Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
26. Evolucni biologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,52 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

A. garhi (2,5 mil. let) zřejmě nejbližší předek Homo, člověku podobná stavba těla, 450 cm3 a víc, prokazatelně vyráběli řezné nástroje z kamene Počátky rodu Homo H. (A.) habilis, H. (A.) rudolfensis – nejstarší druhy nejasného postavení (Homo?) - rozhodně nejde o „přímé předky lidí“ - definice rodu Homo nejasná (objem mozkovny? Výroba nástrojů? Plně vzpřímená chůze?) Homo (Australopithecus?) habilis - 2,5 – 1,5 mil let, 600 - 700 cm3, 100 – 150 cm - naleziště Olduvai Gorge (Tanzánie), údolí Omo (Etiopie) – fragmenty kostí, primitivních kamenných nástrojů (H. habilis?) - kombinace australopitéčích a lidských znaků, všežravec, do rodu Homo se dostal jen za cenu změny definice rodu (korekce limitu objemu mozkovny ze 750 cm3 na 600 cm3) Homo (A.?) rudolfensis - (2,5 – 1,8 mil. let), okolí Jez. Turkana (Rudolfovo jezero), 700 – 800 cm3, směs primitivních a pokročilejších znaků - pokročilejší než Australopiték, méně vyspělý oproti H. erectus, (možná součást H. habilis?) Proces hominizace („polidštění“) - klíčový moment – vznik bipedie - hrudník a horní končetiny (oploštění hrudníku, zvětšení rotace v rameni) - pánev a dolní končetiny (bipedie rozvoj svalstva dolní končetiny (lýtko…), esovité prohnutí páteře, nožní klenba, rozšíření pánve, prohnutí kyčel. kostí) - komplex ruka – mozek (lebka) (zvětšování obsahu mozkovny, klenuté čelo, vertikální obličej, parabolický chrup, zmenšení řezáků a špičáků, oploštění molárů, bradový výběžek; oponující palec, zlepšení motoriky ruky) Etapy hominizace 1. Oddělení lidské linie (hominini) – zvětšování mozku, zvyšování pohyblivosti horní končetiny a ruky, bipedie, prodloužení dolních končetin, etologické a sociální změny2. Oddělení rodu Homo – zvětšování postavy a mozku, dokonalejší bipedie, prodlužování dolních končetin, rozšíření pánve, změny na lebce a chrupu, zvyšování podílu masa v potravě, výroba nástrojů, komunikace3. Evoluce rodu Homo – zvětšování postavy i mozku, rozvoj lokomoce, ztráta srsti, vznik řeči, zdokonalování všech lidských schopností Homo erectus – 1. skutečný člověk (2 mil. – 50 000 let) - první (?) expanze do Eurasie, mimořádně úspěšný druh, kontrolované užití ohně,obydlí, aktivní lov velké zvěře, nástroje a zbraně (pěstní klíny, řezné nástroje, oštěpy),vory??? nápadný sexuální dimorfismus (polygynie), jednoduchá neartikulovaná řeč, na Jávě (Ngandong) přetrval až do cca 50 000 let R. 1891 E. Dubois – nález „javánského člověka“ (Pithecantropus erectus, „opočlověk vzpřímený“) podpora tehdejších názorů na asijský původ souč. člověka (Ernst Haeckel) typické znaky: - velká variabilita, řada forem (africké štíhlejší a vyšší, eurasijské robustnější) - 160 – 185 cm i vyšší, 60 – 80 kg (rané africké formy štíhlá postava, asijské robustnější), 600 – 1200 cm3(postupné zvětšování) - velká podlouhlá lebka, někdy střechovitě tvarovaná, široký nos, tlusté kosti (lebka až 1 cm), silné zuby, 6 bederních obratlů, mohutné nadočnicové oblouky a čelisti, silné svaly lovec (lovili Australopithéky, Homo habilis, možné rituální využití lebek) a sběrač; neměl bradu - žil v jeskyních i na otevřených prostranstvích Homo ergaster - nejstarší africké formyHomo erectus(menší mozek, bez střechovitého zúžení mozkovny) Afrika(1,4-2mil let), první „velký člověk“, první invaze z Afriky? (H. georgicus 1,8 mil. let) Homo floresiensis - záhada – kde se tam vzal??? (Floresnení součástí asijského šelfu) - zřejmě druhotně miniaturizovaný H. erectus (ostrovní nanismus) - možná dosud neznámá expanze bazálních lidí(~H. habilis)z Afriky do Asiemožná ani není tolik druhotně miniaturizovaný Fylogeneze roduHomo -klíčové postaveníH. ergaster (Afrika) - tři fylogenetické linie, každá opustila Afriku: 1.H. erectus(+ H. pekinensis)2.H. georgicus(+ H. floresiensis???)3.H. heidelbergensis+H. neanderthalensis+ H. sapiens Vznik Homo sapiens (sapientace) - evoluční význam, H. heidelbergensis (vznik v Africe? před 600 000 lety) - 1. zástupci před 500 – 300 000 lety v Africe (neadertálci), resp. 150 – 120 000 lety (moderní člověk) - 2 formy – vysoká s dlouhými končetinami (H.sapiens), robustní s krátkými končetinami (H.neanderthalensis) Homo neanderthalensis, cca 300 000 – 28 000 let - největší rozvoj během würmského glaciálu (100 000 – 30 000 let), slepá vývojová větev specializovaná k životu v době ledové; výskyt v Eurasii (od Španělska po Írán) - řada adaptabilních znaků - robustní nízká postava (do 170 cm, ale i přes 80 kg), velká nízká mozkovna 1200 – 1750 cm3 s vyboulením v oblasti týlu, krátké, silné a prohnuté kosti končetin silné svaly, velké zuby, řezáky skloněné vpřed, velké nadočnicové oblouky, široký nos, mohutný zátylek, dokonalejší smysly, výborná regenerace zranění - Krapina v Chorvatsku, Neaderthal v Německu, Gibraltar, ČR (Moravský kras – j. Býčí skála, Kůlna, j. Šipka u Štramberka)

Témata, do kterých materiál patří