Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1 - stavba bunky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (282,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1. Stavba buňky Buněčné organely a struktury v buňkách prokaryot a eukaryot Eukaryotická buňka Větší než prokaryotická buňka Cytosol= čirá ptoplazma, živý obsah buněk, pod membránou Cytoplazmatická membrána: Fluidní (blivajs) složená z molekulfosfolipidů (hydrofobní části fosfolipidů míří směrem dovnitř), molekulbílkovin (tvoří bílkovinné přenašeče – umožňují transport větších částic skrz cytoplasmatickou membránu, mohou také fungovat jako receptory, enzymy...) a glykolipidů (tvořísacharidové háčky, rozpoznání buněk – např. při imunitních reakcích) membrána je polopropustná (semipermiabilní): menší sloučeniny pronikají samovolně (difúzí) velké sloučeniny jsou transportovány membránovými přenašeči Cytoplazma= rosolovitá látka, roztok vyplňující prostor buňky - obsahuji bílkoviny, tuky a cukry Membránové organely: Endoplazmatické retikulum:= soubor váčků a kanálků místo vzniku většiny složek membránových organel Drsné (zrnité) endoplazmatické retikulum - na povrchu mají ribozomy → syntéza bílkovin navázané na jádro -Hladké plazmatické retikulum - bez ribozomů, probíhá na něm syntéza lipidů a polysacharidů ribozomy i v cytoplasmě, skládají se z rRNA a bílkovin a probíhá na nich proteosyntéza Golgiho aparát: (komplex) soustava vzájemně propojených trubiček, ze které se odštěpují měchýřky a rozvádí upravené látky upravuje a dokončuje látky syntetizované v endoplazmatickém retikulu (polysacharidy buněčné stěny, enzymy a sekrety tvořené buňkami) Lysozóm: drobné měchýřky odštěpovány z Golgiho aparátu převážně v živočišných buňkách (v rostlinných plní jejich funkci vakuoly) obsahují hydrolytické enzymy – rozklad látek Semiautonomní organely -na povrchu mají dvě membrány vlastní DNA rozmnožování dělením Vakuola: měchýřky, vznikají v Golgiho komplexu rostlin hromadí odpadní látky (alkaloidy...), některé mohou být stále využívány, díky tomu mají i zásobní funkci nevyskytují se v živočišných buňkách (jen symbol stáří- šedé vlasy), ale prvoci je mohou mít (trávicí vakuola) tonoplast = membrána na vakuole Mitochondrie: stavba: dvě membrány (vnitřní a vnější) vnitřní je zvlněna do záhybů(kristy),vytvářejímezimembránový prostor ve vnitřní membráně probíhá Krebsův cyklus a beta-oxidace mastných kyselin a dýchací řetězec (vzniká zde naprostá většina ATP) vnější =matrix = fluidum = tekutina dutý orgán Plastidy: pouze u rostlinných buněk chloroplasty s převládajím barvivem chlorofyl chromoplasty (s převládajícími barvivy karoteny a xantofyly) leukoplasty (bezbarvé, často ale s obsahem škrobu a fungující jako zásobní organely) váčkytylakoidy, na kterých se vrstvígranas obsahem barviv v matrixu nebostromatu (vnitřní části) chloroplastů probíhá temnostní fáze fotosyntézy chlorofyl a enzymy v tylakoidech umožňují průběh světelné fáze fotosyntézy cytoskelet: = transportní síť bílkovinných vláken vláknité struktury v buňkách tvořené bílkovinami rozdělují buňky do úseků, drží strukturu mikrotubuly: trubičky tvořenétubulinem (fibrilární bílkovina) mechanická kostra buňky, pohybové funkce, posun organel centriola: tělísko složené z několika mikrotubulů, zajišťuje věškeré cytoskeletální pochody mikrofilamenta: intermediární filamenta: buněčná stěna: na povrchu buněk rostlin, hub a prokaryotických buněk složená z polysacharidových vláken, molekul bílkovin rostlinná – z celulosy hub – z chitinu paměťové struktury: jadérko= kulovitá, nitrobuněčná struktura = shluk centromer - největší aktivita syntézy ribozomů jádro: ústřední organela buňky, obalena dvojitou jadernou membránou s otvory uvnitř jádra se může ve dvou podobách vyskytovat DNA spolu shistony povrch- dvojitá membrána, mezi nimi perinukleární prostor karyoplasma = vnitřní prostředí, obsahuje * rybosomy + RNA (transkripce DNA – RNA) v membránách jaderné póry- rybosomy ven chromozom - karyogeneze = dělení jádra karyotid= počet a typ chromozomů v jádře stavba : chromatidy – 2 podélné, schodné poloviny centromera- spojuje dvě chromatidy Prokaryotická buňka evolučně starší jednobuněčné organismy (bakterie, sínice) kulovitý/ protáhlý tvar má pouzenepravé jádro (není oddělené membránou, jedná se pouze o jednu kruhovitou molekulu DNA – bakteriální chromozom=nukleoid) neobsahují žadné membránou oddělené organely: jejich funkci mohou plnit vchlípeniny cytoplazmatické membrány (tylakoidy u sinic) obsahuje ribozomy, které umožňují proteosyntézu, ale jsou menší a je jich menší množství cytoplazma = neutrální vodný roztok- 1 chromozom, ribozomy Ribosom= drobný zrníčkovitý útvar sloužící k syntéze proteinů a obsahující RNA obsahují buněčnou stěnu: jejím základem je peptidoglykanmurein může mít zevně slizový obal buněčná stěna se může zpevnit a vytvořit odolné stadium prokaryotické buňky (sporu) silnější než plazmatická membrána Srovnání stavby buňky hub, rostlin a živočichů Rostliny Houby Živočichové Membrána pokryta buněčnou stěnou zcelulosy Membrána pokryta buněčnou stěnou zchitinu Membrána bez buněčné stěny vyztuženácholesterolem Zdrojem energie je primárně ATP z plastidů, sekundárně mitochondrie Zdrojem ATP může být mikorrhíza, nejčastěji ale mitochondrie Zdrojem energie je velké množství mitochondrií Látky jsou zpracovány ve vakuolách, mohou být následně vyloučeny Látky se mohou ukládat do vakuol, obsahují, mohou být zpracovány i v lysozomech Látky jsou primárně zpracovány v lysozomech a peroxizomech, vakuoly plní pouze turgorovou fci Zásobní látkou je škrob Zásobní látkou jeglykogen Zásobní látkou jeglykogen nebotuky Endosymbiotická teorie na základě těchto informací vznikla teorie, že jsou mitochondrie a chloroplasty původně prokaryotické buňky, které byly pohlceny a staly se buněčnými endosymbionty popisuje původ semiautonomních organel eukarytoickcýh buněk (mitochondriíí a chloroplastů) mitochondrie, chloroplasty: plní významnou funkci v buňce mají dvojitou membránu mají samostatnou genetickou informaci obsahují ribozomy (které jsou podobnější prokaryotním ribozomům) stavba mitochondrií je velmi podobná stavbě buňkyproteobakterií , stavba plastidů je velmi podobná st

Témata, do kterých materiál patří