Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Krev

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (6,44 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Krev – fyziologie Krev patří do soustavylátkové přeměny oběhové soustavy tělní tekutiny Tělní tekutiny – voda, krev, míza, tkáňový mok, mozkomíšní mok Voda Tělní tekutiny obsahujíjako hlavní složku vodu Tvoří asi53% z hmotnosti u dospělého člověka Je v ní rozpuštěno mnohoorganických a anorganických látek Voda je prostředím, ve kterém probíhají všechnybiologické děje Druhy: Nitrobuněčná tekutina = větší část vody se nachází v buňkách,32% Mimobuněčná tekutina= 21% Krev --> krevní plazmaMízaTkáňový mok --> mozkomíšní mok - Dohromady tvořívnitřní prostředí - Prvořadý význam má krev - Z krve vzniká tkáňový mok a z něho míza - Homeostáza-buňky tkání neustále odčerpávají z krve živiny a odevzdávají do ní zplodiny metabolismu každá změna je rychle upravována rovnováha vnitřního prostředí Krev Krev je červená, neprůhledná kapalina Tvoří8% z hmotnosti člověka- 1/12 - 1/13 tělesné hmotnosti 5-6 l – muž,4,5 l muž Organismus snese ztrátu až0,5 l Anémie - pokles krevního barviva pH krve je udržováno kyselým Na2CO3, plazmatickými bílkovinami Funkce: Specifické - Udržováníhomeostázy – osmotického tlaku, pH - Obranné - Schopnost srážení Transportní - Přenosdýchacích plynů - Rozvodživin, odváděnízplodin - Účast nařízení– přenos hormonů, vitamínů - Rozvodtepla po těle – vyrovnání teplotních rozdílů mezi orgány Složení – krevní plazma, tělíska: Krevní plazma - Tekutá složka krve - Průhledná, slabě nažloutlá barva - Osmotická hodnota plazmy odpovídá 0,9% roztoku NaClfyziologický roztok - pH plazmy=7,4 Složení: - 91% vody - 8% rozpuštěnýchorganických látek hlavněbílkoviny a poté glukózu - 1% rozpuštěnéanorganické látky NaCl, NaHCO - udržují stálé pH a osmotickou hodnotu plazmy Bílkovinyalbuminy, globuliny, protrombin, fibrinogen) -důležité pro udrženívod v krevním řečišti Albuminy se podílejí na udržování pH krve, onkotického tlaku krve, transportu látek krví (například hormonů), udržení vody v krevním řečišti,- tvoří se vjátrech Krevní tělíska – červené, bílé krvinky 1. Červené krvinky = erytrocyty Malé, ploché,bezjaderné, uprostřed zúžené buňky Přenašeč kyslíku a oxidu uhličitého Retikulocyty – nejmladší erytrocyty S nadmořskou výškou se jejich počet zvyšuje Zanikají veslezině po 120 dnech Slezina: - Není za normálních podmínek hmatná - Leží v levé klenbě brániční - Po odstranění bez ní lze žít V 1mm3 krve je: 5-5,5 mil – muži 4,5 mil – ženy 7 mil - novorozenci Tvorba: V červené kostní dřeni V dospělosti se tvoří v kostní dřeniproximálních konců dlouhých kostí, plochých kostech a obratlových tělech - hrudní kosti, žebra a těla obratlů - Kostní dřeň obsahuje kmenové buňky - V červené kostní dřeni vznikajívšechny typy krvinek - Žlutá kostní dřeň – v dospělosti se nachází v tělech dlouhých kostí Eyrtrocyty obsahujíhemoglobin= červené krevní barvivo Koloběh železa: -FeII na který se váže O2(Nejpevněji se váže CO) vznikádioxygenhemoglobin Obrázek1: molekula hemoglobinu - Kyslík se krví transportuje ve vazbě na hemovou složku hemohlobinu - Z dioxygenhemoglobinu se kyslík ve tkáních uvolňuje - Z uvolněného hemoglobinu se tvoří bilirubin = žlučové barvivo - Železo je využito k tvorbě nového hemoglobinu, část se vylučuje z těla a musí být doplněna stravou Ke vzniku červených krvinek je potřeba: Vitamin B12 Hormonerytropoetin - hlavní regulátor tvorby erytrocytů vznikáv ledvinách Sedimentace - Rozdělení krve na její součásti podle hmotnosti - erytrocyty klesají ke dnu zkumavky - Vzniká zamezením srážlivosti krve například pomocíkyseliny citronové, která vysráží Ca2+ - Nespecifická zkouška lékařem, která informuje o vzniku/ústupu nemoci - Usazování erytrocytů v nesrážlivé krvi - Je závislá na množství fibrinogenu a globulinů v plazmě - Je závislá na množství erytrocytů - Je vyšší u žen než u mužů Hematokrit– vyjadřuje objemový podíl červených krvinek v krvi 2. Bílé krvinky – leukocyty Jsou pravé buňky, protože obsahují jádro Nestálý tvar Vznikají v červené kostní dřeni Jádra laločnatá nebo podkovovitá V 1mm3–5-8 tisíc-počet kolísá v průběhu dne,nejsou zde pohlavní rozdíly v počtu Diapedéza - postup bílých krvinek stěnou vlásečnic Leukopenie – snížený počet leukocytů Lymfocyty B,T jsouimunokompetentní buňky Druhy: Granulocyty Schopnost vytvářetproteolytické enzymy (štěpí bílkoviny, trávicí) a fagocytózy Mají v cytoplazmězrníčka = granula, která se dají barvit různýmibarvivy Barviva: Eozinofilní – barví sekyselým eozinem, 1-9%,fagocytují cizorodé částiceBazofilní– barví sezásaditými barvivy, 0,5%, obsahujíheparin = protisrážlivá látkaNeutrofilní– 70%,fagocytují cizorodé částice Agranulocyty– neobsahují barvitelná zrna Rozdělení – monocyty, lymfocyty Monocyty – 5% Největší, ledvinovité jádro Uvolňují se do krve z : Endotelových výstelek =slezina, játra, mízní uzliny, kostní dřen Primitivních buněk = histiocyty - roztroušenéve vazivu - Endotelové výstelky + histiocyty= RES retikuloendotelová soustava = mononukleární fagocytní systém = MFS Po výstupu z krve do tkání se mění namakrofágy a zde fagocytují Lymfocyty – 20-40% Velké okrouhlé jádro Pocházejí z kmenových buněk kostní dřeně Rozdělení – lymfocyty T, B: Lymfocyty T - Nesou na svém povrchureceptory, na které sesvými antigeny vážoucizorodé buňky (napadené viry, vlastní pozměněné) - Vazbou s antigeny jsouT-buňky aktivovány a začnou se dělit na T-buňky Druhy T-buněk: PaměťovéCytotoxickéPomocnéSupresorové - Dozrávajív brzlíku= thymus - nachází se v dutiněhrudní, s postupným věkem je nahrazován tukovou tkání - Vykonávajíbuněčnou imunitu Buňky transplantovaných tkáníPozměněné buňky nádorové, napadené viry Lymfocyty B - Malé buňky, které mohou pronikatz krve do mízních tkání protlačováním mezi endotelovými buňkami krevních vlásečnic Jsou aktivovány vazbou: Antigenůcizorodých bílkovin, polysacharidů Patogenůviry, bakterie, parazitické houby, prvoci - Po aktivaci se zvětšují a začnou se dělit Paměťové buňky Plazmatické buňky – produkují protilátky Vykonávajíimunitu humorální Mění se na plazmatické buňky Na povrchu receptory pro vazbuantigenu Vazbou s antigenem se přeměňují a

Témata, do kterých materiál patří