Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Organismy a jejich vlastnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22.53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- nejjednodušší aminokyselina – glycin

- 20 proteinogenních aminokyselin

peptid – několik molekul aminokyselin

- denaturace – přerušení vazeb – vodíkových můstků nebo zničení vysokou teplotou – globulární bílkoviny se rozpletou a molekula pak není rozpustná ve vodě

funkce bílkovin: stavební (keratin – vlasy, nehty)

- enzymy (katalyzátory) – regulují přenos gen. info

- hormony

- umožňují vzáj. komunikaci mezi buňkou a okolím

- umožňují pohyb a dokáží přepravovat jiné molekuly uvnitř buňky; přenašeče látek do buňky a ven

- obranná fce – imunoglobuliny (protilátky)

- globulární proteiny – většinou rozpustné ve vodě (enzymy a hormony)

- fibriální struktura – vláknitá struktura, většinou nerozpustné ve vodě

Nukleové kyseliny: RNA – A, C, G, U; jeden řetězec

DNA – A, C, G a T; dva řetězce, dvojitá šroubovice, delší než RNA, spojuje se C a G a T a A tyto dvojice se nazývají jako komplementární báze

obsahují v sobě genetickou info, která je dána pořadím nukleoidů

DNA se vyskytuje v mitochondriích (výroba energie), v jádře a v plastidech

příjem a výdej látek buňkou

- metabolické rce se odehrávají uvnitř buňky, látky se přes CM dostávají difúzí, osmózou, usnadněnou osmózou (pasivní transport – nevyžaduje E) nebo pomocí přenašečových bílkovin a ptózou (aktivní transport – vyžaduje E)

Buněčná stěna u rostlin má velké mezery, kudy látky bez problémů projdou.

PASIVNÍ TRANSPORT

difúze – malé molekuly (kyslík a CO2) volně přejdou přes CM po koncentračním spádu, z místa vyšší koncentrace do nižší

osmóza – pohyb vody přes CM, z místa nižší koncentrace rozpuštěných látek do vyšší

polopropustná membrána – propustná jen pro malé molekuly a ionty

hypertonický roztok – vyšší k. rozpuštěných l., u živočišných buněk jde voda z buňky hlavně ven a b se scvrkává a zahyne, u rostlinné buňky voda uniká, b se scvrkává a odtrhne se od BS = plazmoptýza

hypotonický – nižší k. rozp. l. – u živočišných buněk jde voda hlavně dovnitř, buňka se zvětšuje a praskne, u rostl. b. se b zvětšuje jen do určité míry, pak začne BS vyvíjet protitlak na buňku

izotonický – stejná koncentrace – stejné množství vody dovnitř i ven

mezibuněčné tekutiny mají stejnou koncentraci jako prostředí v buňce

sladkovodní prvoci žijí v hyp. prostředí, ale pulzující vakuoly pumpují přebytečnou vodu ven z těla

usnadněná difúze – přechod např. glukózy přes CM pomocí transportních (přenašečových) bílkovin, které jsou přesně určené pro jednotlivé molekuly a ionty, buď změní svůj tvar, nebo vytvoří kanál pro látku a vytvoří tak póry; z místa vyšší koncentrace do nižší

- symport – transport jedné látky je doprovázn transportem druhé látky ve stejném směru (Na + glukóza)

- antiport – energiez transportu jedné látky umožní druhé látce transport druhým směrem)

Témata, do kterých materiál patří