Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. CHROMISTA, PRVOCI, HOUBOVCI, ZAHAVCI, ZEBERNATCI - kopie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. konjugace- dochází k částečné výměně hmoty, mikronukleu

 2. kopulace- splývají 2 jedinci- představují pohlavní buňky

 1. bičíkovci

 • zdroj pohybu bičík, variabilitu umožňuje pružná vakuola

 • nikdy neobsahují chlorofyl, živí se heterotrofně- a) vstřebáváním celým povrchem těla b) fagocytózou

 • trypanosoma spavičná- tropy, spavá nemoc, moucha tse- tse

 • bičenka poševní- nemoc trichomoniáza (záněty močových cest, hnisavý výtok z pochvy)

 • lamblie střevní, trubénka Haeckelova

 1. kořenonožci

 • pohybové organely panožky→ pohyb i příjem potravy (fagocytóza)

 • tvoří potravní vakuoly → trávení

 • 1 jádro

 • rozmnožování dělením

 • a) měňavky- netvoří schránky (měňavka velká, měňavka úplavičná, panoženka měňavkovitá)

 • b) krytenky- sladkovodní, chitinové schránky (rozlitka, štítovka)

 • c) dírkonošci- jen v moříc, schránky uhličitan váp. → hromadili se na dně oceánů→horninotvorný činitel

 1. paprskovci

 • a) slunivky- sladkovodní rašeliniště

 • b) mřížovci- v planktonu teplých moří, tvoří radiové bahno

 1. výtrusovci

 • osmotrofní endoparazité- pronikají do buněk svých hostitelů

 • kokcidie jaterní- způsobuje hnisavé záněty žlučovodů= kokcidóza u králíků a zajíců

 • toxoplasma gonidii- nebezpečná pro těhotné ženy a vyvíjející se plod, přenosná ze zvířat- hlavně kočky

 • krvinkovky- přenašeč komár Anopheles, malarické záchvaty, lék z kůry chinovníku chinin

 1. hlenky

 2. nádorovky

 • parazitické organismy

 • nádorovka kapustová- způsobuje na kořenech brukvovitých rostl. nádory

 1. nálevníci

 • trepka velká- indikátory stupně zneč. vod, živí se baktriemi a drobnými řasami

 • chobotěnka husí, slávinka obecná, mrskavka modrá, bachoři

 1. krásnoočka

 • ve sladkých vodách silně znečištěnými org. látkami

 • krásnoočko zelené, štíhlé, krvavé

 1. obrněnky

 • světelkování mořské vody

 • ve sladkých vodách součástí planktonu např. trojrožec

Živočichové

 • živočišná buňka vždy eukaryotická

 • mývají 1 jádro (výjimkou jaterní b., b. chrupavek,..)

vznik mnohobuněčnosti

Při úvahách o evoluci mnoh. živočichů vycházíme ze skutečností: 1. těla prvoků i mnoh. jsou tvořena stejnými prvky, 2. při pohlavním rozmnožování je na počátku vždy jedna buňka. Jednob. je tedy předstupněm mnohob. Náznaky vývoje z jed. na mnoh. pozorujeme u některých druhů prvoků: opalinky, hromadinky, trepka, váleč.

Počet buněk u mnohobuněčných se pohybuje od desítek po desítky bilionů. Jejich vznik vysvětlují následující teorie:

Invaginační teorie (Ernst Haeckel) - prapředkem mnohobuněčných byla kolonie typu váleče vzniklá opakovaným rýhováním vajíčka→vzniká morula→vycestováním vnitřních buněk k povrchu vzniká blastula→vchlípením její stěny vznikla gastrula= dvouvrstevný organismus. Jeho vnější obal (ektoderm) měl fci krycí a vnitřné (entoderm) trávicí. Vzniklá dutina vystlaná entodermem (prvostřevo) je propojena prvoústy s okolím.

Témata, do kterých materiál patří