Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Organismy a jejich vlastnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22.53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

AKTIVNÍ TRANSPORT

- proti koncentračnímu gradientu, spotřebuje se E z ATP

sodno-draselná pumpa (ŽB) – 3 sodíkové ionty ven a 2 draslíky dovnitř

cytóza - exocytóza (ven) – z Golgiho aparátu se odškrtí transp. váčky, které jdou k CM, tam s ní splynou a obsah váčku se vylije do prostředí

endocytóza (dovnitř), fagocytóza - buněčné pojídání, pinocytóza – buněčné pití; buňka panožkami obklopí potravu nebo kapky tekutiny, vytvoří se váček a ten pak splyne s lyzozomem

enzymatické řízení procesů v organismech

Enzym je bílkovina s katalytickou aktivitou (snižuje volnou aktivační energii – Gibsovu energii > výrazně urychlují rychlost rce), určuje povahu i rychlost chem. rce a řídí většinu biochemických procesů.

klíč – zámek = každý enzym je jen pro určité substráty

apoenzym + prostetická skupinou = holoenzym

  • 1 – oxidoreduktázy: katalyzují oxidačně/redukční reakce

  • 2 – transferázy: přenášejí funkční skupiny (například methyl-, acetyl- nebo fosfátovou skupinu)

  • 3 – hydrolázy: katalyzují hydrolýzu (rozklad chem. l. působením vody)

  • 4 – lyázy: štěpí chemické vazby jiným způsobem než hydrolýzou či redoxní reakcí

  • 5 – izomerázy: katalyzují isomerizační reakce

  • 6 – ligázy: spojují dvě molekuly kovalentní vazbou

Témata, do kterých materiál patří