Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
26. Evolucni biologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.52 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Třetihory (terciér)

 • dělí se na starší třetihory (paleocén, eocén), a mladší třetihory (oligocén, miocén a pliocén)

 • probíhá alpinsko-himalájské vrásnění – vyvrásnění pásemných pohoří

 • vznik hnědého uhlí

 • teplé klima (v ČR tropické deštné lesy), postupné ochlazování (před 26 mil. lety zalednění Antarktidy)

 • značný rozvoj krytosemenných rostlin (trávy)

 • v souvislosti s kvetoucími rostlinami se rozvinuli i opylovači

 • došlo k rozvoji ptáků, ale hlavně savců (primáti, hominidi…) – éra savců

 • starší třetihory – rozdělení Ameriky a Indie není u Asie (po spojení Amerik vznik Golfského proudu?)

 • šavlozubý tygr (do konce st. čtvrtohor), nosorožci (i bezrohý, 6m), malí sloni, koně velikosti slepic a bez kopyt, rozvoj primátů

Čtvrtohory (kvartér)

 • dělí se na pleistocén (starší čtvrtohory) a holocén (mladší čtvrtohory)

 • tip. – střídání glaciálů (doba trvání 100 000 let; donau, günz, mindel, riss, würm) a interglaciálů (20 000 let; holocén)

 • v glaciálech (doba ledová) – rozvoj kontinentálního a horského zalednění Evropy, Severní Ameriky a Antarktidy, pokles hladiny oceánu až o 100 m → pevninské mosty umožňující migraci zvěře (Beringia)

 • zalednění ve vrcholném würmu

 • ve stř. Evropě stepi a tundra, horské zalednění Krkonoš, Šumavy, asi i Jeseníků; výrazně kontinentální klima (sucho, průměrné teploty kolem 0°C (cca severní Sibiř), rovník nebyl zaledněný

 • obrovský rozmach savců (koně, mamuti, srstnatí nosorožci, pižmoni, sobi, tuři a bizoni, jeskynní medvědi, jeskynní lvi, tarpani, megaceros – jelen s velkýma parohama…), rozvoj člověka → éra člověka

 • v Evropě – horizontální orientace horstev → ochuzení bioty o teplomilné druhy

 • v holocénu – velká vliv člověka na krajinu (vylovil zvířata moa a dodo – blboun nejapný), neolitická revoluce → odlesňování krajiny, vznik trvalých sídel, nárůst počtu obyvatel → vznik kulturní krajiny

od pol. 18. stol. – průmyslová revoluce (antropocén) – prudký nárůst počtu obyv. a vlivu člověka na krajinu (8 000 př.n.l. – 8 mil., 18. stol. – 800 mil., 2011 – 7 mld.)

interglaciály – o 3 – 4 °C tepleji než dnes, o 70 – 100 % více srážek → hladina oceánu výše než dnes, ve stř. Evropě subtropické prostředí (jelení, srnci, daňci, medvědi, ale i sloni, želvy, hroši, krokodýli, primáti, šavlozubí tygři)

Příčiny: Milankovičovy cykly:

sklon zemské osy (21,5° – 24,5°) s periodou 41 000 let

posun perihélia s periodou 23 000 let

změna excentricity zemské oběžné dráhy s periodou 100 000 let

fylogeneze člověka

Lidoopi (Hominoidea)

- 25 mil. let, hlavní rozdělení kolem 18 mil. let:

 • giboni („malí lidoopi“) Hylobatidae

 • velcí lidoopi“ Hominidae

- rozdělení na dvě linie kolem 14 mil. let

 • orangutani (Ponginae) - Pongo (2 druhy)

  • afričtí lidoopi (Homininae) - Gorilla (2 druhy), Pan (2 druhy), Homo (1 druh – ale do „recentu“ přežily další tři)

Témata, do kterých materiál patří