Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1. Organismy a jejich vlastnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Organismy a jejich vlastnosti Rozdíly mezi živou a neživou přírodou, chemické složení organismů,enzymatické řízení procesů v organismech,buněčné a nebuněčné organismy, příjem a výdej látek buňkou. Rozdíly mezi živou a neživou přírodou základní vlastnosti organismů: rozmnožování (reprodukce) – předávání gen. info, růst, dědičnost, ontogenetický vývoj, dráždivost, pohyb, stálé vnitřní prostředí (homeostáza), metabolismus (soubor reakcí uvnitř organismu), otevřené systémy (potřebuje okolní prostředí) - molekulární úroveň – vztahy mezi atomy, uspořádání atomů do org. a anorg. molekul - cytoplazma - organely – mezi nimi vztahy na podbuněčné úrovni - na buněčné úrovni – bun. dýchání, pohyb organel a buňky, přijímání látek, doprava uvnitř, dělení jádra jednobuněčné org. – bakterie, prvoci, sinice mnohobuněčné org. – specializace buněk, tvoří tkáně (pletiva) – soubor buněk stejného typu se stejnými vlastnostmi – tkáňová úroveň > soubory tkání tvoří orgány (orgánová úroveň) > skupiny orgánů (úroveň orgánových soustav) >>populace (jedinci jednoho druhu) > společenstvo (biocenóza) > ekosystémy (i neživá příroda) Každá vyšší úroveň v sobě obsahuje ty nižší. Buňky a organismy jsou živé, otevřené systémy – komunikují s prostředím, vyměňují s ním látky a energii. Biosféra – část Země obývaná živými organismy. Chemické složení organismů biogenní prvky–tvoří živou hmotu makrobiogenní prvky - více než 95% hmotnosti buňky – H, O, C, N + S a P oligobiogenní – Ca, K, Cl, Na, Mg, I, Fe mikrobiogenní - Zn, Cu , Co - atomová hmotnost prvku – poměrná m atomu vzhledem k atomu vodíku a rovná se součtu m protonů a neutronů e jsou lehké - atomy jsou nejstabilnější, mají-li úplný počet elektronů: - kationty – kladné – (Na+, K+, Ca2+) – chybí elektron - anionty – (Cl-) atomy tvoří díky vazbám molekuly – kovalentní vazba – silná – sdílení elektronů - iontová vazba – jeden atom věnuje elektron druhému Voda: - 70% hmotnosti buňky, mezi H (přitahuje e slabě) a O (přitahuje je silně) je polární vazba, H a O (každý z jiné molekuly) – elektrické přitahování – slabá vazba vodíkový můstek – snadno se přeruší a vznikne nová - kapalná od 0 °C do 100 °C, rozpouštědlo - hlavní transport živin v organismu - termoregulační fce - rozpouštění NaCl – vodík z vody přitahuje Cl a kyslík Na Organické molekuly - sloučeniny uhlíku – mají stavební funkci a jsou zdrojem energie - makromolekuly:cukry (sacharidy), aminokyseliny, nukleotidy, mastné kyseliny jsou spojeny v polymery a tvoří tak polysacharidy, bílkoviny (proteiny) a nukleové kyseliny - lipidy (tuky) jsou z glycerolu a mastné kyseliny, nejsou makromolekuly, jen větší molekuly, hydrofobní, vytvářejí nožičky fosfolipidy tvoří biomembrány, mastné kyseliny + glycerol a fosfát (PO4), fosfolipidové dvojvrstvy – základní stavební složka všech membrán ve vodě se chce tuk dotýkat hydrofobními částmi, aby vytlačil vodu – vytváří kapičky (micely) fce lipidů – termoizolace (tuky na patě), zásoby energie, jsou nerozpustné ve vodě, rozp. v org. rozpouštědlech (benzen), jsou to rozpouštědla pro vitaminy A, D, E, K Cukry: celulóza – dřevo sacharidy vznikají fotosyntézou 1) monosacharidy - glukóza (C6H12O6) je monosacharid, sladký a rozpustný ve vodě, hexóza, zdroj energie, oxidací v bun. dýchání e uvolňuje velké množství energie - fruktóza (hexóza) - ribóza a deoxyribóza (pentózy, v nukleotidech) 2) disacharidy (oligosacharidy) - laktóza (mléčný cukr) - sacharóza (řepný cukr, není sladká) - maltóza (dvě glukózy) 3) polysacharidy - tisíce molekul cukru škrob – zásoba energie v rostlinných buňkách glykogen – energetická zásobárna živočišných buněk, stejné složení jako škrob, ale jinak pospojované glukózy celulóza – asi 15000 jednotek glukózy, stavební materiál rostlinných buněk, vytvářejí tenká vlákna mikrofibrily, ze kterých je tvořena buněčná stěna, špatně stravitelná – ochrana buňky funkce sacharidů – zásobní, pohotový zdroj energie (glukóza), součásti DNA glukóza + galaktóza = laktóza glukóza + fruktóza = sacharóza – spojení dvou molekul cukru – kondenzační reakce – uvolní se H2O Aminokyseliny: je jich 20, všechny mají NH2a COOH, liší se v postranním řetězci R dvě aminokyseliny se spojují peptidovou vazbou (mezi karb. skup. jedné molekuly a aminovou sk. druhé molekuly)

Témata, do kterých materiál patří