Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. CHROMISTA, PRVOCI, HOUBOVCI, ZAHAVCI, ZEBERNATCI - kopie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8. Chromista, prvoci, houbovci, žahavci, žebernatci 1) Chromista: Chromofyta- zlativky, rozsivky, hnědé řasy, Oomycety2) Prvoci: bíčíkovci, kořenonožci, paprskovci, výtrusovci, hlenky, nádorovky, nálevníci, krásnoočka, obrněnky3) Živočichové: vločkovci, houbovci, žahavci, polypovci, medúzovci, korálnatci, žebernatky, morulovci Chromista jedno i mnohobuněční, tělo- vláknité/heterotrichální (rozvětvené)výživa: autotrofně (chloroplasty), mixotrofně, saprofitně (=látky z těl odumřelých živ.), paraziticky, fotoautotrofněnukleomorf= pozůstatek jádra původního endosymbiotického org.Chromofyta společný znak hnědá barva chromatoforů, chloroplasty obsahují chlorofyl a, c, -karoten, fukoxantin, xantofyly zásobní látkou: polysacharidy, olej1. zlativkyřasy, žijí v mořské i sladké voděu některých vyvinuty panožky umožněnafagocytóza (pohlcování)povrch těla kryt šupinami- zkřemenělá bun. stěnachrysomonády= monádoidní stélka- planktonpři přemnožení nepříjemný zápach- „rybí tuk“Rybénka zápašná, Synura2. rozsivky jednobuněčné drobné řasy křemičitá schránka ze 2 částí (misky)- schránka nerostenepohlavní r.:protoplast se rozdělí na 2 poloviny s 1 původní miskoudruhá menší se dotvořízmenšování schránkyzmenšování se zastaví až dosáhnou pohl. zralostipohlavní r.:buňky obnoví svou původní velikostsoučástí planktonu, při přemnožení nepříjemný zápachze schránek * křemeliny výroba skla, dynamitu, filtrů, ..Diatoma, Loděnka 3. hnědé řasy mořské řasy, mnohobuněčné, vláknité/pletivné stélkyhromadění jódu ve stélkáchrozmnožování: vegetativní (rozpad stélek), nepohlavně (zoosporami), pohlavně, rodozměnavyužití:suché palivo, potrava, výroba kompostůLaminaria, Sargassum, MacrocystisOomycetyžijí ve vodě, vlhké půdě a jako parazité rostlinpohyblivé zoosporyškůdci zemědělských rostlinvřetenatka révová- proniká do průduch listů, plíseň bramborová- napadá listy i hlízy brambor Prvoci heterotrofní, eukaryotické org. s jednobuň. tělembezbarvá cytoplazma- a) vnější a homogenníektoplazma b) vnitřní a řidšíentoplazmapelikula= tuhá blanka (bičíkovci, nálevníci, krásnoočka)organely opory a ochrany: pelikula (bičíkovci), schránka (kořenonožci), cysty- tvoří za nepřízn. podmínekpohybové: panožky (kořenonožci), bičíky (bičíkovci), brvy (nálevníci)trávící: trávící vakuola, buněčná ústa, buněčná řiťvyluč. a osmoregulační: pulzující vakuolaudržuje stálý osmotický tlaksmyslové: stigma- citlivý okrsek cytoplazmy na světlo, neumotorický aparát- koordinace brv (trepka) Rozmnožování: nepohlavní- dělení:a) podélné (bičíkovci) b) příčné (nálevníci) c) pučením (rournatky) d) schizogonií= rozdělení mat. buňky na několik dceřiných (výtrusovci) pohlavní-méně obvyklé, zvýšení životaschopnosti nových jedinců, po oplození časté zastavení vývoje (=encystace)konjugace- dochází k částečné výměně hmoty, mikronukleukopulace- splývají 2 jedinci- představují pohlavní buňkybičíkovci zdroj pohybu bičík, variabilitu umožňuje pružná vakuola nikdy neobsahují chlorofyl, živí se heterotrofně- a) vstřebáváním celým povrchem těla b) fagocytózoutrypanosoma spavičná- tropy, spavá nemoc, moucha tse- tsebičenka poševní- nemoc trichomoniáza (záněty močových cest, hnisavý výtok z pochvy)lamblie střevní, trubénka Haeckelova kořenonožcipohybové organely panožky pohyb i příjem potravy (fagocytóza)tvořípotravní vakuoly trávení1 jádrorozmnožování děleníma) měňavky- netvoří schránky (měňavka velká, měňavka úplavičná, panoženka měňavkovitá)b) krytenky- sladkovodní, chitinové schránky (rozlitka, štítovka)c) dírkonošci- jen v moříc, schránky uhličitan váp. hromadili se na dně oceánůhorninotvorný činitelpaprskovcia)slunivky- sladkovodní rašeliništěb)mřížovci-v planktonu teplých moří, tvoří radiové bahnovýtrusovciosmotrofní endoparazité- pronikají do buněk svých hostitelůkokcidie jaterní- způsobuje hnisavé záněty žlučovodů= kokcidóza u králíků a zajícůtoxoplasma gonidii- nebezpečná pro těhotné ženy a vyvíjející se plod, přenosná ze zvířat- hlavně kočky krvinkovky- přenašeč komár Anopheles, malarické záchvaty, lék z kůry chinovníku chinin hlenkynádorovkyparazitické organismynádorovka kapustová-způsobuje na kořenech brukvovitých rostl. nádorynálevnícitrepka velká- indikátory stupně zneč. vod, živí se baktriemi a drobnými řasamichobotěnka husí, slávinka obecná, mrskavka modrá, bachoři krásnoočka ve sladkých vodách silně znečištěnými org. látkamikrásnoočko zelené, štíhlé, krvavé obrněnkysvětelkování mořské vodyve sladkých vodách součástí planktonu např. trojrožec Živočichové živočišná buňka vždy eukaryotickámývají 1 jádro (výjimkou jaterní b., b. chrupavek,..) vznik mnohobuněčnosti Při úvahách o evoluci mnoh. živočichů vycházíme ze skutečností: 1. těla prvoků i mnoh. jsou tvořena stejnými prvky, 2. při pohlavním rozmnožování je na počátku vždy jedna buňka. Jednob. je tedy předstupněm mnohob. Náznaky vývoje z jed. na mnoh. pozorujeme u některých druhů prvoků: opalinky, hromadinky, trepka, váleč. Počet buněk u mnohobuněčných se pohybuje od desítek po desítky bilionů. Jejich vznik vysvětlují následující teorie: Invaginační teorie (Ernst Haeckel) - prapředkem mnohobuněčných byla kolonie typu váleče vzniklá opakovaným rýhováním vajíčkavznikámorulavycestováním vnitřních buněk k povrchu vzniká blastulavchlípením její stěny vznikla gastrula= dvouvrstevný organismus. Jeho vnější obal (ektoderm) měl fci krycí a vnitřné (entoderm) trávicí. Vzniklá dutina vystlaná entodermem (prvostřevo) je propojena prvoústy s okolím. Imigrační teorie (Ilja Mečnikov) -

Témata, do kterých materiál patří