominizace („polidštění“) - klíčový moment – vznik bipedie uvolnění rukou rozvoj mozku, sociálního chování, výroby nástrojů - hrudník a horní končetiny - pánev a dolní končetiny - komplex ruka - mozek vznik:savany východní Afriky před 7(paleontologie) – 5 mil. lety (molekulární biologie % rozdíl mt DNA; 1% změn za 1 mil. let) !!!z toho, že někdo patří do lidské (nikoliv šimpanzí) linie, nevyplývá, že se podobá člověku - platí i proHomo:“skuteční lidé” začínají ažH. ergaster - zařazení fosílií do linie směřující k člověku mnohdy nejasné - cca před 5 – 7 mil. lety ve vých. Africe – oddělení fylogenetické větve rodu Homo od šimpanzů (extrémní evoluční blízkost (98,5 – 99,5% genet. informace totožné) Homo troglodytes - společné rysy – nejasné: např. zvětšený mozek, bipedie, hominizace chrupu (zmenšení špičáků) Nejstarší HOMININI? Sahelanthropus tchadensis(6 – 7 mil let) – nejstarší předchůdce člověka; mozaika lidodopích (malý objem mozkovny, nadočnicový val, zúžení lebky) a pokročilejších lidských znaků (špičáky), snad kráčel vzpřímeně Orrorin tugenensis (objeven r. 2 000 - millenium man) - 6 mil. let Tugen Hills (Keňa) - fylogenetické postavení nejisté, vzpřímená chůze?, lidoopí špičáky Ardipithecus ramidus - 5,8 – 4 mil let (Etiopie), hmotnost cca 30 kg, pravděpodobný předchůdce člověka, bipedie, lidské změny stavby chrupu a končetin Australopithecus („jižní opice“) (5 – 2 mil. let, 7 – 8 druhů) Afrika (hl. východ, jih) – Tanzánie (Olduwai), Keňa (Turkana), J. Afrika… - řada podstatných znaků pro předchůdce člověka, bipedie (cca jako malé dítě) uvolnění rukou rozvoj mozku možná výroba nástrojů x malý mozek, pohyb na stromech, dlouhé horní končetiny Gracilní australopitékové - malí, méně masivní lebky, pestrá směs potravy vč. masa (mršiny) podpora vývoje mozku afarensis 4,2 – 3 mil. let,vých. Afrikanejhojnější a úspěšný druh, zřejmě přímí předci rodu Homosamec 140 - 150 cm, 50 kg, samice 110 cm, 30 kg, mozkovna 400 – 500 cm3vzpřímená postava, bipední způsob pohybu (kolébavá chůze), chrup nese lidské znakysavany, v tlupách, všežravec (hl. rostlinná; malí savci, mršiny)používání nástrojů (možná i výroba z kamene, kostí)Etiopie (Hadar - Lucy), Tanzanie (Olduvai, Laetoli)adaptivní radiace australopitéků před 3 mil. lety vznikrobustních australopitéků a rodu Homo Robustní větev A. robustus, A. boisei - slepá vývojová linie paralelní k rodu Homo (2 x 2 cm) a čelistí, silná sklovina, mohutně vyvinuté čelistní svaly (tvrdá rostlinná potrava) sagitální hřebeny na lebce (A. boisei) - některé pokročilé znaky – stavba ruky, pánve, dobrá bipedie, na stromy moc ne, mozkovna až 500 cm3 - vých. Afrika, až 155 cm, 50 kg, 515 cm3

Témata, do kterých materiál patří