Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
26. Evolucni biologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,52 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- hlavně lovci (koordinovaný lov pomocí 2m oštěpů, podíl na vymření mamuta) - žili v tlupách cca 30 lidí v jeskyních, dožívali se 30 let, dokázali rozdělávat i používat oheň - jednoduchá řeč?, složitější chování (šperky, vyspělé nástroje, obchod, přístřešky?, kožené oděvy, pohřby, kanibalismus, infanticida, péče o nemocné…) H. neanderthalensisx H. sapiens - mohli se křížit, důkazem je porovnání genomů (60 – 90 000 let, Homo s. nese 4 % neandertálské DNA, hl. imunitní systém) - kulturní výměna („hybridní“ archeologické nálezy) nebo nezávislé vynálezy nové technologie??? (např. ozdoby, někt. nástroje, pohřby…) Děnisované - nález kůstky z prstu a zubu na Altaji v Děnisově jeskyni, bližší identita neznámá - velký areál rozšíření (Sibiř – jv. Asie), křížení s Homo s. při jeho migraci do Asie a Austrálie, genom Melanésanů a Austrálců je asi z 5 % tvořen děnisovskou DNA Sapientní znaky v linii H.sapiens: redukce nadočnicových oblouků, vytvoření brady (rozvoj řeči), rozvoj mozku (hl. čelních - laloků zvýšení čela), zmenšování zubů, vznik slizniční části rtů, panenské blány, ušního lalůčku, zavinutí ušního boltce - nové technologie, abstraktní myšlení (náboženské rituály) Homo sapiens - dříve kromaňonci (Cro – Magnon), dnesanatomicky moderní člověk, vznik v Africe před 150 000 – 120 000 let, postupná kolonizace světa vznik ras - před 40 000 lety proniká do Evropy (kontakt s neadertálcem, možný vliv na jeho vymření); asijské populace pronikají přes Beringii do Nového světa - anatomie i morfologie totožná se souč. člověkem (rané formy více primitivních znaků) - umění, vyspělá řeč, pohřební rituály, péče o nemocné, stavba přístřešků… - mnoho nálezů (Dolní Věstonice, Pavlov, Předmostí u Přerova, Zlatý kůň…), jeskyně Altamira (Špaň.), Lascaux (Francie) cca 10 000 – 6 000 př. n. l. – neolitická revoluce (vznik zemědělství) vznik stálých sídel, rozvoj dělby práce x růst sociálních rozdílů, zvýšení nemocnosti Evoluce moderního člověka 1. „Out of Africa“ (=Recent African Replacement):H. sapiens vznikljednou, v Africe a dodatečně (jednou nebo několika kolonizacemi?) osídlil svět (a nahradil starší formy lidí)2.multiregionální teorie:H. sapiens vznikl z navzájem geneticky propojených populací v afro-eurasijském prostoru (x nepopírá vznikHomo v Africe!)3.model difúzní vlny:H. sapiens vznikl v Africe, ale dodatečně získal jiné geny mimo Afriku genetické vztahy sH. erectus a/neboH. neanderthalensis Lokalizace Ráje - východní Afrika (Etiopie?) xTanzanie: osídlena pěti jazykovými skupinami (Hadzaové, Sandawové, Bantuové ze západní Afriky, afroasijští Kušiti z Etiopie, nilsko-saharští Niloti ze Súdánu) - obrovská mtDNA i jaderná diverzita, vzácné mtDNA haplotypy (kombinace alel) - velká jazyková diverzita Před 50 tis. let… Homo sapiens: Afrika, Asie, Nová Guinea, Austrálie Homo neanderthalensis: Evropa, Z Asie Homo erectus: Jáva Homo floresiensis: Flores Stručné dějiny lidstva 1.adaptace na patogeny 2.klimatické adaptace (pigmentace, tolerance k horku, kardiovaskulární adaptace) 3.potravní adaptace Eugenika - snaha vylepšovat lidstvo metodami genetiky a šlechtitelství Rudimenty – (organismem nepoužívaný, zakrnělý orgán nebo výskyt vlastností, které měly význam u vývojově nižších předchůdců) u člověka pravidelně, např. meziobratlové ploténky, kostrč, slepé střevo, foramen incisivum, platysma (např. ušní svaly), podjazyková řasa, hrtanové chrupavky, jazylka, třetí stolička… Atavismy – ( je rys nebo znak, biologickou nebo kulturní evolucí už překonaný a vymizelý, který se však znovu objeví jako výjimka)u člověka výjimečně, např. boltcový hrbolek, nadměrné ochlupení, zmnožení prsních bradavek, nadpočetné zuby, obratle nebo žebra, ocasní výrůstek, kloaka…

Témata, do kterých materiál patří