Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
19. Bezobratlí živočichové ve vodním prostředí

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (4,55 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

19. BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ VE VODNÍM PROSTŘEDÍ kmen:HOUBOVCI znaky jsou nejprimitivnější formou živočichůnetvoří skutečné tkáně a orgány, jejich tělní stavba vývojově odpovídá gastrulenemají nervovou ani cévní soustavudýchají celým povrchem tělav dospělosti jsou nepohyblivévětšinou mořští živočichové stadium vrstvy: ektoderm vnějšíentoderm vnitřnímezenchym – pružná rosolovitá hmota vyloučená buňkami ekto- a entodermu význam filtrace vody – podíl na samočistící schopnosti vodtvorba útesůpotrava pro želvy buňky amebocyty – fagocytují a měňavkovitě se pohybují, funkce:skleroblasty – vylučují základní složky jehlicspongoblasty – vylučují pevná a pružná vláknaarcheoblasty – vznikají z nich vnitřní pupenyporocyty – proudí jimi okysličená voda s částečkami potravy dovnitř tělatvoří póry (=ostia)choanocyty – s plazmatickým límečkem a bičíkem stavba těla (typ) ASKONNÍ dutina: jednoduchá oskulární límečkové buňky: SYKONNÍ dutina: postranní dutinkylímečkové buňky: LEUKONNÍ dutina: síť kanálkůlímečkové buňky: rozmnožování nepohlavní vnější vznikají kolonie = pučenívnitřní gemulevýživu zajišťují archeocytyzpevněny 2 vrstvami sponginuvyztuženy sklerityvyplněny vzduchovou mezivrstvouvznikají v období podzimu a jsou roznášeny vodním ptactvem pohlavní hermafroditi – tvoří spermie i vajíčka (gamety vznikají v mezenchymu)spermie opouští tělo s proudem vodydostanou se do mezenchymu jiné houby (límečkovými buňkami)oplodní tam vajíčkavyvíjí se přes larvu (=amfiblastula) – ta vzniká rýhováním vajíčkaje plovoucí – má dva póly: s drobnými límečkovými buňkami – základ entodermu s velkými buňkami – základ ektodermu přisedlá – vchlípením vznikají prvoústa, na druhé straně se prolamuje oskulum HOUBY VÁPENATÉ pouze mořské druhy (většinou chladných moří)mají jehlice z uhličitanu vápenatéhožijí v koloniích zástupci:houba voštinatá HOUBY KŘEMIČITÉ žijí v teplých moříchmají jehlice z oxidu křemičitéhonetvoří kolonie zástupci: houba pohárová pohár Neptunův v tropických mořích až 1,5 m vysoké houba pletená tropická mořemoře okolí FilipínVenušin koš houba rybničná houba říční HOUBY ROHOVITÉ oporu tvoří spongiová vlákna (částečně i křemičité jehlice) zástupci: houba mycí má pouze spongiová vláknaStředozemní mořepoužívaná k hygienickým účelům houba rybniční sladkovodní druh – spongiová vlákna, křemičité jehlice houba koňská skupina:LÁČKOVCI mají láčku – slepě končící trávicí dutina 2 kmeny: se žahavými buňkami: žahavci - polypovci – potrava pro organizmy - medúzovci – nepříznivý eko význam - korálnatci – korálové útesy bez žahavých buněk: žebernatci kmen:ŽAHAVCI znaky výskyt: brakitské vody (sladká, slaná) – převážně mořštísouměrnost: paprsčitázpůsob života: dravci stadium gastrula vrstvy: 2 – ektoderm a entoderm -ektoderm: buňky: žahavé (knidoblasty) vmezeřené (intersticiální) – z nich vznikají žahavé buňky a pupeny (při nepohl. roz.) -entoderm: bičíkaté buňky, žláznaté buňky, smyslové buňky -mezoglea – pružná rosolovitá hmota vyloučená ekto- a entodermem rodozměna (metageneze) střídání stadia polypa (nepohyblivé) a medúza (pohyblivé)polyp – přisedlé stadium, tvořen příchytným terčem, vlastním tělem s láčkou a rameny, mezi nimi je přijímací a současně vyvrhovací otvormedúza – pohyblivé stadium, zvonovitého tvaru (na okraji zvonu jsou chapadla), přijímací a současně vyvrhovací otvor je na spodní straně tělastrobilace = odškrcování rozmnožování jsou hermafrodité i gonochoristénepohlavní rozmnožování - pučení - strobilace – probíhá u medúzovců, ve stadiu polypa opakovaně zaškrcují ústní konec s rameny, vytvářejí se ramena nová a vzniká tzv.strobila nejstarší jedinci se oddělují, mění se v pohyblivé medúzy, které se rozmnožují pohlavně, cyklus se opakuje pohlavní rozmnožování – z oplozeného vajíčka vzniká larva –planula, která nejčastěji přisedá a dává vznik polypupolyp strobilace medúza pohlavní rozmnožování planula polyp třída:POLYPOVCI převládá stadium polypa zástupci: nezmar obecný stavba: paprsčitě souměrný 2 vrstvy buněk:vrchní: žahavé (obsahují stočené vlákno s jedovatou tekutinou) svalové (může ohýbat ramena a smrštit se do kuličky) vnitřní: vylučují trávicí šťávy, které rozkládají potravu trávení: 1 otvor slouží jako přijímací i vyvrhovací rameny vloží omráčenou potravu do láčky, nestrávené zbytky vyvrhne ven velká regenerační schopnost nervová soustava: rozptýlená rozmnožování: nepohlavní: pučenípohlavní: hermafrodit – produkuje vajíčka (větší, nepohyblivá), spermie (menší, pohyblivé) zástupci sladkovodní: nezmar hnědý nezmar zelený medúzka sladkovodní mořští: měchýřovka vznášivá třída:MEDÚZOVCI rodozměna (metageneze): nepohyblivé stadium polypa - mnoho chapadel - rozděleno na 4 oddělení - polyp – hermafrodit pohyblivé stadium medúzy - 2 vrstvy buněk: ektoderm a entoderm - mezoglea – rosolovitá vrstva je silně rozvinutá rozmnožování: nepohlavní: v polypovém stadiupohlavní: gonochorista (odděleného pohlaví) zástupci evropská moře: talířovka svítivá talířovka ušatá cyanea artica kořenoústka plicnatá její ramena připomínají plíce obratlovcežijí v teplejších mořích (Černé, Jaderské moře)živí se dravěpotravu přijímá drobnými otvůrky na ramenech třída:KORÁLNATCI výskyt: mělké teplé moře mezi obratníkyvýznam: horninotvorný (tvoří korálové útesy, ostrovy)pouze ve stadiu polypažijí přisedlevytvářejí vnější nebo vnitřní kostru z koralinu nebo z uhličitanu vápenatého (mimo sasanky) rozmnožování: nepohlavní: pučení – kolonie (zůstávají spojeni)pohlavní: gonochoristé, hermafrodité – uvolňují spermie, spermie se proudem vody dostane k vajíčku, mají pohyblivou larvu zástupci osmičetní: korál červený - bílé polypy - loveni pro šperky (šperkovnictví) varhanitka červená šestičetní: sasanky sasanka je draveczachytí svou kořist pomocí chapadel a vstříknutým jedem způsobí, že kořist zmrzne a je sasankou spolknuta sasanka plášťová - symbióza s korýši (poustevníček mořský) sasanka koňská - symbiont s klaunem očkatým sasanka poskytuje rybičce ochranu, rybička jí čistí karafiát mořský - jako rostlinka - různé barvy - červený, oranžový větevní

Témata, do kterých materiál patří