Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. CHROMISTA, PRVOCI, HOUBOVCI, ZAHAVCI, ZEBERNATCI - kopie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8. Chromista, prvoci, houbovci, žahavci, žebernatci

 • 1) Chromista: Chromofyta- zlativky, rozsivky, hnědé řasy, Oomycety

 • 2) Prvoci: bíčíkovci, kořenonožci, paprskovci, výtrusovci, hlenky, nádorovky, nálevníci, krásnoočka, obrněnky

 • 3) Živočichové: vločkovci, houbovci, žahavci, polypovci, medúzovci, korálnatci, žebernatky, morulovci

Chromista

 • jedno i mnohobuněční, tělo- vláknité/heterotrichální (rozvětvené)

 • výživa: autotrofně (chloroplasty), mixotrofně, saprofitně (=látky z těl odumřelých živ.), paraziticky, fotoautotrofně

 • nukleomorf= pozůstatek jádra původního endosymbiotického org.

 1. Chromofyta

 • společný znak hnědá barva chromatoforů, chloroplasty obsahují chlorofyl a, c, β-karoten, fukoxantin, xantofyly

 • zásobní látkou: polysacharidy, olej

 • 1. zlativky

 • řasy, žijí v mořské i sladké vodě

 • u některých vyvinuty panožky →umožněna fagocytóza (pohlcování)

 • povrch těla kryt šupinami- zkřemenělá bun. stěna

 • chrysomonády= monádoidní stélka- plankton

 • při přemnožení nepříjemný zápach- „rybí tuk“

 • Rybénka zápašná, Synura

 • 2. rozsivky

 • jednobuněčné drobné řasy

 • křemičitá schránka ze 2 částí (misky)- schránka neroste

 • nepohlavní r.: protoplast se rozdělí na 2 poloviny s 1 původní miskou→druhá menší se dotvoří→zmenšování schránky→zmenšování se zastaví až dosáhnou pohl. zralosti

 • pohlavní r.: buňky obnoví svou původní velikost

 • součástí planktonu, při přemnožení nepříjemný zápach

 • ze schránek * křemeliny →výroba skla, dynamitu, filtrů, ..

 • Diatoma, Loděnka

 • 3. hnědé řasy

 • mořské řasy, mnohobuněčné, vláknité/pletivné stélky

 • hromadění jódu ve stélkách

 • rozmnožování: vegetativní (rozpad stélek), nepohlavně (zoosporami), pohlavně, rodozměna

 • využití: suché palivo, potrava, výroba kompostů

 • Laminaria, Sargassum, Macrocystis

 1. Oomycety

 • žijí ve vodě, vlhké půdě a jako parazité rostlin

 • pohyblivé zoospory

 • škůdci zemědělských rostlin

 • vřetenatka révová- proniká do průduch listů, plíseň bramborová- napadá listy i hlízy brambor

Prvoci

 • heterotrofní, eukaryotické org. s jednobuň. tělem

 • bezbarvá cytoplazma- a) vnější a homogenní ektoplazma b) vnitřní a řidší entoplazma

 • pelikula= tuhá blanka (bičíkovci, nálevníci, krásnoočka)

 • organely opory a ochrany: pelikula (bičíkovci), schránka (kořenonožci), cysty- tvoří za nepřízn. podmínek

 • pohybové: panožky (kořenonožci), bičíky (bičíkovci), brvy (nálevníci)

 • trávící: trávící vakuola, buněčná ústa, buněčná řiť

 • vyluč. a osmoregulační: pulzující vakuola→udržuje stálý osmotický tlak

 • smyslové: stigma- citlivý okrsek cytoplazmy na světlo, neumotorický aparát- koordinace brv (trepka)

 • Rozmnožování:

  • nepohlavní- dělení: a) podélné (bičíkovci) b) příčné (nálevníci) c) pučením (rournatky) d) schizogonií= rozdělení mat. buňky na několik dceřiných (výtrusovci)

  • pohlavní- méně obvyklé, zvýšení životaschopnosti nových jedinců, po oplození časté zastavení vývoje (=encystace)

Témata, do kterých materiál patří