Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Organismy a jejich vlastnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22.53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

  1. Organismy a jejich vlastnosti

Rozdíly mezi živou a neživou přírodou, chemické složení organismů, enzymatické řízení procesů v organismech, buněčné a nebuněčné organismy, příjem a výdej látek buňkou.

Rozdíly mezi živou a neživou přírodou

základní vlastnosti organismů: rozmnožování (reprodukce) – předávání gen. info, růst, dědičnost, ontogenetický vývoj, dráždivost, pohyb, stálé vnitřní prostředí (homeostáza), metabolismus (soubor reakcí uvnitř organismu), otevřené systémy (potřebuje okolní prostředí)

- molekulární úroveň – vztahy mezi atomy, uspořádání atomů do org. a anorg. molekul

- cytoplazma - organely – mezi nimi vztahy na podbuněčné úrovni

- na buněčné úrovni – bun. dýchání, pohyb organel a buňky, přijímání látek, doprava uvnitř, dělení jádra

jednobuněčné org. – bakterie, prvoci, sinice

mnohobuněčné org. – specializace buněk, tvoří tkáně (pletiva) – soubor buněk stejného typu se stejnými vlastnostmi – tkáňová úroveň > soubory tkání tvoří orgány (orgánová úroveň) > skupiny orgánů (úroveň orgánových soustav) >>populace (jedinci jednoho druhu) > společenstvo (biocenóza) > ekosystémy (i neživá příroda)

Každá vyšší úroveň v sobě obsahuje ty nižší.

Buňky a organismy jsou živé, otevřené systémy – komunikují s prostředím, vyměňují s ním látky a energii.

Biosféra – část Země obývaná živými organismy.

Chemické složení organismů

biogenní prvky –tvoří živou hmotu

makrobiogenní prvky - více než 95% hmotnosti buňky – H, O, C, N + S a P

oligobiogenní – Ca, K, Cl, Na, Mg, I, Fe

mikrobiogenní - Zn, Cu , Co

- atomová hmotnost prvku – poměrná m atomu vzhledem k atomu vodíku a rovná se součtu m protonů a neutronů e jsou lehké

- atomy jsou nejstabilnější, mají-li úplný počet elektronů:

- kationty – kladné – (Na+, K+, Ca2+) – chybí elektron

- anionty – (Cl-)

atomy tvoří díky vazbám molekuly – kovalentní vazba – silná – sdílení elektronů

- iontová vazba – jeden atom věnuje elektron druhému

Voda:

- 70% hmotnosti buňky, mezi H (přitahuje e slabě) a O (přitahuje je silně) je polární vazba, H a O (každý z jiné molekuly) – elektrické přitahování – slabá vazba vodíkový můstek – snadno se přeruší a vznikne nová

- kapalná od 0 °C do 100 °C, rozpouštědlo

- hlavní transport živin v organismu

- termoregulační fce

- rozpouštění NaCl – vodík z vody přitahuje Cl a kyslík Na

Organické molekuly

- sloučeniny uhlíku – mají stavební funkci a jsou zdrojem energie

- makromolekuly: cukry (sacharidy), aminokyseliny, nukleotidy, mastné kyseliny

jsou spojeny v polymery a tvoří tak polysacharidy, bílkoviny (proteiny) a nukleové kyseliny

- lipidy (tuky) jsou z glycerolu a mastné kyseliny, nejsou makromolekuly, jen větší molekuly, hydrofobní, vytvářejí nožičky

Témata, do kterých materiál patří